Muziek informatie - en documentatiecentrum

Ton Stolk

                                                                                         

CV
Info Museum
Museum
Exposities
Genealogie
Fam. Foto's

    

Genealogie Stolk

Deze genealogie loopt van ongeveer 1540 tot heden en is samengesteld door Ton Stolk. Vooral de latere gegevens van de Westlandse R.K. tak zijn met hulp van de zusters Miep Joosten-Stolk en Lenie de Ruiter-Stolk tot stand gekomen, terwijl Tilly Wegman-Stolk grotendeels de Stolken van het eiland Voorne en Putten heeft verzameld. Er is een grote verzameling van akten en aankondigingen van geboorte, trouw en overlijden en foto's van personen en huizen van de familie bijeen-gebracht, maar aanvullingen zijn altijd welkom. Voor correcties, aanvullingen en andere gegevens kunt u contact opnemen met:

Ton Stolk
Westhavenkade 45
3131 AE Vlaardingen
Tel. 010 434 7240
Website: www.tonstolk.n
l 

 tonstolk@outlook.com


 -----------------------

Genealogie Stolk, bijgewerkt tot 3-10-2007

I. LEENDERT , geb. ca. 1550, tr. ca. 1575 .
Uit dit huwelijk:
1. PIETER LENAERTS, geb. ca. 1575, volgt II.

II. PIETER LENAERTS , geb. ca. 1575, overl. voor 3-1642, tr. ca. 1600
LIJSBETH DIRCKSD , geb. ca. 1575, overl. tussen 31-3-1642 en 21-5-1657,
dr. van DIRCK .
PIETER LENAERTSZ VAN SUYTBROUCK KOOPT VAN JACOB CLAESZ HOOCHSTADT OP
4 JULIJ 1612 SEECKERE WONINGE ALS HUYS,SCHUYR,BARCH EN GEBOOMTE
GELEGEN OP VLAERDINGENBROUCK
Uit dit huwelijk:
1. LEENTGE PIETERSZ, geb. ca. 1600, tr. ca. 1625 DOE JACOBSZ VAN DER
BURGH, geb. ca. 1600, BOUWMAN.
2. DIRRICK PIETERSEN ( STOLCK ), geb. ca. 1600, volgt IIIa.
3. ADRIAEN PIETERSZ ( STOLCK ), geb. ca. 1605, volgt IIIb.
4. MAERTJE PIETERSZ, geb. ca. 1605, overl. 6-1672, begr. 6-1672, tr.
JAN MEESZ VAN ADRICHEM JAN MEESZ van ADRICHEM (alias) LEEUWENSCHILT,
overl. voor 21-5-1657.

IIIa. DIRRICK PIETERSEN ( STOLCK ), geb. ca. 1600, overl. 1667, ondertr.
STOLWIJK 23-3-1623 DIRRICK PIETERSEN VAN VLAERDINGENBROUCK EN LEENTGEN
DIRRICK UIT 'T BEIERSE ONDERTROUWEN OP PAASMAANDAG 23 MAART 1623 IN
STOLWIJK LEENTGEN DIRRICK , geb. ca. 1605, overl. KETHEL, begr. KETHEL
3-3-1672, dr. van DIRRICK .
Uit dit huwelijk:
1. ARIAENTGE DIRCKS STOLCK, geb. KETHEL ca. 1625, tr. KETHEL 10-10-1648
POUWELS BLAESSE, geb. DELFGAUW ca. 1625.
2. LEENDERT DIRCKS STOLCK, geb. KETHEL 1626, volgt IVa.
3. ANNETGE DIRCKS STOLCK, geb. KETHEL, tr. KETHEL 27-11-1648 JAN
BLAESSEN, geb. DELFGAUW ca. 1625.
4. MAERTGE DIRCXDR STOLCK, geb. KETHEL ca. 1630, ged. KETHEL, tr.
KETHEL 13-6-1660 JACOB JANSZ OUWENDIJCK, geb. KETELAMBACHT ca.
11-11-1635, SCHEPEN KETHEL 1674.
5. AELTGE DIRCKS STOLCK, geb. KETHEL, overl. na 1667, tr.(ned.herv.)
KETHEL 28-4-1663 CORNELIS MAERTENSZ VAN DIJCK, geb. ca. 1630, overl.
voor 1672.
6. CORNELIS DIRKS STOLCK, geb. KETHEL ca. 1625, ged.(ned.herv.) KETHEL,
volgt IVb.
7. ARENT DIRXS STOLCK, geb. KETHEL ca. 1630, volgt IVc.

IIIb. ADRIAEN PIETERSZ ( STOLCK ), geb. ca. 1605, BOUWMAN EN SCHEPEN, overl.
7-1669, ondertr.(1) ROTTERDAM 7-6-1639 TRIJNTJE DIRCKSD , geb. ca. 1610,
overl. voor 15-6-1657.
WEDUWE VAN CORNELIS ARIENSZ (STAM) van LEEUWEN DOCHTER HILLETJE
TROUWT MET LEENDERT CORN OUWERKERK
Uit dit huwelijk:
1. MAERTGEN ADRIAENSD VAN DER STOLCK, ondertr. VLAARDINGEN 21-10-1662
CLAES VRANCKSE VAN REEDT (VAN KETHEL), geb. KETHEL ca. 1635, overl.
4-9-1677.
2. MEIJNSGEN ADRIAENSD .

ADRIAEN PIETERSZ ( STOLCK ), ondertr.(2) VLAARDINGEN 28-9-1657 BARBER
MAERTENSD DIJCKXHOORN, geb. ca. 1610.
weduwe van MR.PHILIPS PIJNAKER wonende te SOUTEVEEN trouwt na de
dood van ADRIAEN PIETER met JACOB CORN DOELEMAN
ZIJ TROUWT OP 25-10-1669

IVa. LEENDERT DIRCKS STOLCK, geb. KETHEL 1626, overl. KETHEL 9-1681, begr.
KETHEL 22-9-1681, tr. en tr.kerk(H ) KETHEL 2-12-1645 TRIJNTJE CORN.
(POST), geb. ca. 1630, ged.(rk) KETHEL 1630, overl. KETHEL, begr. KETHEL
8-12-1691, dr. van CORNELIS (POST).
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIS LEENDERTSE, geb. KETHEL ca. 1660, ged. KETHEL, volgt Va.
2. overl. KETHEL, begr. KETHEL 21-1-1672.

IVb. CORNELIS DIRKS STOLCK, geb. KETHEL ca. 1625, ged.(ned.herv.) KETHEL,
overl./begr. KETHEL voor 16-10/16-10-1666, tr. MAERTGE JACOBUS VAN DER
BURGH, geb. ca. 1630, rk.
LATEN 1 WEESKIND NA
Uit dit huwelijk:
1.

IVc. ARENT DIRXS STOLCK, geb. KETHEL ca. 1630, ned.herv., overl. HEENVLIET
voor 25-9-1667, ondertr./tr. KETHEL/HEENVLIET 28-4/14-5-1663 MEIJNSCHE
WILLEMS VAN DER BUYS, geb. MAASLAND ca. 1638, ned.herv., overl. voor
21-4-1700, dr. van WILLEM JANSZ BUYS, BOUWMAN, en CLAESGEN WILLEMSD
CONIJNENBURCH.
2e HUWELIJK 25 SEPT 1667 ZUITLANT GERRIT CORNELISZ HOLLAAR 3e
HUWELIJK 10 OKT 1680 HEENVLIET WILLEM CORNELIS PETIJN
(PATIJN)(PETIN) 4e HUWELIJK 26 JUNI 1689 OOSTVOORNE JAN JANSZ
VINGERLING
Uit dit huwelijk:
1. geb. KETHEL, overl. KETHEL, begr. KETHEL 5-2-1664.
2. DIRK ARENTZ, geb./ged.(ned.herv.) KETHEL ca. /19-4-1665, volgt Vb.

Va. CORNELIS LEENDERTSE STOLCK, geb. KETHEL ca. 1660, ged. KETHEL, MOLENAAR
CORNELIS LEENDERTSE STOLCK KOOPT IN 1692-1693 : 4 MORGEN IN 2 CAMPEN VAN
4 MORGEN IN WESTABTSPOLDER, overl. KETHEL ca. 1723, begr. KETHEL,
ondertr. KETHEL, tr. KETHEL 1680 MARIA MAART BERKHOUT, geb. ca. 1660,
dr. van MAARTEN BERKHOUT.
Uit dit huwelijk:
1. geb. KETHEL ca. 1680, overl. KETHEL 4-1682, begr. KETHEL 13-4-1682.
2. geb. KETHEL ca. 1681, overl. KETHEL 4-1683, begr. KETHEL 26-4-1683.
3. (LEONARDUS)LENDERT CORNELISSEN, geb. KETHEL 2-1682, ged.(rk) KETHEL
2-1682, volgt VIa.
4. MARTINA, geb. KETHEL 1683, ged.(rk) KETHEL 1683.
5. ARY, geb. KETHEL 1684, ged.(rk) KETHEL 12-4-1684, overl. KETHEL,
begr. KETHEL 26-4-1684.
6. MAARTEN CORNELISSE, geb. KETHEL ca. 1686.
7. HAESJE, geb. en ged.(rk) KETHEL 7-11-1687.
8. (SYRICIUS)CORNELIS CORNELISSEN, geb. KETHEL ca. 1688.
9. TRIJNTJE CORNELISSE, geb. KETHEL ca. 1690, ged.(rk) KETHEL 1690,
overl. 18-5-1740.
10. ARIAENTJE CORNELISSE, geb. KETHEL ca. 1695, ged.(rk) KETHEL 1695,
overl. 29-12-1779, tr. 8-11-1721, tr.kerk(rk) 8-11-1721 GIJS
PIETERSE VOSKUYL, geb. 9-11-1685.
5 ZOONS / 1 DOCHTER
11. (THEODORUS) DIRK CORNELISSEN, geb. en ged.(rk) KETHEL 28-7-1697,
volgt VIb.

Vb. DIRK ARENTZ STOLCK, geb./ged.(ned.herv.) KETHEL ca. /19-4-1665, SCHILDER
overl. HEENVLIET 1720, ondertr./tr.(1) RIDDERKERK ca. 8-3/22-3-1693
CATRIJNA GERRITSD VAN OOSTEN, geb. IJSSELMONDE ca. 1670, overl.
HEENVLIET voor 28-4-1698.
DIRCK OUD 14 JAAR, WONENDE TE HEENVLIET BENOEMT OP 23.5.1679 ZIJN
MOEDER TOT UNIVERSEEL ERFGENAME
Uit dit huwelijk:
1. ARENT DIRKCKSZ, geb. en ged. RIDDERKERK 7-6-1693.
2. ARENT DIRKZ, geb. HEENVLIET 3-7-1695, ged. HEENVLIET.

DIRK ARENTZ STOLCK, tr.(2) HEENVLIET 28-4-1698 NEELTJE CORNELISD
DUBBELESTUYVER, overl. OOSTVOORNE 24-5-1742, begr. OOSTVOORNE.
Uit dit huwelijk:
1. MAARTJE DIRKSD, geb. HEENVLIET 29-3-1699, overl. OOSTVOORNE 1762,
begr. OOSTVOORNE 26-12-1762, tr.(1) ROCKANJE 29-4-1725 GELEYN
CORNELIS VAN DIJK (OOSTDIJK), geb. ROCKANJE 29-12-1699, overl. voor
21-2-1738.
5 KINDEREN
MAARTJE DIRKSD, ondertr./tr.(ned.herv.)(2) ROCKANJE 21-2/16-3-1738
KOMMER IZAAK VAN STEENBERGEN, geb. OOSTVOORNE 28-10-1696, overl.
OOSTVOORNE 1749, begr. OOSTVOORNE 31-10-1749.
2. CORNELIS DIRKZ, geb. HEENVLIET 30-10-1701, SCHEPEN, overl.
HELLEVOETSLUIS 14-7-1746, tr. HELLEVOETSLUIS 15-4-1743 AALTJE COVELS
geb. SCHIEDAM ca. 1705.
1e HUWELIJK AALTJE COVELS 23.4.1724 WILLEM CORNELISZ STEENMAN 2e
HUWELIJK 21.10.1731 KOMMER van GENT
3. MEIJNSJE DIRKSD, geb. en ged.(ned.ger.) HEENVLIET 13-4-1704, overl.
HEENVLIET 1705.
4. MEIJNSJE DIRKSD, geb. en ged.(ned.ger.) HEENVLIET 21-5-1705, overl.
HEENVLIET 1706.
5. JACOB DIRKS, geb. HEENVLIET 24-1-1706, overl. HEENVLIET 1707.
6. MEIJNSJE DIRKSD, geb./ged.(ned.ger.) HEENVLIET 6-6/12-12-1706, tr.
STEENBERGEN.
7. WILLEM DIRKSZ, geb./ged.(ned.ger.) HEENVLIET 17-2/13-7-1709, overl.
HEENVLIET ca. 1710.
8. JACOB DIRKZ, geb./ged.(GR) HEENVLIET 23/24-1-1712, volgt VIc.
9. WILLEM DIRKSZ, geb. en ged.(ned.ger.) HEENVLIET 26-8-1714.

VIa. (LEONARDUS)LENDERT CORNELISSEN STOLCK, geb. KETHEL 2-1682, ged.(rk)
KETHEL 2-1682, ondertr. KETHEL 24-10-1710, tr.kerk(rk) KETHEL 9-11-1710
ANNETIE ARIENS VAN DER BURGH, geb. ca. 1685, rk, dr. van ARYEN CORNELISZ
van der BURGH(T).
Uit dit huwelijk:
1. MARTINUS, geb. en ged.(rk) KETHEL/SCHIEDAM 18-5-1711 GETUIGE BIJ
DOOP : MARTEN CORNELISSEN EN MARITIE MARTENS, overl. voor 1717.
2. MARGARITA, geb. en ged.(rk) KETHEL/SCHIEDAM 3-10-1712.
3. CORNELIUS, geb. en ged.(rk) KETHEL/SCHIEDAM 18-6-1715 GETUIGE BIJ
DOOP : MARTEN CORNELISSEN STOLLICK EN MARITIE MARTENS, overl. voor
1727.
4. MARTINUS, geb. en ged.(rk) KETHEL/SCHIEDAM 19-6-1717 GETUIGE BIJ
DOOP : ARI van der BURGH EN MARITIE MARTENS.
5. LEONARDUS, geb. en ged.(rk) KETHEL/SCHIEDAM 26-5-1718 GETUIGE BIJ
DOOP : DIRCK EN TRINTIE CORNELISSE STOLCK.
6. ANNA, geb. en ged.(rk) KETHEL/SCHIEDAM 13-9-1721 GETUIGE BIJ DOOP :
NEELTJE BOS LOCO SIRE STOLLICK CATHRIN van der BURGH.
7. ADRIANA, geb. en ged.(rk) KETHEL/SCHIEDAM 2-10-1723 GETUIGE BIJ DOOP
: ARENT POST EN MARI van der BURGH.
8. MARTINUS STOLK, geb. KETHEL 23-12-1725, ged. SCHIEDAM.
9. CORNELIUS LENDERT, geb. en ged.(rk) KETHEL/SCHIEDAM 11-12-1727,
volgt VIIa.
10. MARIA, geb. en ged.(rk) KETHEL/SCHIEDAM 16-12-1729 GETUIGE BIJ DOOP
: GRITIE HENDRICKSE LANSBERGEN.

VIb. (THEODORUS) DIRK CORNELISSEN STOLCK, geb. en ged.(rk) KETHEL 28-7-1697,
MOLENAAR, overl. KETHEL voor 1750, begr. KETHEL, tr.(rk) KETHEL
25-5-1727 ZIJ TROUWEN MET DISPENSATIE ACHTERNEEF EN NICHT GRIETJE
HENDRIKSE LANSBERGEN, geb. en ged.(rk) NIEUWLAND/SCHIEDAM 14-6-1703,
overl. KETHEL 1779, begr. KETHEL 9-2-1779.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIS STOLK, geb. en ged.(rk) KETHEL 12-6-1728, overl. KETHEL
voor 1732.
2. CORNELIS DIRKSE STOLK, geb./ged.(rk) KETHEL 21-4/12-6-1732, volgt
VIIb.
3. HENDRICK DIRKSZ STOLK, geb. en ged.(rk) KETHEL 5-5-1735, volgt VIIc.
4. CRIJNTIE STOLK, geb. en ged.(rk) KETHEL 3-8-1738.
5. LEENDERT DIRKSZ STOLK, geb. en ged.(rk) KETHEL 9-4-1741, volgt VIId.

VIc. JACOB DIRKZ STOLCK, geb./ged.(GR) HEENVLIET 23/24-1-1712, MEESTER
KLEERMAKER, overl. en begr. OOSTVOORNE 19-3-1762, ondertr./tr.
OOSTVOORNE 26-7/17-8-1738 NIESJE BOUWEND KRUIK, geb. en ged.(ned.herv.)
OOSTVOORNE 15-12-1720, HUISVROUW, overl. en begr. OOSTVOORNE 18-8-1765.
Uit dit huwelijk:
1. DIRK JACOBZ STOLK, geb. en ged.(ned.herv.) OOSTVOORNE 17-1-1740,
volgt VIIe.
2. WILLEMPJE JACOBD STOLK, geb. en ged.(ned.herv.) OOSTVOORNE 13-1-1743
overl. en begr. OOSTVOORNE 13-9-1807, ondertr./tr. OOSTVOORNE
27-4/20-5-1764 PIETER TEUNISZ HERWEYER, geb. OOSTVOORNE 22-2-1733,
overl. en begr. OOSTVOORNE 12-8-1794.
VAN 1765 T/M 1782 OOSTVOORNE/VOORAAN DE RUIGENDIJK 8 KINDEREN
3. NEELTJE JACOBD STOLK, geb. en ged.(ned.herv.) OOSTVOORNE 21-3-1745,
overl. en begr. OOSTVOORNE 8-4-1764.
4. CORNELIA JACOBD STOLK, geb. en ged.(ned.herv.) OOSTVOORNE 16-2-1749,
overl. en begr. OOSTVOORNE 7-10-1749.
5. CORNELIS JACOBZ STOLK, geb. en ged.(ned.herv.) OOSTVOORNE 13-9-1750,
volgt VIIf.
6. NIESJE JACOBD STOLK, geb./ged.(ned.herv.) OOSTVOORNE 3/8-6-1754,
overl. HEENVLIET 29-3-1813, ondertr./tr. VIERPOLDERS 29/31-10-1779
HENDRIK POLDERVAART, geb./ged. HEENVLIET 8/11-2-1753, overl.
HEENVLIET 20-10-1819.
7. JACOB JACOBZ STOLK, geb. en ged.(ned.herv.) ROCKANJE/OOSTVOORNE
7-6-1756, volgt VIIg.
8. CORNELIA JACOBD STOLK, geb. en ged.(ned.herv.) OOSTVOORNE 15-10-1758
overl. VIERPOLDERS 6-9-1837, ondertr./tr. VIERPOLDERS
15-12-1780/1-1-1781 JAN ENGELSZ POLDERVAART, geb. VIERPOLDERS 1756,
ged. VIERPOLDERS 8-2-1756, BOUWMAN, overl. VIERPOLDERS 24-7-1825.
1 KIND
9. JANNETJE JACOBD STOLK, geb. en ged.(ned.herv.) OOSTVOORNE 26-7-1761,
overl. en begr. OOSTVOORNE 7-11-1761.

VIIa. CORNELIUS LENDERT STOLCK, geb. en ged.(rk) KETHEL/SCHIEDAM 11-12-1727
GETUIGE BIJ DOOP : MARI ARIENS LOCO ARI van der BURGH EN MARI MARTENS IN
1786 LIDMAAT NH KERK, ZEEMAN, overl. SCHIEDAM 15-3-1798, ondertr.
VLAARDINGEN 14-4-1758, tr.kerk(ned.herv.) VLAARDINGEN 28-4-1758 MAARTIE
MARIJNSD COMMIJS, geb. en ged. HOOGVLIET 17-12-1730, overl. VLAARDINGEN
12-12-1789, begr. 12-12-1789, dr. van MARIJNUS ARIENZ COMMIJS en NEELTJE
AERTSD OPMEER.
Uit dit huwelijk:
1. LEENDERT STOLK, geb. en ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 6-5-1759, volgt
VIIIa.
2. ARIJ STOLK, geb. en ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 13-2-1765, volgt
VIIIb.
3. ANNETJE STOLK, geb. en ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 28-6-1769 GETUIGE
BIJ DOOP : MAARTJE VAN BERKEL, overl. VLAARDINGEN 1-1772, begr.
VLAARDINGEN.
4. JOHANNA STOLK, geb. en ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 20-5-1772 GETUIGE
BIJ DOOP : JOHANNA, overl. ROTTERDAM 9-1-1813,
ondertr./tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 20/27-5-1791 JOHANNES PRINS JR,
geb. SCHIEDAM, ged.(ned.herv.) SCHIEDAM 14-9-1770, MOLENAARSKNECHT.
VERTREKKEN IN 1804 NAAR ROTTERDAM.JOHANNA OVERLIJDT ALDAAR
9.1.1813 OP 40 JARIGELEEFTIJD.JOHANNES KAN NIET SCHRIJVEN IS 41
JAAR,GEEFT ALS BEROEP MOLENAARSKNECHTOP,VERKLAART DAT ZIJN
SCHOONVADER CORNELIS IN SCHIEDAM IS OVERLEDEN EN NIET DE
ACHTERNAAM VAN ZIJN SCHOONMOEDER TE WETEN.
4 ZOONS / 1 DOCHTER

VIIb. CORNELIS DIRKSE STOLK, geb./ged.(rk) KETHEL 21-4/12-6-1732, BOUWMAN,
overl. KETHEL 13-8-1793, tr. KETHEL 25-4-1762 MARIA CORNELISSE BERKEL,
ged.(rk) KETHEL 15-10-1738, begr. KETHEL 22-10-1808.
1786/87 KERKMEESTER PAROCHIE ST.JACOBUS TE KETHEL
Uit dit huwelijk:
1. THEODORUS, geb. en ged.(rk) KETHEL 9-8-1763, volgt VIIIc.
2. CORNELIS, geb. en ged.(rk) KETHEL 30-11-1765.
3. HENRICUS, geb. en ged.(rk) KETHEL 22-3-1768.
4. ALBREGT CORNELISSE, geb. en ged.(rk) KETHEL 24-7-1769, volgt VIIId.
5. JACOBUS, geb./ged.(rk) ZOUTEVEEN/KETHEL 23/31-10-1774, volgt VIIIe.
6. MARGARITA, geb. en ged.(rk) KETHEL 12-6-1776 GETUIGEN BIJ DOOP
LEENDERT DIRKSE STOLK EN GEERTIE HENDRIKSE LANDSBERGEN, overl./begr.
MAASLAND 23/24-9-1826.
7. MARTINUS, geb. en ged.(rk) KETHEL 5-5-1781, volgt VIIIf.
8. ANNA, geb. en ged.(rk) KETHEL 1-5-1783, overl. MAASLAND 1-12-1845,
tr. 1-5-1803 ARIE CORNELISSE OLIEJERHOEK.
5 ZOONS / 4 DOCHTERS

VIIc. HENDRICK DIRKSZ STOLK, geb. en ged.(rk) KETHEL 5-5-1735, overl.
LOOSDUINEN, tr.(rk)(1) KETHEL SPALAND 29-4-1764 ANNETIE CORNELISSE VAN
BERKEL, overl. ca. 1765.
HENDRICK DIRKSZ STOLK, ondertr./tr.(2) MAASLAND 13/29-6-1766 JANNETJE
ARIJSD VAN DER MEER, geb. VLAARDINGER AMBACHT, overl. SCHIPLUIDEN.
Uit dit huwelijk:
1. MARTINUS, geb. MAASLAND, ged. MAASLAND 21-12-1763 GETUIGE BIJ DOOP :
HENDRIK VERMEER EN ANNA STOLK, overl./begr. MAASLAND 1/2-5-1765.
2. ANNA, geb. MAASLAND, ged. MAASLAND 3-8-1767 GETUIGE BIJ DOOP :
CORNELIS STOLK EN MARIA BERKEL.
3. ADRIANUS, geb. MAASLAND, ged. MAASLAND 23-9-1768 GETUIGE BIJ DOOP :
CORNELIS STOLK EN CATHRINA van der MEER.
4. JOHANNA, geb. MAASLAND 12-8-1769, BOUWVROUW, overl. AKKERSDIJK
12-11-1832, ondertr./tr. MAASLAND 6/21-4-1793 LEONARDUS HAM,
geb./ged. OVERSCHIE/KETHEL 16-10/11-12-1761, BOUWMAN, overl.
AKKERSDIJK 26-1-1823.
5. MARGARETA, geb. MAASLAND, ged. MAASLAND 13-12-1770 GETUIGE BIJ DOOP
: LEENDERT STOLK EN GRIETJE LEENDERS LANSBERGEN.
6. THEODORUS, geb. MAASLAND 24-10-1772 GETUIGE BIJ DOOP : LEENDERT
STOLK N CORNELIA HAM.
7. JACOBUS, geb. en ged. MAASLAND 10-5-1776 GETUIGE BIJ DOOP : ARIJ van
der MEER EN MARIA HODENPIJL.

HENDRICK DIRKSZ STOLK, tr.(3) ANTJE GERRITSD BUGSTER.

VIId. LEENDERT DIRKSZ STOLK, geb. en ged.(rk) KETHEL 9-4-1741, overl. 1810,
tr.(rk) KETHEL 29-4-1764 CORNELIA JANSD HAM, geb. 20-6-1732.
LEENDERT DIRKSZ STOLK IS VAN 1764 TOT 1810 PACHTER VAN DE
SARIJNEHOVE IN MAASLAND
Uit dit huwelijk:
1. MARGARETA, geb. MAASLAND, ged. MAASLAND 4-2-1765 GETUIGE BIJ DOOP :
CORNELIS DIRKSE STOLK EN MARGARITA LANSBERGEN, ondertr./tr. MAASLAND
21-4/7-5-1786 CORNELIS VAN DER POST.
2. JOHANNES, geb. MAASLAND, ged. MAASLAND 8-3-1767 GETUIGE BIJ DOOP :
DANIEL EN MARGARITA HAM.
3. CORNELIA, geb. MAASLAND, ged. MAASLAND 21-6-1769 GETUIGE BIJ DOOP :
DANIEL HAM EN GRIETJE HAM.
4. THEODORUS, geb. MAASLAND, ged. MAASLAND 18-12-1770 GETUIGE BIJ DOOP
: HENDRIK STOLK EN GRIETJE LANSBERGEN.

VIIe. DIRK JACOBZ STOLK, geb. en ged.(ned.herv.) OOSTVOORNE 17-1-1740, overl.
en begr. OOSTVOORNE 6-8-1801, ondertr./tr.(ned.herv.)(1) OOSTVOORNE
11-10/11-11-1770 MAERTJE JAN JANSD VINGERLING, geb. en ged.(ned.herv.)
OOSTVOORNE 20-12-1739, HUISVROUW, overl. OOSTVOORNE 23-12-1785.
Uit dit huwelijk:
1. NIESJE DIRKSD, geb. OOSTVOORNE 8-9-1771, overl. OOSTVOORNE ca. 1775.
2. ANNETJE DIRKSD, geb. OOSTVOORNE 12-4-1773, overl. ROCKANJE 25-1-1814
tr. NIEUWENHOORN 3-8-1800 JAN VAN DER LINDEN, geb. VIERPOLDERS 1767,
ged. 8-3-1767, BOUWMAN, overl. ROCKANJE 6-4-1830.
5 KINDEREN IN ROCKANJE
3. JACOB DIRKSZ, geb. OOSTVOORNE 12-11-1775, overl. OOSTVOORNE ca. 1780
4. JAN DIRKSZ, geb. OOSTVOORNE 12-10-1778, volgt VIIIg.
5. KORNELIS DIRKSZ, geb. OOSTVOORNE 1-4-1781.
6. NIESJE DIRKSD, geb. OOSTVOORNE 22-2-1784.
7. JACOB DIRKSZ, geb. OOSTVOORNE 22-2-1784.

DIRK JACOBZ STOLK, tr.(2) OOSTVOORNE 15-10-1786 MAARTJE WILLEMSD TOUW,
geb. en ged.(ned.herv.) OOSTVOORNE 11-8-1743, overl. en begr. OOSTVOORNE
10-10-1807.
WEDUWE VAN LEENDERT JANSZ TOUW MET 8 KINDEREN VAN DE ARMEN
GEALIMENTEERD

VIIf. CORNELIS JACOBZ STOLK, geb. en ged.(ned.herv.) OOSTVOORNE 13-9-1750,
overl. ROCKANJE 26-3-1786, ondertr./tr. ROCKANJE 8/30-11-1777 ANNETJE
ABRAHAMSD SMOOR, geb. en ged.(ned.herv.) ROCKANJE 2-7-1758 GEBOREN
ROCKANJE WOONT ONDER RUGGE, overl. OOSTVOORNE 22-1-1835.
2e HUWELIJK ANNETJE SMOOR 26.11.1786 MET DIRK SCHIPPER GEBOREN
11.8.1765 IN OOSTVOORNE
Uit dit huwelijk:
1. JACOB CORNELISZ, geb. en ged.(ned.herv.) ROCKANJE 12-4-1778, volgt
VIIIh.
2. ABRAHAM CORNELISZ, geb. en ged.(ned.herv.) ROCKANJE 7-8-1785.

VIIg. JACOB JACOBZ STOLK, geb. en ged.(ned.herv.) ROCKANJE/OOSTVOORNE 7-6-1756
overl. en begr. OOSTVOORNE 13-5-1759, tr. MAARTJE VINGERLING, geb.
ROCKANJE 22-10-1747.
Uit dit huwelijk:
1. JACOB JACOBSZ, geb. OOSTVOORNE 18-12-1785.

VIIIa. LEENDERT STOLK, geb. en ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 6-5-1759 GETUIGE BIJ
DOOP : NIESJE BOOSTER, ZEEMAN, overl. VLAARDINGEN, begr. VLAARDINGEN
7-10-1819, ondertr. VLAARDINGEN 3-6-1785, tr.kerk(ned.herv.) VLAARDINGEN
12-6-1785 TEUNTJE FOUSERT, geb. ca. 1764, ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN
13-5-1764, overl./begr. VLAARDINGEN 13/17-8-1835.
Uit dit huwelijk:
1. MAARTJE, geb. VLAARDINGEN, ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 20-6-1787
GETUIGE BIJ DOOP : MAARTJE COMMIJS EN TRIJNTJE KORPERSHOEK,
DIENSTBODE, overl./begr. VLAARDINGEN 14/19-7-1832, tr.(burg.stand)
VLAARDINGEN 27-10-1819 KORNELIS DE WILLIGEN, geb. VLAARDINGEN 1791,
ged. VLAARDINGEN 15-1-1792, ZEEMAN, overl. VLAARDINGEN 21-5-1874.
TROUWT NA DE DOOD VAN MAARTJE 12061837 TE VLAARDINGEN MET
JANNETJE DROPPERT
2. ARY, geb. VLAARDINGEN, ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 17-7-1789 GETUIGE
BIJ DOOP : TRIJNTJE KORPERSHOEK EN MAARTJE BOON, overl. VLAARDINGEN
28-12-1877, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 10-6-1818 CLAZINA VAN
RUIJKEM.
3. KORNELIA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 16/22-9-1793 GETUIGE BIJ
DOOP : MAARTJE BOOIS EN NEELTJE SMAAL, WERKSTER, overl./begr.
VLAARDINGEN 9/13-12-1849, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 11-6-1817 JAN
VRIJLAND, geb. en ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 16-1-1791, SCHIPPER,
overl. VLAARDINGEN 20-10-1827.
4. GERRIT, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 23/29-5-1796 GETUIGE BIJ
DOOP : MAARTJE BOON EN NEELTJE SMAAL.

VIIIb. ARIJ STOLK, geb. en ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 13-2-1765 GETUIGE BIJ
DOOP : NIESJE BOOSTER, ZEEMAN, overl./begr. VLAARDINGEN 7/10-12-1844,
ondertr. VLAARDINGEN 22-10-1790, tr.kerk(ned.herv.) VLAARDINGEN
7-11-1790 JANNETJE VAN DORP, geb. MAASLAND 1770, ged. MAASLAND 22-4-1770
overl. MAASLAND 17-6-1831, dr. van FRANK JANSZ van DORP en MARIJTJE
ARENDSDR van der SPEK.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIS, geb. en ged. VLAARDINGEN 27-2-1791 GETUIGE BIJ DOOP :
TEUNTJE FOUSERT EN LIJSABETH van DORP, overl. VLAARDINGEN 24-8-1791.
2. FRANK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 26/31-7-1793, volgt IXa.
3. CORNELIS, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 8/10-6-1795, volgt IXb.
4. MAARTJE, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 23/29-4-1798 GETUIGE BIJ
DOOP : MARIA KAPWIJK EN ANTJE van BERKEL, overl. VLAARDINGEN
1-4-1800, begr. VLAARDINGEN.
5. JAN, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 6/12-9-1802 GETUIGE BIJ DOOP :
TRIJNTJE van DORP EN TEUNTJE FOUSERT, overl. VLAARDINGEN 14-3-1803,
begr. VLAARDINGEN.
6. LEENDERT, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 12/17-6-1804 GETUIGE BIJ
DOOP : TEUNTJE FOUSERT EN ARENDJE van der SPEK.
7. MAARTEN, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 11/17-11-1805 GETUIGE BIJ
DOOP : TEUNTJE FOUSERT EN ARENDJE van der SPEK, overl. VLAARDINGEN
12-1805, begr. VLAARDINGEN 7-12-1805.
8. ADRIANUS, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 8/15-1-1812, overl.
VLAARDINGEN 9-6-1812, begr. VLAARDINGEN.

VIIIc. THEODORUS STOLK, geb. en ged.(rk) KETHEL 9-8-1763, ondertr./tr.(1)
ZOUTEVEEN 14-4/1-5-1791 ELISABETH PIETERSD SCHENKEVELD, overl. KETHEL
23-5-1792.
1795/97 KERKMEESTER PAROCHIE ST.JACOBUS TE KETHEL

THEODORUS STOLK, ondertr./tr.(2) ZOUTEVEEN/KETHEL 20/27-1-1793
PETRONELLA JACOBSD HAAK.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIS, ged. KETHEL 16-11-1793, volgt IXc.
2. JACOBUS, geb. KETHEL, ged. KETHEL 27-11-1795.
3. LEONARDUS, geb. KETHEL, ged. KETHEL 5-1-1797.
4. ANNA, geb. KETHEL, ged. KETHEL 26-11-1798.
5. MARIA, geb. KETHEL, ged. KETHEL 5-2-1800.
6. ELISABETH, geb. KETHEL, ged. KETHEL 5-2-1800.
7. ELISABETH, geb. KETHEL, ged. KETHEL 15-3-1802, tr.(burg.stand)
STOMPWIJK 30-4-1830 PETRUS SPRENGER, geb. NOORDWIJKERHOUT ca. 1800,
STRATENMAKER.

VIIId. ALBREGT CORNELISSE STOLK, geb. en ged.(rk) KETHEL 24-7-1769, VEEHOUDER,
overl. KETHEL 6-1-1835, ondertr./tr. ZOUTEVEEN/KETHEL 6/22-4-1798
GRIETJE CORNELIS HOLIJERHOEK, geb. MAASLAND 26-1-1772, rk, overl. KETHEL
28-8-1847.
1803/05 KERKMEESTER PAROCHIE ST.JACOBUS TE KETHEL
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIUS, geb. en ged.(rk) KETHEL 28-1-1799, PRIESTER, overl.
LEIDSCHENDAM 15-5-1874.
2. CORNELIUS, geb. en ged.(rk) KETHEL 31-8-1800, overl. KETHEL
27-4-1801.
3. CORNELIUS, geb. en ged.(rk) KETHEL 25-12-1801, volgt IXd.
4. JOANNES, geb. en ged.(rk) KETHEL 30-3-1804, volgt IXe.
5. MARIA, geb. en ged.(rk) KETHEL 30-3-1804, overl. DELFT 13-2-1871.
6. MARTINUS, geb. en ged.(rk) KETHEL 26-10-1805, overl. KETHEL 2-6-1837
7. MARIA, geb. en ged.(rk) KETHEL 27-10-1807.
8. CORNELIA, geb. en ged.(rk) KETHEL 17-7-1810, overl. KETHEL 30-8-1840
9. LEONARDUS, geb. en ged.(rk) KETHEL 19-9-1811, volgt IXf.
10. HILLEGONDA, geb. KETHEL 22-4-1813, overl. SCHIEDAM 7-7-1892,
tr.(burg.stand) KETHEL 19-4-1839 KORSTIAAN VAN DIJK, geb. DELFSHAVEN
1802, BOUWMAN, overl. SCHIEDAM 30-7-1865.
6 KINDEREN / 1 ZOON / 5 DOCHTERS

VIIIe. JACOBUS STOLK, geb./ged.(rk) ZOUTEVEEN/KETHEL 23/31-10-1774, BOUWMAN,
overl. ZOUTEVEEN 20-12-1856, tr. KETHEL 28-4-1805 JANNETJE VAN HAASTREGT
geb. VEUR 20-10-1784, BOUWVROUW, overl. VLAARDINGER AMBACHT 23-2-1863.
1825/27 KERKMEESTER PAROCHIE ST.JACOBUS TE KETHEL
Uit dit huwelijk:
1. MARIJTJE, geb. en ged. MAASLAND/SCHIPLUIDEN 4-4-1806 GETUIGE BIJ
DOOP : DIRK CORNELISSE STOLK EN PETRONELLA HAAK.
2. MARIA, geb./ged. SCHIPLUIDEN 21/22-5-1807 GETUIGE BIJ DOOP:DIRK
CORNELISSE STOLK EN PIETERNELLA HAAK, overl. VLAARDINGER AMBACHT
4-2-1890, tr.(burg.stand) VLAARDINGER AMBACHT 1-6-1839 MELIS (
EMILIUS ) RODENRIJS, geb. VLAARDINGER AMBACHT 30-12-1798, SCHIPPER,
overl. VLAARDINGER AMBACHT 23-6-1896.
10 KINDEREN / 6 ZOONS / 4 DOCHTERS
3. PETRONELLA, geb./ged. SCHIPLUIDEN 20/22-11-1808 GETUIGE BIJ DOOP :
CORNELIS van HAASTRECHT EN PIETERNELLETJE LUNENBURG, overl. KETHEL
24-12-1888, tr.(burg.stand) en tr.kerk(rk) ZOUTEVEEN/VLAARDINGER
AMBACHT 26-4-1839 ADRIANUS OLSTHOORN, geb./ged.(rk) KETHEL/ZOUTEVEEN
3/16-6-1810, BOUWKNECHT, overl. KETHEL 26-5-1856.
1 Z00N / 3 DOCHTERS
4. CORNELIUS, ged. SCHIPLUIDEN 4-9-1810 GETUIGE BIJ DOOP : ALBREGT
STOLK EN GRIETJE HOLIERHOEK.
5. CORNELIUS, geb./ged. ZOUTEVEEN/SCHIPLUIDEN 10/12-12-1811 GETUIGE BIJ
DOOP : AALBRECHT STOLK EN GEERTJE van der BOS, overl. VLAARDINGER
AMBACHT 7-1-1836.
6. CORNELIUS, geb. ZOUTEVEEN 26-11-1813, volgt IXg.
7. HENDRIK, geb. ZOUTEVEEN 23-1-1815, volgt IXh.
8. SIMON, geb. ZOUTEVEEN 15-3-1816, overl. ZOUTEVEEN 22-6-1820.
9. ADRIANUS, geb. ZOUTEVEEN 12-5-1817, overl. ZOUTEVEEN 16-9-1821.
10. LEENDERT, geb. ZOUTEVEEN 24-8-1818, overl. ZOUTEVEEN 25-3-1822.
11. THEODORUS, geb. ZOUTEVEEN 1-4-1820, volgt IXi.
12. WILHELMINA, geb. ZOUTEVEEN 13-9-1821, WINKELIERSTER (BOTER EN KAAS),
overl. DELFT 18-9-1885, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 12-5-1854
LEONARDUS OLSTHOORN, geb. ZOUTEVEEN 19-4-1818, KOOPMAN (BOTER +
KAAS), overl. DELFT 17-9-1870.
1 ZOON / 1 DOCHTER
13. LEONARDUS, geb. ZOUTEVEEN 29-5-1823, volgt IXj.
14. SIMON, geb. ZOUTEVEEN 29-10-1825, volgt IXk.

VIIIf. MARTINUS STOLK, geb. en ged.(rk) KETHEL 5-5-1781, BOUWMAN, overl.
VLAARDINGER AMBACHT 23-4-1863, ondertr./tr.(burg.stand)
MAASLAND/ZOUTEVEEN 1-5/21-4-1809 MARIA VAN HAASTREGT, geb. VEUR
22-2-1787, BOUWVROUW, overl. ZOUTEVEEN 7-3-1835.
1811/13, 1827/29, 1840/42 KERKMEESTER PAROCHIE ST.JACOBUS TE KETHEL
Uit dit huwelijk:
1. MARIA, geb. ZOUTEVEEN 27-11-1810, overl. ZOUTEVEEN 1811.
2. MARIA, geb. ZOUTEVEEN 12-12-1811, overl. ZOUTEVEEN 5-10-1828.
3. CORNELIS, geb. ZOUTEVEEN 9-8-1812.
4. CORNELIA, geb. ZOUTEVEEN 8-9-1814, overl. KETHEL 16-4-1886,
tr.(burg.stand) ZOUTEVEEN 30-4-1847 THEODORUS ROELING, geb. KETHEL
3-11-1818, BOUWMANSKNECHT, overl. KETHEL 28-12-1894.
7 ZOONS / 3 DOCHTERS
5. PETRONELLA, geb. ZOUTEVEEN 3-1-1817, overl. ZOUTEVEEN 7-4-1819.
6. HENDRIK, geb. ZOUTEVEEN 5-9-1818, tr. SCHIPLUIDEN 18-4-1856 MARIA
KOENE, geb. PIJNACKER 1827.
7. SIMON, geb. ZOUTEVEEN 22-10-1820, overl. VLAARDINGER AMBACHT
10-11-1898.
8. CORNELIS, geb. ZOUTEVEEN 8-11-1822, volgt IXl.
9. PETRONELLA, geb. ZOUTEVEEN 22-11-1824, ged. 24-11-1824, overl.
VRIJENBAN 23-3-1888, tr.(burg.stand) VLAARDINGER AMBACHT 11-5-1860
JOHANNES VAN KOPPEN, geb. VOORBURG 11-3-1821, BOUWMAN, overl.
VRIJENBAN 30-8-1903.
1 ZOON / 3 DOCHTERS
10. THEODORUS, geb. ZOUTEVEEN 17-9-1827, BOUWMANSKNECHT, overl.
ZOUTEVEEN 6-6-1847.

VIIIg. JAN DIRKSZ STOLK, geb. OOSTVOORNE 12-10-1778, overl. NIEUW HELLEVOET
6-10-1812, tr. ANNA VAN DER BIE, geb. VIERPOLDERS 1786, overl. NIEUW
HELLEVOET 29-8-1819.
Uit dit huwelijk:
1. DIRK JANSZ, geb./ged.(ned.herv.) NIEUW HELLEVOET 27-11/4-12-1808,
volgt IXm.
2. SARA JANSD, geb. HELLEVOETSLUIS 8-7-1810.
3. CORNELIS JANSZ, geb. HELLEVOETSLUIS 22-12-1811.

VIIIh. JACOB CORNELISZ STOLK, geb. en ged.(ned.herv.) ROCKANJE 12-4-1778,
WAGENMAKER / VLASBOER, overl. ROCKANJE 9-9-1850,
ondertr./tr.(burg.stand)(1) OOSTVOORNE 10/30-4-1799 ADRIANA NOORDERMEER,
geb. en ged.(ned.herv.) OOSTVOORNE 21-7-1776, ARBEIDSTER, overl.
VIERPOLDERS 9-7-1818.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIS JACOBSZ, geb./ged.(ned.herv.) ROCKANJE 7/13-10-1799, volgt
IXn.
2. MAARTJE JACOBSD, geb./ged.(ned.herv.) ROCKANJE 10/13-9-1801, overl.
NIEUWHELVOET 21-4-1888, tr.(burg.stand) VIERPOLDERS 2-5-1823
CORNELIS POLDERVAART, geb./ged. VIERPOLDERS 24-9/1-10-1797, ARBEIDER
overl. ROCKANJE 28-9-1845.
13 KINDEREN / 7 ZOONS - 6 DOCHTERS
3. ANNETJE JACOBSD, geb./ged.(ned.herv.) ROCKANJE 31-7/8-8-1804,
tr.(burg.stand) ROCKANJE 6-5-1827 PIETER VAN MECHGELEN, geb. NIEUW
BEIJERLAND 17-12-1802.
4. LEENDERT JACOBSZ, geb./ged.(ned.herv.) ROCKANJE 28/30-3-1807, overl.
ROCKANJE 28-9-1808.
5. LEENDERT JACOBSZ, geb./ged.(ned.herv.) ROCKANJE 28/30-7-1809, volgt
IXo.
6. ABRAHAM JACOBSZ, geb./ged.(ned.herv.) ROCKANJE 11/16-10-1814,
VLASBOER, overl. 1893.
7. DIRK JACOBSZ, geb./ged.(ned.herv.) ROCKANJE 15/22-9-1816.
8. JACOB JACOBSZ, geb./ged.(ned.herv.) ROCKANJE 7/14-9-1817.

JACOB CORNELISZ STOLK, tr.(burg.stand)(2) ROCKANJE 30-4-1826 ELISABETH
DE REGT, geb. ABBENBROEK 14-7-1805, DIENSTMAAGT/LANDBOUWSTER.
Uit dit huwelijk:
1. GRIETJE JACOBSD, geb./ged.(ned.herv.) ROCKANJE 21-2/4-3-1827,
tr.(burg.stand) VIERPOLDERS 7-5-1848 HENDRIK LUYENDIJK, DIENSTBODE,
overl. VIERPOLDERS 7-12-1888.
2. ARIE JACOBSZ, geb./ged.(ned.herv.) ROCKANJE 7/18-1-1829, overl.
ROCKANJE 9-8-1831.
3. PIETERTJE JACOBSD, geb./ged.(ned.herv.) ROCKANJE 3/13-6-1830, tr.(1)
ANDRIES STOORVOGEL, overl. VIERPOLDERS 8-12-1859, tr.(burg.stand)(2)
VIERPOLDERS 14-12-1860 JAN NIEUWLANDT, geb. VIERPOLDERS 27-10-1826,
ARBEIDER.
JAN NIEUWLAND = WEDUWNAAR VAN ARENTJE STOLK
4. ARENTJE JACOBSD, geb./ged.(ned.herv.) ROCKANJE 29-11/9-12-1832,
DIENSTBODE, overl. VIERPOLDERS 23-1-1859, tr.(burg.stand) ROCKANJE
2-10-1853 JAN NIEUWLANDT, geb. VIERPOLDERS 27-10-1826, ARBEIDER.
5. JAN JACOBSZ, geb./ged.(ned.herv.) ROCKANJE 15-2/1-3-1835, volgt IXp.
6. KORNELIA JACOBSD, geb./ged.(ned.herv.) ROCKANJE 5/10-9-1837,
tr.(burg.stand) OOSTVOORNE 17-3-1860 HENDRIK KRUIJMEL, geb. BRIELLE
1835, BOUWMAN.
7. ARIE JACOBSZ, geb./ged.(ned.herv.) ROCKANJE 30-11/8-12-1839, volgt
IXq.
8. TEUNIS JACOBSZ, geb./ged.(ned.herv.) ROCKANJE 7/30-1-1842, volgt
IXr.
9. IZAK JACOBSZ, geb. ROCKANJE 21-9-1844.
10. WILLEM JACOBSZ, geb./ged.(ned.herv.) ROCKANJE 6-1/14-12-1847,
WAGENMAKER / LANDBOUWER, tr. 1871 LENA KNOOK, geb. NIEUWENHOORN 1849
overl. 1919.

IXa. FRANK STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 26/31-7-1793 GETUIGE BIJ
DOOP : MARIA van der SPEK EN TRIJNTJE JANSE van DORP, ZEEMAN, overl.
VLAARDINGEN 3-2-1868, begr. VLAARDINGEN, ondertr./tr.(burg.stand)
VLAARDINGEN 18-12-1814/15-2-1815 ADRIANA (JAANTJE) KEIJZER, geb.
VLAARDINGEN, ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 9-7-1788, WERKSTER, overl.
VLAARDINGEN 30-3-1873, begr. VLAARDINGEN, dr. van MAARTEN KEIJZER en
ALIDA van DEVENTER.
Uit dit huwelijk:
1. MAARTJE, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 5/12-11-1815 GETUIGE BIJ
DOOP ALIDA van DEVENTER, overl. VLAARDINGEN 11-3-1902,
ondertr./tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 22-8/1-11-1837 HENDRIK
KALISVAART, geb. VLAARDINGEN 21-5-1815, ZEEMAN.
2. MAARTEN, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 18/20-9-1818, volgt Xa.
3. JOHANNA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 20-6/1-7-1821 GETUIGE BIJ
DOOP : ALIDA van DEVENTER EN KAATJE van DORP, DIENSTBODE,
overl./begr. VLAARDINGEN 4/6-11-1867, tr.(burg.stand)(1) VLAARDINGEN
17-11-1847 ANTHONY VAN HAREN, geb. MAASLAND 27-10-1821,
BOUWMANSKNECHT, overl. VLAARDINGEN 22-10-1869, tr.(2) .
4. ARIJ, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 17/27-3-1825, volgt Xb.
5. ALIDA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 4/11-1-1829, volgt Xc.

IXb. CORNELIS STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 8/10-6-1795 GETUIGE BIJ
DOOP : ELIZABETH van DORP, overl. BRIELLE 14-1-1875,
ondertr./tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 27-4/11-6-1817 KLAZINA VAN DER
SJOUW, geb. ZWARTEWAAL 21-6-1793, DIENSTMAAGD.
Uit dit huwelijk:
1. ARIE, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 19/23-11-1817 GETUIGE BIJ
DOOP : ANNETJE GOUDSWAARD.
2. LEENDERT, geb. ZWARTEWAAL 16-11-1822.
3. WILLEM, geb. ZWARTEWAAL 5-6-1825, volgt Xd.

IXc. CORNELIS STOLK, ged. KETHEL 16-11-1793, BRANDERSKNECHT, overl. SCHIEDAM
6-10-1853, tr.(burg.stand)(1) KETHEL 24-11-1816 CATHARINA DE VELD, geb.
KETHEL 2-3-1787, DIENSTMAAGD, overl. ca. 1832.
Uit dit huwelijk:
1. THEODORUS, geb. KETHEL, ged. KETHEL 10-1-1817, volgt Xe.
2. ADRIANUS, geb./ged. KETHEL 3/4-1-1818, overl. KETHEL 27-5-1818.
3. CORNELIUS, geb. KETHEL, ged. KETHEL 4-4-1819, overl. KETHEL
23-4-1819.
4. CORNELIA, geb. KETHEL 6-8-1820, overl. KETHEL 7-1-1821.
5. PETRUS, geb. KETHEL, ged. KETHEL 7-11-1821, overl. KETHEL 4-4-1831.
6. CORNELIA, geb./ged. KETHEL 17/18-12-1822, overl. KETHEL 21-4-1823.
7. CORNELIS, geb. SCHIEDAM 10-4-1827, overl. SCHIEDAM 25-10-1827.

CORNELIS STOLK, tr.(burg.stand)(2) SCHIEDAM 3-5-1832 JOHANNA MARIA
CORNELIA GISKERMAN, geb. SCHIEDAM 3-5-1796, overl. SCHIEDAM 12-1-1864.
Uit dit huwelijk:
1. HELENA, geb. SCHIEDAM 21-11-1833, NAAISTER, tr.(burg.stand) SCHIEDAM
5-8-1857 JOHANNES GREGORIUS BULTER, geb. SCHIEDAM 26-10-1833,
TIMMERMAN.
1 ZOON / 2 DOCHTERS
2. PETRONELLA, geb. SCHIEDAM 17-3-1836.
3. JOHANNES LODEWIJK, geb. SCHIEDAM 9-2-1837, overl. SCHIEDAM 26-8-1837

IXd. CORNELIUS STOLK, geb. en ged.(rk) KETHEL 25-12-1801, BOUWMAN, overl.
KETHEL 3-1-1866, tr.(burg.stand) 11-2-1845 MARIA THEUNISSEN, geb.
ZOETERMEER 19-7-1820, BOUWVROUW VEEHOUDSTER, overl. ROTTERDAM 24-10-1896
Uit dit huwelijk:
1. MARGARETHA ALBERTA, geb. KETHEL 16-5-1840, overl. KETHEL 22-6-1843.
2. GERARDUS ARNOLDUS, geb. KETHEL 9-5-1841, overl. KETHEL 25-6-1843.
3. ALBERTUS MARTINUS, geb. KETHEL 7-9-1842, overl. KETHEL 11-4-1843.
4. MARGARETHA CORNELIA, geb. KETHEL 30-10-1843, BOUWVROUW, overl.
ROTTERDAM 9-12-1921, tr.(burg.stand) KETHEL 5-9-1870 SEBASTIAAN
SUIJKER, geb. OVERSCHIE 3-12-1837, MELKBOER VEEHOUDER, overl./begr.
ROTTERDAM/OUD-DELFSHAVEN 18/20-6-1898.
4 ZOONS
5. GERARDUS ARNOLDUS, geb. KETHEL 11-2-1845, volgt Xf.
6. CORNELIA, geb. KETHEL 1-4-1846, tr. THEODORUS PETRUS BOEHM, geb.
SANTPOORT 25-11-1842, overl. ROTTERDAM 7-2-1922.
7. ADELBERTA ( ALIDA ), geb. KETHEL 1-4-1846, overl. SCHIEDAM 22-7-1881
tr.(burg.stand) KETHEL 8-2-1871 PETRUS KOOT, geb. VOORBURG 5-10-1836
8. MARTINUS, geb. KETHEL 6-10-1847.
9. WILHELMINA, geb. KETHEL 19-1-1849, tr.(burg.stand) KETHEL 2-11-1869
LEONARDUS VAN UFFELEN, geb. MAASLAND 8-3-1838.
10. CORNELIS, geb. KETHEL 6-8-1850, volgt Xg.
11. MARIA CATHARINA, geb. KETHEL 29-1-1852, overl. KETHEL 17-1-1922,
tr.(burg.stand) KETHEL 19-5-1875 ADRIANUS ARNOLDUS DE VETTE, geb.
KETHEL 6-2-1852, BOUWMAN, overl. KETHEL 9-6-1918.
12 KINDEREN / 6 ZOONS / 6 DOCHTERS
12. HILLEGONDA, geb. KETHEL 20-2-1853, overl. ROTTERDAM 31-10-1886.
13. ADRIANA, geb. KETHEL 11-6-1855, overl. KETHEL 22-3-1856.
14. ADRIANA, geb. KETHEL 13-8-1856, NON, overl. ROTTERDAM 17-3-1920.
15. MARTINUS, geb. KETHEL 16-2-1858.
16. PETRUS PAULUS, geb. KETHEL 10-3-1860, overl. 5-12-1925,
tr.(burg.stand) ROTTERDAM 24-2-1897 ANNA JOHANNA MARIA TOLLENAAR,
geb. ROTTERDAM 19-3-1862, overl. ROTTERDAM 17-5-1944.
17. ANTOINETTA ELISABETH, geb. KETHEL 3-1-1862, overl. KETHEL 25-5-1862.
18. ADELBERTUS, geb. KETHEL 7-7-1863.

IXe. JOANNES STOLK, geb. en ged.(rk) KETHEL 30-3-1804, overl. ZEGWAARD
10-2-1867, tr. TRIJNTJE WESTERMAN.
Uit dit huwelijk:
1. ALBRECHT CORNELIS, geb. KETHEL 2-3-1844, volgt Xh.
2. CHRISTIAAN, geb. KETHEL 1845.
3. CORNELIA, geb. KETHEL 1-4-1846, overl. ROTTERDAM 16-11-1926, tr.
THEODORUS PETRUS BOHM, HORLOGEMAKER.
4. MARTINUS, geb. ca. 1848.

IXf. LEONARDUS STOLK, geb. en ged.(rk) KETHEL 19-9-1811, BROODBAKKER
MELKSCHIPPER, overl. VRIJENBAN 23-12-1856, tr.(burg.stand) SOMMELSDIJK
19-4-1834 MARIA LEAUTAUD, geb. SOMMELSDIJK 1-1-1817, HUISVROUW, overl.
DELFT 19-7-1890.
Uit dit huwelijk:
1. ALBERTA ALIDA, geb. KETHEL 21-1-1835, ged.(rk) KETHEL, overl. KETHEL
24-4-1835, begr. KETHEL.
2. ALIDA FRANCISCA ALBERTA MARIA, geb./ged.(rk) KETHEL 7/8-12-1835,
WINKELIERSTER, overl. SCHIEDAM 25-10-1906, tr.(burg.stand) KETHEL
28-6-1856 ANTONIUS PIUS HEINSBROEK, geb. NIEUWLAND 4-5-1831, rk,
BRANDERSKNECHT/WINKELIER, overl. SCHIEDAM 15-6-1904.
10 KINDEREN
3. ADELBERT CORNELIS, geb. KETHEL 16-1-1837, overl. KETHEL 23-3-1837.
4. JOHANNES, geb./ged.(rk) OVERSCHIE 26/27-1-1838, MELKSCHIPPER, overl.
DELFT 15-8-1914, tr.(burg.stand) DELFT 15-5-1867 GOVERDINA EVERDINA
JACOBA MADOU, geb. DELFT 10-4-1841.
5. MARGARETHA CORNELIA, geb. SOMMELSDIJK 6-4-1839.
6. MARGARETHA CORNELIA, geb. SOMMELSDIJK 14-11-1840, rk, WINKELIERSTER,
overl. DELFT 16-4-1910, begr. KETHEL.
ONGEHUWD
7. GERARDUS, geb. OVERSCHIE 1844, overl. KETHEL 29-2-1844.
8. MARIA, geb. KETHEL 19-4-1845, overl. KETHEL 18-8-1845.
9. GERARDINA, geb. KETHEL 22-7-1846, ged.(rk) KETHEL.
10. MARIA HILLEGONDA, geb. ABTSREGT 7-6-1849.
11. HELENA MARIA, geb. ABTSREGT 2-7-1850, rk, tr.(burg.stand) DELFT
6-6-1877 ADRIANUS HENDRICUS VAN TONGEREN, geb. DELFT 8-8-1851, SMID.
9 KINDEREN / 4 ZOONS / 5 DOCHTERS
12. MARIA HELENA, geb. ABTSREGT 14-7-1851, overl. DELFT 14-11-1881,
tr.(burg.stand) DELFT 15-6-1881 HUBERTUS JOHANNES VAN DER SPEK, geb.
DELFT 7-2-1848, KUIPER.
13. ALBERTUS, geb. ABTSREGT 24-7-1852, rk, overl. ABTSREGT 11-8-1852.
14. MARTINUS, geb. ABTSREGT 15-9-1853, rk, overl. ABTSREGT 2-2-1854.
15. CORNELIS, geb. ABTSREGT 9-9-1854, rk, overl. ABTSREGT 16-10-1854.
16. MARTINUS, geb. VRIJENBAN 24-4-1856, rk, overl. VRIJENBAN 16-12-1856.
17. LEONARDUS ANTONIUS, geb. VRIJENBAN 25-5-1857, rk, overl. VRIJENBAN
29-6-1858.

IXg. CORNELIUS STOLK, geb. ZOUTEVEEN 26-11-1813, MELKVERKOPER, overl. DELFT
17-10-1855, tr.(burg.stand) MAASLAND 9-2-1850 ADRIANA VOSKUIL, geb.
's-GRAVENZANDE 4-12-1820, overl. DELFT 11-1-1894.
ADRIANA TROUWT PIETER GORDIJN 29.10.1856 EN LATER MATHEUS KORTEKAAS
22.6.1859 BEIDE KEREN IN DELFT
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIS, geb. MAASLAND 7-1-1850, overl. DELFT 13-7-1850.
2. CORNELIS FRANCISCUS, geb. DELFT 5-8-1851, overl. DELFT 26-8-1851.
3. JACOBUS FRANCISCUS, geb. DELFT 5-8-1851, overl. DELFT 29-8-1851.

IXh. HENDRIK STOLK, geb. ZOUTEVEEN 23-1-1815, BOERENKNECHT, overl. SCHIEDAM
4-6-1853, tr.(burg.stand) ZOUTEVEEN 29-1-1847 CORNELIA SCHENKEVELD, geb.
ZOUTEVEEN 2-12-1822, overl. SCHIEDAM 23-4-1892.
Uit dit huwelijk:
1. JOHANNA JACOBA, geb. SCHIEDAM 28-12-1850.
2. HELENA JACOBA, geb. SCHIEDAM 30-5-1853, tr.(burg.stand) SCHIEDAM
23-7-1873 ANTONIUS THEODORUS HEGGELMAN, geb. SCHIEDAM 28-8-1846.
2 ZOONS

IXi. THEODORUS STOLK, geb. ZOUTEVEEN 1-4-1820, BRANDERSKNECHT, overl.
SCHIEDAM 7-4-1870, tr. PETRONELLA BILJET, geb. ZIERIKZEE 17-6-1822,
overl. SCHIEDAM 24-12-1884.
Uit dit huwelijk:
1. JACOBUS, geb. ROTTERDAM 18-2-1849, volgt Xi.
2. MARIA PETRONELLA, geb. DELFSHAVEN 11-10-1850, overl. DELFT 19-2-1941
tr.(burg.stand) SCHIEDAM 22-2-1877 JOHANN KARL FERDINAND HENTSCHEL,
geb. JAVER (PRUISEN) 19-1-1850.
2 ZOONS / 1 DOCHTER
3. JOHANNA, geb. DELFSHAVEN 16-9-1852, tr.(burg.stand)(1) SCHIEDAM
18-8-1875 JAN VORSTENBOS, geb. SCHIEDAM, BRANDERSKNECHT,
tr.(burg.stand)(2) SCHIEDAM 10-7-1889 FREDERIK TROMPER.
4. IZAK, geb. DELFSHAVEN 30-1-1855, volgt Xj.
5. CORNELIS, geb. OVERSCHIE 6-5-1857.
6. WILLEMIJNTJE, geb. KETHEL 8-8-1860.

IXj. LEONARDUS STOLK, geb. ZOUTEVEEN 29-5-1823, BOUWMANSKNECHT, overl. KETHEL
12-10-1910, tr.(burg.stand)(1) ZOUTEVEEN 25-2-1846 JOHANNA SCHENKEVELD,
geb. ZOUTEVEEN 7-9-1824, overl. DELFT 11-2-1870.
Uit dit huwelijk:
1. JACOBUS, geb. ZOUTEVEEN 25-1-1845, volgt Xk.
2. JACOBUS, geb. SCHIEDAM 15-8-1848, volgt Xl.
3. JOHANNA, geb. NIEUWLAND 4-11-1850, tr.(burg.stand) DELFT 10-7-1872
CORNELIS DE PATER, geb. SCHAGEN 22-6-1841, WAGENMAKER.
1 ZOON / 4 DOCHTERS
4. LEONARDUS, geb. NIEUWLAND 6-1-1852, rk, PRIESTER, overl. AALSMEER
22-2-1939, begr. 25-2-1939.
5. HENDRICUS CORNELIS, geb. NIEUWLAND 6-5-1855, HOOFDONDERWIJZER,
tr.(burg.stand) DELFT 29-9-1886 ANNA CATHARINA CORNELIA WINKES, geb.
DELFT 25-11-1864.
6. JACOBA MAGDALENA, geb. DELFT 9-8-1857, WINKELIERSTER,
tr.(burg.stand) KETHEL 22-4-1880 MARTINUS HAM, geb. OVERSCHIE
14-4-1848, KOOPMAN/TAPPER/SLIJTER, overl. KETHEL 8-2-1918.

LEONARDUS STOLK, tr.(burg.stand)(2) DELFT 6-7-1870 HENDRIKA MARIA
HERMANS, geb. DELFT 29-7-1832, overl. DELFT 31-3-1910.
Uit dit huwelijk:
1. FREDERIKA MARIA, geb. DELFT 23-1-1865.
FREDERIKA MARIA STOLK VERTREKT OP 6.2.1885 NAAR s-GRAVENHAGE
2. JOHANNA MARIA, geb. DELFT 8-9-1875.

IXk. SIMON STOLK, geb. ZOUTEVEEN 29-10-1825, BOUWMAN, overl. MAASLAND
2-2-1908, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 26-5-1854 AGATHA LANSBERGEN, geb.
KETHEL 7-12-1828, overl. MAASLAND 10-1-1899.
Uit dit huwelijk:
1. JOHANNA, geb. VLAARDINGER AMBACHT 18-3-1855, overl. SCHIPLUIDEN
7-6-1930, tr. MAASLAND 27-4-1877 ADELBERTUS JACOBUS VAN LEEUWEN,
geb. MAASLAND 1853, overl. HOF VAN DELFT 13-2-1907.
2. PETRUS ( PIETER ), geb. VLAARDINGER AMBACHT 24-2-1856.
3. JAKOBUS, geb. VLAARDINGER AMBACHT 17-2-1857, overl. VLAARDINGER
AMBACHT 20-10-1857.
4. MARIA, geb. VLAARDINGER AMBACHT 17-12-1858, overl. MAASLAND
9-2-1920, begr. MAASLAND, tr.(burg.stand) MAASLAND 26-4-1882
GERARDUS CORNELIS VAN MIL, geb. 1858.
5. JACOBUS, geb. VLAARDINGER AMBACHT 19-12-1859, ged. 8-3-1860, volgt
Xm.
6. KLAZINA, geb. VLAARDINGER AMBACHT 9-2-1861, overl. 21-12-1928.
7. CORNELIS, geb. VLAARDINGER AMBACHT 23-12-1862, overl. MAASLAND
13-7-1870.
8. SIMON, geb. VLAARDINGER AMBACHT 6-3-1864, overl. VLAARDINGER AMBACHT
27-8-1864.
9. HENDRIK, geb. VLAARDINGER AMBACHT 20-2-1865, overl. VLAARDINGER
AMBACHT 9-6-1865.
10. SIMON, geb. VLAARDINGER AMBACHT 20-2-1865, overl. VLAARDINGER
AMBACHT 9-6-1865.
11. AAGJE, geb. VLAARDINGER AMBACHT 10-6-1866, overl. SCHIEDAM 24-9-1930
tr.(burg.stand) MAASLAND 24-4-1891 CORNELIS JOHANNES HAM, geb. 1862.
12. SIMON, geb. VLAARDINGER AMBACHT 12-11-1867, overl. MAASLAND
26-11-1871.
13. CORNELIA, geb. VLAARDINGER AMBACHT 28-7-1869, overl. MAASLAND
25-6-1871.

IXl. CORNELIS STOLK, geb. ZOUTEVEEN 8-11-1822, BOUWMAN, overl. ROSMALEN
9-2-1892, ondertr. VLAARDINGER AMBACHT, tr.(burg.stand) VLAARDINGER
AMBACHT 1-5-1861 TRIJNTJE VAN DER DRIFT, geb. HODENPIJL 11-7-1826,
VEEHOUDSTER, overl. MAASLAND 21-11-1904.
VERTROKKEN 1 MEI 1897 NAAR MAASLAND
Uit dit huwelijk:
1. MARIA, geb. VLAARDINGER AMBACHT 24-8-1865, overl. 19-10-1906,
tr.(burg.stand) VLAARDINGER AMBACHT 17-4-1891 LEONARDUS DE LEEDE,
geb. MAASLAND 12-10-1865, overl. 8-9-1952.
2. HENDRIKUS MARTINUS, geb. VLAARDINGER AMBACHT 16-2-1867, volgt Xn.
3. JOHANNA, geb. VLAARDINGER AMBACHT 20-5-1868, overl. VLAARDINGER
AMBACHT 27-1-1907, tr.(burg.stand) VLAARDINGER AMBACHT 17-4-1891
PETRUS NICOLAAS VAN DER LOOS.
4. MARTINUS, geb. VLAARDINGER AMBACHT 11-9-1869, overl. VLAARDINGER
AMBACHT 24-9-1869.

IXm. DIRK JANSZ STOLK, geb./ged.(ned.herv.) NIEUW HELLEVOET 27-11/4-12-1808,
ARBEIDER, overl. ZWARTEWAAL 2-6-1847, tr.(burg.stand) VIERPOLDERS
3-7-1835 CORNELIA LUYENDIJK.
Uit dit huwelijk:
1. MARIA DIRKSD, geb. VIERPOLDERS 7-4-1836, tr.(1) ARY TROOST, overl.
ZWARTEWAAL 26-7-1872, tr.(burg.stand)(2) ZWARTEWAAL 17-7-1880 FRANS
BISDOM.
2. JAN DIRKSZ, geb. VIERPOLDERS 20-4-1838, volgt Xo.

IXn. CORNELIS JACOBSZ STOLK, geb./ged.(ned.herv.) ROCKANJE 7/13-10-1799,
KAPPER/WINKELIER/HERBERGIER, tr.(burg.stand) OOSTVOORNE 2-5-1822 JOSINA
ROEST, geb./ged.(GR) VIERPOLDERS 28-12-1794/4-1-1795, DIENSTBODE, overl.
7-2-1872.
Uit dit huwelijk:
1. ADRIANA KORNELISD, geb. OOSTVOORNE 16-3-1823, overl. VIERPOLDERS
13-1-1902, tr. ARY MAN IN'T VELD, geb. ROCKANJE 22-1-1817, MELKBOER,
overl. 16-4-1893.
13 KINDEREN ( 6 JONGENS - 7 MEISJES )
2. IZAK KORNELISZ, geb. 9-5-1825, volgt Xp.
3. ARENTJE KORNELISD, geb./ged.(ned.herv.) OOSTVOORNE/ROCKANJE
8/14-1-1827, overl. OOSTVOORNE 17-8-1888, tr.(burg.stand) ROCKANJE
25-4-1856 ARIE LUGTENBURG, geb. ROCKANJE 26-5-1824, ned.herv.,
ARBEIDER KASTELEIN POSTBODE, overl. OOSTVOORNE 10-5-1898.
5 ZOONS / 3 DOCHTERS
4. JAAPJE KORNELISD, geb./ged.(ned.herv.) OOSTVOORNE/ROCKANJE
15-4/10-5-1829, overl. ROCKANJE 1-3-1919, tr. JACOB DEN HAAN, geb.
OOSTVOORNE 1819, ARBEIDER, overl. ZUID-BEIJERLAND 9-6-1878.
5 KINDEREN ( 3 JONGENS + 2 MEISJES )
5. ANNETJE KORNELISD, geb./ged.(ned.herv.) OOSTVOORNE/ROCKANJE
24-2/13-3-1831, overl. ROCKANJE 24-8-1899, tr.(burg.stand) BRIELLE
20-4-1859 LEENDERT VAN MARION, geb./ged. OOSTVOORNE 17-8/1-9-1839,
ARBEIDER, overl. ROCKANJE 18-12-1918.
5 KINDEREN
6. JAANTJE KORNELISD, geb./ged.(ned.herv.) OOSTVOORNE/ROCKANJE
16/23-2-1834, tr.(burg.stand) ROCKANJE 25-4-1856 LEENDERT MAN IN'T
VELD, geb. ROCKANJE 20-2-1830, ARBEIDER, overl. 21-6-1871.
7 KINDEREN ( 6 JONGENS + 1 MEISJE )
7. JACOB KORNELISZ, geb./ged. OOSTVOORNE/ROCKANJE 20-5/11-6-1837.
8. TEUNTJE KORNELISD, geb./ged.(ned.herv.) OOSTVOORNE/ROCKANJE
30-6/7-7-1839.

IXo. LEENDERT JACOBSZ STOLK, geb./ged.(ned.herv.) ROCKANJE 28/30-7-1809,
ARBEIDER, overl. 19-8-1882, tr.(burg.stand)(1) ROCKANJE 12-5-1833 ZOETJE
BOENDER, geb. NIEUWENHOORN 30-5-1811, ARBEIDSTER, overl. OOSTVOORNE
12-7-1851.
Uit dit huwelijk:
1. JACOB LEENDERTSZ, geb. OOSTVOORNE 12-11-1834, volgt Xq.
2. WILLEM LEENDERTSZ, geb. OOSTVOORNE 16-12-1836, volgt Xr.
3. CORNELIS LEENDERTSZ, geb. OOSTVOORNE 20-3-1839, volgt Xs.
4. HUIBRECHT LEENDERTSZ, geb. OOSTVOORNE 26-11-1841, overl. 20-2-1852.
5. ADRIANA LEENDERTSD, geb. OOSTVOORNE 23-8-1844, DIENSTBODE, overl.
ROCKANJE 10-7-1896, tr.(burg.stand) ROCKANJE 6-8-1864 JACOB
POLDERVAART, geb. NATERS 19-6-1841, overl. ROCKANJE 8-11-1892.
6. NEELTJE LEENDERTSD, geb. OOSTVOORNE 27-12-1847.
7. ABRAHAM LEENDERTSZ, geb. OOSTVOORNE 28-3-1851, overl. 26-9-1851.

LEENDERT JACOBSZ STOLK, tr.(burg.stand)(2) OOSTVOORNE 24-4-1852 MARIA
PETERS, geb. OOSTVOORNE 17-1-1813, ARBEIDSTER.
Uit dit huwelijk:
1. ELISABETH LEENDERTSD, geb. OOSTVOORNE 18-8-1853, HUISVROUW,
tr.(burg.stand) 5-11-1876 ARIE HOKKE, geb. VIERPOLDERS 16-6-1854,
ARBEIDER.
2. LENA LEENDERTSD, geb. OOSTVOORNE 18-8-1853.
3. ABRAHAM LEENDERTSZ, geb. OOSTVOORNE 30-10-1855.
4. DIRKJE LEENDERTSD, geb. OOSTVOORNE 19-3-1857, overl. 26-2-1858.

IXp. JAN JACOBSZ STOLK, geb./ged.(ned.herv.) ROCKANJE 15-2/1-3-1835, ARBEIDER
tr.(burg.stand) ROCKANJE 15-5-1859 MARIA VAN MARION, geb./ged.
OOSTVOORNE 29-12-1833/19-1-1834, LANDBOUWSTER, overl. ROCKANJE 8-4-1909.
Uit dit huwelijk:
1. ZOETJE JANSD, geb. ROCKANJE 9-11-1858.
2. JACOB JANSZ, geb. OOSTVOORNE 26-4-1860, volgt Xt.
3. ARIE JANSZ, geb. ROCKANJE 1-8-1861, overl. ROCKANJE 25-4-1865.
4. ABRAHAM JANSZ, geb. ROCKANJE 7-5-1863, tr.(burg.stand) ROCKANJE
12-5-1898 MARIA KAP, geb. OUDENHOORN.
5. ARIE JANSZ, geb. ROCKANJE 12-3-1866, volgt Xu.
6. JANNETJE JANSD, geb. ROCKANJE 4-10-1867, overl. ROCKANJE 28-9-1869.
7. JANNETJE JANSD, geb. ROCKANJE 12-2-1870, tr.(burg.stand) ROCKANJE
19-11-1896 HENDRIK VAN DER VAARD.
8. IZAK JANSZ, geb. ROCKANJE 12-8-1872, volgt Xv.
9. LEENDERT ELIZA JANSZ, geb. ROCKANJE 18-10-1875, overl. UTRECHT
1-5-1941.
10. ELIZABETH JANSD, geb. ROCKANJE 18-10-1875.

IXq. ARIE JACOBSZ STOLK, geb./ged.(ned.herv.) ROCKANJE 30-11/8-12-1839,
overl. 5-11-1880, tr.(burg.stand) ROCKANJE 4-6-1863 JOSINA MAN IN'T VELD
geb. 17-9-1842.
JACOB MAN in't VELD GEBOREN 3.10.1862 IN ROCKANJE GEECHT 4.6.1863
DOOR ARIE JACOBSZ STOLK
Uit dit huwelijk:
1. JAKOB ARIESZ, geb. ROCKANJE 3-10-1862, volgt Xw.
2. PIETERTJE ARIESD, geb. OOSTVOORNE 23-4-1864, overl. OOSTVOORNE
24-7-1868.
3. ELISABETH ARIESD, geb. OOSTVOORNE 15-12-1866, overl. OOSTVOORNE
4-10-1869.
4. ELISABETH ARIESD, geb. OOSTVOORNE 5-11-1869, tr. VAN DER VEER.
5. PIETERTJE ARIESD, geb. OOSTVOORNE 5-11-1869.
6. PIETER ARIESZ, geb. OOSTVOORNE 25-9-1872.
7. GRIETJE ARIESD, geb. OOSTVOORNE 23-1-1875.
8. CORNELIA ARIESD, geb. OOSTVOORNE 3-10-1877.
9. ABRAHAM ARIESZ, geb. OOSTVOORNE 10-3-1880, overl. OOSTVOORNE
27-11-1881.

IXr. TEUNIS JACOBSZ STOLK, geb./ged.(ned.herv.) ROCKANJE 7/30-1-1842,
VLASBOER, overl. BRIELLE 28-7-1918, tr.(burg.stand) ROZENBURG 10-11-1870
CORNELIA KLEIJWEGT, geb. ROZENBURG 19-5-1847, overl. ROZENBURG
15-12-1923.
Uit dit huwelijk:
1. ELIZABETH TEUNISD, geb. BRIELLE 11-9-1871.
2. CORNELIS PIETER TEUNISZ, geb. BRIELLE 31-10-1872.
3. JACOB ABRAHAM TEUNISZ, geb. BRIELLE 8-2-1874, volgt Xx.
4. JOHAN TEUNISZ, geb. BRIELLE 16-11-1875.
5. IZAAK TEUNISZ, geb. BRIELLE 6-5-1878.
6. KORSTIAAN TEUNISZ, geb. BRIELLE 20-11-1883, volgt Xy.
7. ARIE TEUNISZ, geb. BRIELLE 27-3-1884.
8. CORNELIA JACOBA TEUNISD, geb. BRIELLE 12-3-1886.
9. TEUNIS TEUNISZ, geb. BRIELLE 4-9-1888, volgt Xz.

Xa. MAARTEN STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 18/20-9-1818 GETUIGE BIJ
DOOP : ALIDA van DEVENTER, ZEEMAN, overl. VLAARDINGEN 30-5-1880, begr.
VLAARDINGEN, ondertr./tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 16-6/23-10-1839
REIMPJE HOOGENDOORN, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 28-2/6-3-1816
GETUIGE BIJ DOOP : AALTJE HOOGENDOORN,VROUW VAN JAN UITTENBROEK,
WERKSTER, overl. VLAARDINGEN 20-1-1882, dr. van SIMON HOOGENDOORN,
KRUIER, en CORNELIA BINNENDIJK.
Uit dit huwelijk:
1. FRANK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 4/26-1-1840 GETUIGE BIJ DOOP
: GRIETJE UITTENBROEK, overl./begr. VLAARDINGEN 11/14-3-1840.
2. SIMON, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 11-3/11-4-1841, volgt XIa.
3. ADRIANA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 20-10/5-11-1843 GETUIGE
BIJ DOOP MOEDER, VADER OP ZEE, ondertr./tr.(burg.stand) VLAARDINGEN
23-5/2-6-1869 ARIE VAN DER STAAIJ, geb. IJSSELMONDE 1843,
SCHEEPMAKER.
4. KORNELIA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 4/13-9-1846 GETUIGE BIJ
DOOP : SANDRINA BLIJENBURG, overl./begr. VLAARDINGEN 5/8-5-1850.
5. FRANK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 17-8/2-9-1849, volgt XIb.
6. JOHANNES, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 5/28-3-1852, volgt XIc.
7. MAARTEN, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 30-8/17-9-1854 GETUIGE BIJ
DOOP KATHARINA van der WINDT. OUDERS OOK AANWEZIG, ZEEMAN, overl. OP
ZEE VERDRONKEN 31-7-1869.

Xb. ARIJ STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 17/27-3-1825 GETUIGE BIJ
DOOP : KATRINA BORSBOOM, ZEEMAN, overl. 17-12-1912, ondertr.
VLAARDINGEN, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 11-6-1845 JOHANNA DEN ADMIRANT,
geb. VLAARDINGEN 5-1-1822, overl. VLAARDINGEN 7-5-1898, begr.
VLAARDINGEN.
Uit dit huwelijk:
1. FRANK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 22-8/6-9-1846, volgt XId.
2. ARY, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 20-6/1-7-1849, volgt XIe.
3. ADRIANA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 16-9/3-10-1852,
overl./begr. VLAARDINGEN 28-8/1-9-1855.
GETUIGE BIJ DOOP : GONNETJE NIEHOF
4. ANTONIA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 24-8/17-9-1854, overl.
VLAARDINGEN 9-11-1854, begr. VLAARDINGEN.
GETUIGE BIJ DOOP : GONNETJE NIJHOF
5. ADRIANA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 27-8/14-9-1856, overl.
VLAARDINGEN 5-12-1856, begr. VLAARDINGEN.
GETUIGE BIJ DOOP :
GETUIGE BIJ DOOP : GONNETJE NIJHOF
6. ADRIANA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 13/27-6-1858,
ondertr./tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 13-1/9-2-1878 REYER KAL, geb.
VLAARDINGEN 4-10-1852, ZEEMAN.
GETUIGE BIJ DOOP : KORNELIA de KOK
7. ARIE, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 10-5/23-6-1861, overl.
VLAARDINGEN 1-8-1861, begr. VLAARDINGEN.
GETUIGE BIJ DOOP : MARGARETHA BOEKHOVEN
8. ARIE, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 26-8/7-9-1862, overl.
VLAARDINGEN 15-10-1862, begr. VLAARDINGEN.
GETUIGE BIJ DOOP : MARGARETHA BOEKHOVEN
9. JOHANNES, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 27-6/22-7-1866 GETUIGE
BIJ DOOP : GEERTRUIDA den ADMIRANT, overl. VLAARDINGEN 31-8-1866,
begr. VLAARDINGEN.

Xc. ALIDA STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 4/11-1-1829 GETUIGE BIJ
DOOP : ALIDA KEIJZER, overl. VLAARDINGEN 14-1-1887, tr.(0) .
Kind(eren):
1. HUGO, geb. VLAARDINGEN 15-5-1850, overl./begr. VLAARDINGEN
23/26-6-1850.
2. JACOBUS, geb. VLAARDINGEN 29-3-1852.

ALIDA STOLK, tr.(burg.stand)(1) VLAARDINGEN 23-6-1852 HUGO OOSTVEEN.

Xd. WILLEM STOLK, geb. ZWARTEWAAL 5-6-1825, tr. HELLEVOETSLUIS 23-12-1852
JANNETJE VAN SAUS, geb. 1826.
Uit dit huwelijk:
1. WILLEM, geb. HELLEVOETSLUIS 11-1-1856, volgt XIf.

Xe. THEODORUS STOLK, geb. KETHEL, ged. KETHEL 10-1-1817, overl. SCHIEDAM
9-10-1871, tr.(burg.stand) SCHIEDAM 15-5-1845 ALIDA PAALVAST, geb.
MAASLAND 20-1-1819.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIS, geb. SCHIEDAM 11-2-1846, volgt XIg.
2. PETRUS, geb. SCHIEDAM 11-2-1846, overl. SCHIEDAM 1-11-1846.
3. ADRIANUS, geb. SCHIEDAM 3-4-1848, ONDERWIJZER.
4. PETRUS, geb. SCHIEDAM 3-4-1848, overl. SCHIEDAM 30-4-1848.

Xf. GERARDUS ARNOLDUS STOLK, geb. KETHEL 11-2-1845, overl. KETHEL 29-12-1915
tr.(burg.stand) KETHEL 12-5-1873 CORNELIA DE VETTE, geb. KETHEL
22-12-1850, overl./begr. DELFT/KETHEL 3/6-10-1924.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIS ANTONIUS, geb. KETHEL 14-4-1875, VEEHOUDER / LANDBOUWER,
overl. GROENLO 1-3-1949, tr.(burg.stand) KETHEL 26-4-1899 MARIA VAN
MIL, geb. KETHEL 10-6-1875.
2. ARNOLDUS JOSEPH, geb. KETHEL 14-4-1875, overl. KETHEL 14-7-1875.
3. MARIA JOHANNA, geb. KETHEL 19-5-1878, NON.
WOONT IN EEN KLOOSTER IN PRAAG
4. ARNOLDUS JOSEPHUS, geb. KETHEL 30-4-1880, volgt XIh.
5. GERARDUS ADRIANUS, geb. KETHEL 26-7-1881, BOERENKNECHT.
VANWEGE ADEMSHALINGSPROBLEMEN VERHUISD NAAR GOCH BIJ KEVELAAR IN
DUITSLAND
6. MARIA CORNELIA, geb. KETHEL 28-11-1882, ged.(rk) KETHEL,
overl./begr. KETHEL 30-8/2-9-1943, tr.(burg.stand) KETHEL 18-10-1905
ADRIANUS VAN MIL, geb./ged.(rk) KETHEL 5/6-1-1879, VEEHOUDER, overl.
VLAARDINGEN 8-9-1950, begr. KETHEL.
BIJNA ZESTIG JAAR KOORZANGER
7 ZOONS/4 DOCHTERS
7. geb. KETHEL 11-10-1884.
8. geb. KETHEL 8-4-1886.
9. geb. KETHEL 7-4-1887.
10. THOMAS, geb. KETHEL 23-12-1889, overl. KETHEL 24-12-1889.
11. THOMAS, geb. KETHEL 12-6-1891.

Xg. CORNELIS STOLK, geb. KETHEL 6-8-1850, BOUWMAN / BROODBEZORGER, overl.
DELFT 1-10-1920, tr. MARIA KNIJN, geb. VRIJENBAN 7-7-1855, overl. DELFT
1925.
Uit dit huwelijk:
1. MARIA MARGARETHA, geb. KETHEL 29-9-1876, rk, NON, overl. DONGEN
2-11-1903.
2. CORNELIS JOHANNES, geb. KETHEL 14-10-1877, overl. KETHEL 1-5-1881.
3. CORNELIS MARTINUS, geb. KETHEL 12-1-1880, overl. KETHEL 27-1-1881.
4. ANTONIA CATHARINA, geb. KETHEL 16-4-1881.
5. CORNELIS GERARDUS M, geb. KETHEL 3-11-1882.
6. CORNELIS THEODORUS, geb. KETHEL 10-11-1884, overl. KETHEL 3-3-1885.
7. MARGARETHA WILHELMINA, geb. KETHEL 23-5-1886, DIENSTBODE, overl.
1957.
8. ALBERTUS, geb. KETHEL 6-7-1887, overl. KETHEL 6-7-1887.
9. CORNELIA MARIA, geb. KETHEL 9-12-1888.
10. GERARDUS ARNOLDUS, geb. KETHEL 29-5-1890.
11. LEONARDA JACOBA, geb. KETHEL 6-2-1892.

Xh. ALBRECHT CORNELIS STOLK, geb. KETHEL 2-3-1844, SCHRIJVER,
tr.(burg.stand) KETHEL 4-6-1873 JOHANNA TASFOTTE, geb. TILBURG ca. 1850.
Uit dit huwelijk:
1. JOHANNES THEODORUS, geb. 1878, GEMEENTEREINIGER, tr.(burg.stand)
SCHIEDAM 7-11-1907 HENDRICA ANNETTA BRUIN, geb. 1877.

Xi. JACOBUS STOLK, geb. ROTTERDAM 18-2-1849, overl. SCHIEDAM 13-11-1921, tr.
JOHANNA VAN AMEN.
Uit dit huwelijk:
1. THEODORUS, geb. SCHIEDAM 4-7-1878, overl. SCHIEDAM 21-9-1878.
2. JOHANNA PETRONELLA, geb. SCHIEDAM 29-8-1879, overl. SCHIEDAM
12-10-1918, tr. BERNARDUS MARIA VAN DUIKEREN.

Xj. IZAK STOLK, geb. DELFSHAVEN 30-1-1855, BRANDERSKNECHT, overl. DELFT
16-10-1925, tr.(burg.stand) SCHIEDAM 21-6-1877 HELENA CORNELIA VAN DIJK,
geb. VLAARDINGER AMBACHT 16-11-1850.
Uit dit huwelijk:
1. THEODORUS, geb. SCHIEDAM 3-8-1878, overl. SCHIEDAM 24-12-1878.
2. MARIA, geb. SCHIEDAM 5-12-1879, overl. DELFT 26-3-1927,
tr.(burg.stand) SCHIEDAM 21-8-1901 LAURENS KANIJ, geb. DELFT
17-12-1881, KOOPMAN, overl. DELFT 13-10-1964.
3 ZOONS / 2 DOCHTERS
3. PETRONELLA JOHANNA, geb. SCHIEDAM 22-10-1881, overl. DELFT 1-11-1949
tr.(burg.stand) DELFT 27-11-1901 JOHANNES FRANCISCUS BROUWER, geb.
DELFT 6-2-1879, KLEERBLEKER.
4 ZOONS / 1 DOCHTER
4. THEODORUS JACOBUS, geb. SCHIEDAM 29-12-1884, volgt XIi.
5. CORNELIS, geb. SCHIEDAM 4-10-1888, volgt XIj.
6. HUBERTUS SIMON, geb. DELFT 21-12-1891, volgt XIk.

Xk. JACOBUS STOLK, geb. ZOUTEVEEN 25-1-1845, overl. DELFT 23-3-1910,
tr.(burg.stand) DELFT 1-5-1867 JOHANNA LAMMERS, geb. DELFT 30-4-1838.
Uit dit huwelijk:
1. JOHANNA MARIA, geb. DELFT 9-2-1868, overl. DELFT 1-7-1951,
tr.(burg.stand) DELFT 8-1-1890 BERNARDUS JOHANNES POST, geb. DELFT
4-2-1861, HOOFDONDERWIJZER, overl. DELFT 7-1-1931.
2. BERNARDUS JOHANNES, geb. DELFT 23-4-1870, overl. DELFT 23-7-1870.
3. GEERTRUIDA HELENA MARIA, geb. DELFT 4-6-1871, overl. DELFT 21-1-1873
4. LEONARDUS JOHANNES, geb. DELFT 22-11-1873, KUIPER, overl. DELFT
18-1-1950, tr.(burg.stand) DELFT 26-3-1913 ADRIANA MARTINA DE HEY,
geb. RIJSWIJK 22-5-1870, overl. DELFT 15-2-1961.
5. ELISABETH GEERTRUIDA MARIA, geb. DELFT 1-8-1875, overl. 30-3-1955,
tr.(burg.stand) DELFT 5-10-1904 HENRICUS ANDREAS VAN BILSEN, geb.
DELFT 21-5-1876, overl. 1955.
6. HENDRICUS LEONARDUS JOHANNES, geb. DELFT 2-5-1877, overl. DELFT
5-5-1877.
7. ELISABETH JOHANNA HELENA, geb. DELFT 2-5-1877, overl. DELFT 5-5-1877
8. JOHANNA FRANCISCA MARIA, geb. DELFT 19-6-1878, overl. DELFT
16-4-1886.
9. HELENA JOHANNA, geb. DELFT 3-5-1880, overl. DELFT 24-8-1880.

Xl. JACOBUS STOLK, geb. SCHIEDAM 15-8-1848, TIMMERMAN, overl./begr.
PIJNACKER 18/23-3-1936, tr.(burg.stand) DELFT 1-9-1875 HERMINA HENDRIKA
ABBENHUIS, geb. AMERSFOORT 29-9-1853, overl. PIJNACKER 9-11-1918.
Uit dit huwelijk:
1. LEONARDUS, geb. DELFT 7-7-1876, volgt XIl.
2. THEODORA HENDRICA, geb. DELFT 11-2-1878, overl. DUFFEL (BELGIE)
1-9-1936, tr.(burg.stand) BRUSSEL (BELGIE) 27-3-1905 JEAN BAPTISTE
DE BEUS, geb. BRUSSEL (BELGIE) 16-2-1873, overl. VORST (BELGIE)
31-8-1939.
1 DOCHTER
3. JOHANNA, geb. PIJNACKER 14-4-1880, overl. ZOETERMEER 8-6-1917,
tr.(burg.stand) PIJNACKER 18-5-1912 CORNELIS VAN SCHIJNDEL, geb.
BERKEL 27-5-1887, overl. BERKEL 8-3-1983.
1 ZOON / 1 DOCHTER
4. HENRICUS MARTINUS, geb. PIJNACKER 22-3-1882, overl. PIJNACKER
6-8-1882.
5. HENRICUS MARTINIUS, geb. PIJNACKER 2-6-1883, volgt XIm.
6. JOHANNA HENDRICA, geb. PIJNACKER 20-11-1885, overl./begr. DELFT
27-9/1-10-1956, tr.(burg.stand) DELFT 8-9-1915 JACOBUS WILLIBRORDUS
VAN SCHIE, geb. VRIJENBAN 7-11-1875, overl./begr. DELFT 9/12-11-1941
1 ZOON / 1 DOCHTER
7. CORNELIS HENRICUS, geb. PIJNACKER 6-2-1888, volgt XIn.
8. BERNARDUS JOHANNES, geb. PIJNACKER 26-9-1890, volgt XIo.
9. HELENA WILHELMINA, geb. PIJNACKER 23-2-1893, overl. DELFT 8-9-1977,
begr. PIJNACKER, tr.(burg.stand) PIJNACKER 13-2-1925 HENDRIK VAN
EIJK, geb. BERKEL 27-8-1884, overl. DELFT 28-2-1974, begr. PIJNACKER
2 ZOONS / 2 DOCHTERS
10. JACOBUS LEONARDUS, geb. PIJNACKER 13-8-1895, volgt XIp.

Xm. JACOBUS STOLK, geb. VLAARDINGER AMBACHT 19-12-1859, ged. 8-3-1860,
FOURAGE HANDELAAR, overl./begr. DELFT 24/28-12-1927, tr.(burg.stand)
VLAARDINGER AMBACHT 3-5-1889 JOHANNA OLSTHOORN, geb. VLAARDINGER AMBACHT
26-1-1861, overl. DELFT 29-11-1940.
Uit dit huwelijk:
1. SIMON JOHANNES, geb. DELFT 26-6-1890, overl. DELFT 19-9-1920.
ONGEHUWD
2. JOHANNES CORNELIS, geb. DELFT 25-4-1891, overl. 's-GRAVENHAGE
24-11-1911.
ONGEHUWD
3. ALBERTUS JOHANNES JOSEPHUS, geb. DELFT 9-3-1893, volgt XIq.
4. CORNELIS FRANCISCUS, geb. DELFT 4-5-1894, volgt XIr.
5. AGATHA CORNELIA MAGDA MARIA, geb. DELFT 25-5-1896, overl. DELFT
3-2-1897.
6. CORNELIA AGATHA MAGDALENA, geb. DELFT 16-11-1897, overl. DELFT
27-12-1897.
7. PETRUS JACOBUS ANTONIUS, geb. DELFT 28-12-1899, overl. DELFT
16-1-1901.
8. MATHILDA AGATHA CORNELIA MARIA, geb. DELFT 22-6-1902, overl./begr.
DELFT 6/11-10-1988, tr.(burg.stand)/tr.kerk(rk) DELFT 17/21-1-1941
ANTONIUS HUBERTUS ISIGER, geb. AMSTERDAM 30-4-1898, KOOPMAN,
overl./begr. DELFT 1/6-2-1963.
1 DOCHTER

Xn. HENDRIKUS MARTINUS STOLK, geb. VLAARDINGER AMBACHT 16-2-1867, BOUWKNECHT
overl. VLAARDINGER AMBACHT 6-3-1939, tr.(burg.stand) KETHEL 28-4-1897
ADRIANA DE VETTE, geb. KETHEL 23-5-1874, overl. VLAARDINGER AMBACHT
19-6-1935, dr. van LEENDERT de VETTE, VEEHOUDER, en ALIDA van EIJK.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIS LEONARDUS, geb. VLAARDINGER AMBACHT 18-6-1901,
tr.(burg.stand) 11-5-1927 ANNA VAN VLIET.
2. LEONARDUS PETRUS, geb. VLAARDINGER AMBACHT 8-12-1903, volgt XIs.
3. PETRUS JOHANNES, geb. VLAARDINGER AMBACHT 30-1-1905, BROEDER.
4. ALIDA CATHARINA, geb. VLAARDINGER AMBACHT 15-6-1910, overl./begr.
VLAARDINGEN/KETHEL 5/8-10-1997, tr.(burg.stand) 1-9-1938 FRANCISCUS
MATTHEUS OLSTHOORN, geb. 7-7-1901, overl. 20-12-1964.

Xo. JAN DIRKSZ STOLK, geb. VIERPOLDERS 20-4-1838, VELDARBEIDER, overl.
ROZENBURG 14-3-1934, tr.(burg.stand) ZWARTEWAAL 27-5-1864 PIETERNELLA
HOKKE.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIA JANSD, geb. ZWARTEWAAL 2-1-1866, tr.(burg.stand) ROZENBURG
8-6-1899 CORNELIS VAREKAMP, VELDARBEIDER.
2. CORNELIS JANSZ, geb. ZWARTEWAAL 20-7-1867, POLITIEAGENT.
3. DIRK JANSZ, geb. ZWARTEWAAL 24-1-1869, volgt XIt.
4. MARIA ANTONA DIRKSD, geb. ZWARTEWAAL 12-11-1870, tr.(burg.stand)
ROZENBURG 23-4-1891 THOMAS VAN DER MEER.
5. JAN JANSZ, geb. ZWARTEWAAL 9-4-1872, BOOTWERKER, tr.(1) NEELTJE
LOOIJ, overl. voor 1905, tr.(2) ROTTERDAM 29-3-1905 MARIA DIRKZWAGER
geb. CHARLOIS 4-12-1877, tr.(3) ROTTERDAM 29-3-1905 MARIA DIRKZWAGER
geb. CHARLOIS 4-12-1877.
6. ARIE JANSZ, geb. ZWARTEWAAL 23-1-1874, volgt XIu.
7. KLAAS JANSZ, geb. ZWARTEWAAL 17-8-1875, volgt XIv.
8. GERRITJE JANSZ, geb. ZWARTEWAAL 17-9-1876.
9. MARINUS JANSZ, geb. ZWARTEWAAL 20-4-1878, tr.(burg.stand) ZWARTEWAAL
20-10-1909 DIRKJE MEULDIJK.
10. JURIENA JANSD, geb. ZWARTEWAAL 19-12-1880.

Xp. IZAK KORNELISZ STOLK, geb. 9-5-1825, ARBEIDER, tr.(1) AALTJE LANGENDOEN,
geb. ROCKANJE 10-1826, HUISVROUW, overl. 20-4-1870.
Uit dit huwelijk:
1. JOSINA IZAKSD, geb. BRIELLE 4-2-1849, tr.(burg.stand) ROCKANJE
29-11-1873 ARNOUT KLOOS, geb. OOSTVOORNE 20-12-1842.
JOSINA HEEFT 2 KINDEREN VOOR HAAR TROUWEN ARNOUT HEEFT 4
KINDEREN
2. ARENTJE IZAKSD, geb. BRIELLE 2-2-1850, tr.(burg.stand) ROCKANJE
14-10-1871 JACOB BOENDER.
3. CORNELIS IZAKSZ, geb. BRIELLE 23-1-1852.
4. WILLEM IZAKSZ, geb. ROCKANJE 8-6-1854.
5. JACOB IZAKSZ, geb. OOSTVOORNE 27-11-1856.
6. NEELTJE IZAKSD, geb. OOSTVOORNE 27-6-1859.
7. BOUWEN IZAKSZ, geb. ROCKANJE 12-9-1862.
8. ADRIANA IZAKSD, geb. ROCKANJE 25-6-1865, overl. 6-10-1865.
9. JAN IZAKSZ, geb. ROCKANJE 13-12-1866, overl. 29-12-1866.
10. JAN IZAKSZ, geb. ROCKANJE 9-1-1869, overl. 24-1-1869.
11. IZAK IZAKSZ, geb. OOSTVOORNE 2-11-1869, overl. 26-10-1876.
12. ARIE IZAKSZ, geb. ROCKANJE 4-3-1870.

IZAK KORNELISZ STOLK, tr.(2) PIETERTJE ROSKAM, geb. OOSTVOORNE 6-7-1836.
PIETERTJE ROSKAM = WEDUWE PLEIT ( 3 KINDEREN )
Uit dit huwelijk:
1. PLEUNTJE IZAKSD, geb. VIERPOLDERS 20-9-1871.

Xq. JACOB LEENDERTSZ STOLK, geb. OOSTVOORNE 12-11-1834, ARBEIDER, overl.
TINTE 25-11-1914, tr.(burg.stand) ROCKANJE 28-3-1856 DIRKJE VAN DEN BERG
geb. ROCKANJE 2-9-1837.
Uit dit huwelijk:
1. ZOETJE JACOBSD, geb. ROCKANJE 8-11-1858, overl. ROCKANJE 18-11-1858.
2. WILLEM JACOBSZ, geb. ROCKANJE 26-10-1859, volgt XIw.
3. LEENDERT JACOBSZ, geb. ROCKANJE 4-8-1861, overl. ROCKANJE 1862.
4. LEENDERT JACOBSZ, geb. ROCKANJE 15-6-1863.
5. LEENDERT JACOBSZ, geb. ROCKANJE 15-5-1866, overl. ROCKANJE 6-6-1866.
6. ZOETJE JACOBSD, geb. ROCKANJE 20-11-1869.
7. SUZANNA JACOBSD, geb. ROCKANJE 22-11-1873, overl. ROCKANJE 6-6-1874.
8. SUZANNA JACOBSD, geb. ROCKANJE 10-12-1875, KOSTERES N.H.KERK,
tr.(burg.stand) ROCKANJE 9-2-1898 ARIE VAN HULST.
9. ADRIANA JACOBSD, geb. ROCKANJE 9-10-1879.

Xr. WILLEM LEENDERTSZ STOLK, geb. OOSTVOORNE 16-12-1836, ARBEIDER, overl.
1921, tr.(burg.stand) ROCKANJE 24-8-1864 JANNETJE ( JACOBA ) VAN DER
MEER (JANS JUT), geb. OOSTVOORNE 4-8-1844, overl. 1921.
Uit dit huwelijk:
1. LEENDERT WILLEMSZ, geb. ROCKANJE 16-9-1864, volgt XIx.
2. JAN WILLEMSZ, geb. ROCKANJE 25-8-1865, overl. ROCKANJE 22-3-1873.
3. JACOB WILLEMSZ, geb. ROCKANJE 7-11-1866, overl. ROCKANJE 2-1-1875.
4. ARIE WILLEMSZ, geb. ROCKANJE 3-4-1868, volgt XIy.
5. ABRAHAM WILLEMSZ, geb. ROCKANJE 3-4-1868, volgt XIz.
6. KORNELIS WILLEMSZ, geb. ROCKANJE 13-4-1870, overl. 30-6-1870.
7. MAARTJE WILLEMSD, geb. ROCKANJE 17-4-1871, overl. ROCKANJE 22-4-1871
8. WILLEM WILLEMSZ, geb. ROCKANJE 17-4-1871, overl. ROCKANJE 10-10-1872
9. WILLEM WILLEMSZ, geb. ROCKANJE 16-10-1872, volgt XIaa.
10. JAN WILLEMSZ, geb. ROCKANJE 19-9-1874, tr. ROCKANJE ADRIANA
PIETERTJE KRUIK.
11. KORNELIS WILLEMSZ, geb. ROCKANJE 28-12-1875, volgt XIab.
12. HUIBRECHT WILLEMSZ, geb. ROCKANJE 17-1-1878, volgt XIac.
13. ZOETJE WILLEMSD, geb. ROCKANJE 4-10-1881, overl. ROCKANJE 7-10-1881.
14. IZAK WILLEMSZ, geb. ROCKANJE 4-8-1883, volgt XIad.
15. JACOB WILLEMSZ, geb. ROCKANJE 24-6-1885, volgt XIae.

Xs. CORNELIS LEENDERTSZ STOLK, geb. OOSTVOORNE 20-3-1839, ARBEIDER,
tr.(burg.stand) ROCKANJE 21-11-1868 WIJNTJE (TRIJNTJE) WESTERLAKEN
(WEITERLAKEN), geb. OOSTVOORNE 28-5-1848.
Uit dit huwelijk:
1. ZOETJE CORNELISD, geb. ROCKANJE 25-3-1869, tr.(burg.stand) ROCKANJE
14-11-1890 KORNELIS OOSTERMAN.
2. JOHANNES CORNELISZ, geb. ROCKANJE 9-2-1872, overl. ROCKANJE 1873.
3. JOHANNES CORNELISZ, geb. ROCKANJE 19-2-1874, overl. ROCKANJE ca.
1875.
4. JOHANNES CORNELISZ, geb. ROCKANJE 4-9-1878.
5. LENA CORNELISD, geb. ROCKANJE 25-9-1881, overl. ROCKANJE 20-3-1957,
tr. C VAN BALEN.
1 KIND
6. SIJTJE CORNELISD, geb. ROCKANJE 14-12-1884, overl. 23-11-1964,
tr.(burg.stand) TINTE 30-4-1908 JAN GROENEVELD.

Xt. JACOB JANSZ STOLK, geb. OOSTVOORNE 26-4-1860, ARBEIDER, overl.
NIEUWHELVOET 22-11-1913, tr.(burg.stand) OOSTVOORNE 15-9-1882 ANNETJE
HEYNDIJK, geb. OOSTVOORNE 23-4-1862, overl. NIEUW HELVOET 15-3-1936.
Uit dit huwelijk:
1. JAN JACOBSZ, geb. OOSTVOORNE 2-11-1882, overl. OOSTVOORNE 8-11-1882.
2. AAGJE MARIA JACOBSD, geb. OOSTVOORNE 3-7-1884, overl. BRIELLE
17-7-1959, tr.(burg.stand) 2-4-1914 C BERKHOUT.
1 ZOON / 1 DOCHTER
3. JAN JACOBSZ, geb. OOSTVOORNE 16-1-1886.
4. MARIA JACOBSD, geb. OOSTVOORNE 7-4-1887, overl. OOSTVOORNE 24-4-1968
tr. PIETER HERMANUS VELDHOEN.
3 KINDEREN
5. LEENDERT JACOBSZ, geb. NIEUWENHOORN 1891, volgt XIaf.
6. JANNETJE JACOBA, geb. NIEUWENHOORN 4-6-1895.
7. LEENTJE, geb. NIEUWENHOORN 5-8-1897.
8. ANNETJE, geb. NIEUWENHOORN 30-8-1898.
9. JACOBA, geb. NIEUWENHOORN 11-2-1900.
10. JACOB, geb. NIEUWENHOORN 28-10-1901.
11. PIETER, geb. NIEUWENHOORN 23-11-1906, overl. 12-3-1917.

Xu. ARIE JANSZ STOLK, geb. ROCKANJE 12-3-1866, TUINDER, overl./begr.
VIERPOLDERS 6/9-2-1949, ondertr./tr.(burg.stand) VIERPOLDERS
23-9/9-10-1896 MARIA POLDERVAART, geb. VIERPOLDERS 21-9-1870,
overl./begr. VIERPOLDERS 26/29-3-1949.
Uit dit huwelijk:
1. JAN JACOB ARIESZ, geb. 13-7-1897, volgt XIag.
2. CORNELIA MARIA ARIESD, geb. VIERPOLDERS 1898, overl./begr. WASSENAAR
26/30-3-1976, ondertr./tr.(burg.stand) SCHIEDAM 18-4/2-5-1929 GERRIT
KOOL, overl./begr. WASSENAAR 19/24-2-1964.
5 ZOONS - 1 DOCHTER
3. ANDRIES ARIESZ, geb. NIEUW-HELVOET 18-8-1899, volgt XIah.
4. MARIE CORNELIA ARIESD, geb. 17-8-1901, overl. BERNISSE 21-1-1997,
tr. HENDRIK SCHOORDIJK, geb. 4-3-1900.
1 ZOON - 1 DOCHTER
5. WILLEM ARIESZ, geb. NIEUWHELVOET 15-11-1902, volgt XIai.
6. JACOB ABRAHAM ARIESZ, geb. NIEUW-HELVOET 8-11-1905, VOORMAN, overl.
HELLEVOETSLUIS 27-4-1989, tr.(burg.stand) HELLEVOETSLUIS 26-4-1928
MARIE MONTENY, geb. VIERPOLDERS 19-3-1906.
7. PIETER LEENDERT ARIESZ, geb. VIERPOLDERS 9-6-1906, BRUGWACHTER,
overl. POORTUGAAL 28-3-1980, ondertr./tr.(burg.stand) GEERVLIET
18-5/1-6-1933 JANNETJE POLDERVAART, geb. 26-4-1907.
8. ABRAHAM ARIESZ, geb. 1909, BOER, overl./begr. DORDRECHT/VIERPOLDERS
12/15-2-1969.
OPRICHTER VAN DE BILJARTVERENIGING "DE SPIL" TE VIERPOLDERS
ONGEHUWD
9. LEENDERT ARIESZ, geb. HELLEVOETSLUIS 22-7-1910, volgt XIaj.
10. IZAK ARIESZ, geb. NIEUW HELVOET 23-8-1913, volgt XIak.
11. ARIE ARIESZ, geb. NIEUWHELVOET 5-11-1916, overl. HELLEVOETSLUIS 1997
ONGEHUWD

Xv. IZAK JANSZ STOLK, geb. ROCKANJE 12-8-1872, tr. LEENTJE HEINDIJK.
Uit dit huwelijk:
1. MARIA IZAKSD, geb. ROCKANJE 18-2-1899.
2. WILLEMPJE IZAKSD, geb. ROCKANJE 5-6-1900, tr. CORNELIS NOBEL, geb.
OOSTVOORNE 12-12-1890.
3. LEENTJE IZAKSD, geb. ROCKANJE 5-11-1901, overl. OOSTVOORNE 26-7-1967
tr. ABRAHAM SNOEY, geb. 1-8-1900, overl. OOSTVOORNE 4-12-1973.
1 KIND
4. AAGJE IZAKSD, geb. ROCKANJE 19-3-1901, overl. OOSTVOORNE 25-3-1982,
tr. BASTIAAN WEYERSE, geb. 26-12-1897, overl. OOSTVOORNE 31-8-1985.
5. JANNETJE IZAKSD, geb. ROCKANJE 30-5-1904, overl. ROCKANJE voor 1908.
6. IZAK IZAKSZ, geb. ROCKANJE 29-10-1906, volgt XIal.
7. JANNETJE IZAKSD, geb. ROCKANJE 2-3-1908, overl. ROCKANJE voor 1909.
8. JANNETJE IZAKSD, geb. ROCKANJE 10-6-1909.
9. JACOB IZAKSZ, geb. ROCKANJE 6-10-1910, volgt XIam.
10. JAN IZAKSZ, geb. ROCKANJE 30-9-1912, volgt XIan.

Xw. JAKOB ARIESZ STOLK, geb. ROCKANJE 3-10-1862, OPPERMAN, tr.(burg.stand)
24-5-1880 WILLEMPJE LANGENDOEN, geb. OOSTVOORNE 1-3-1865, HUISVROUW.
Uit dit huwelijk:
1. JOSINA JACOBSD, geb. ROCKANJE 27-7-1889, DIENSTMEID / HUISVROUW,
overl. ZWARTEWAAL 10-1-1974, tr.(burg.stand) ZWARTEWAAL 4-1910
LEENDERT VAN DER WAAL, geb. BRIELLE 31-12-1884, HANDELAAR/AGENT VAN
POLITIE, overl. ARNHEM 21-7-1976.
5 DOCHTERS
2. PIETER ARIE ABRAHAM JACOBSZ, geb. ROCKANJE 23-9-1894, volgt XIao.
3. ARIE JACOBSZ BIJNAAM : KLUF, geb. OOSTVOORNE 19-8-1900, volgt XIap.

Xx. JACOB ABRAHAM TEUNISZ STOLK, geb. BRIELLE 8-2-1874, ned.herv., MACHINIST
SLEEPDIENST, overl. RAAMSDONK, tr.(burg.stand) BRIELLE 28-5-1903 JOANNA
DOROTHEA VAN DEN BERGH, geb. BRIELLE 9-9-1875, HUISVROUW, overl. BREDA
25-5-1965.
Uit dit huwelijk:
1. TEUNIS JACOBSZ, geb. 's-GRAVENZANDE 28-7-1904, volgt XIaq.
2. CORNELIA PETRONELLA JACOBSD, geb. 's-GRAVENZANDE 8-10-1905.
3. ELIZABETH JACOBSD, geb. 's-GRAVENZANDE 5-1-1907.
4. NEELTJE JACOBSD, geb. RAAMSDONK 15-4-1908, tr. H ROLLOFS.
5. MARINUS JACOBSZ, geb. RAAMSDONK 8-1-1911, volgt XIar.
6. JOANNA DOROTHEA, geb. RAAMSDONK 11-8-1912, volgt XIas.
7. JACOBA CORNELIA JACOBSD, geb. RAAMSDONK 21-1-1915, tr. G VAN ERK.
8. DIRKJE JACOBSD, geb. RAAMSDONK 10-3-1916, overl. AUSTRALIE ca. 1970,
tr.(1) H DEN DAAS, tr.(2) ROZICKI.
9. JACOB ABRAHAM JACOBSZ, geb. RAAMSDONK 1-7-1918, volgt XIat.

Xy. KORSTIAAN TEUNISZ STOLK, geb. BRIELLE 20-11-1883, TUINDER, overl.
BRIELLE 20-1-1973, tr.(burg.stand) 10-5-1911 CORNELIA DE VOS, geb.
5-4-1885, HUISVROUW, overl. 20-3-1976.
Uit dit huwelijk:
1. TEUNIS KORSTIAANSZ, geb. 6-3-1912, volgt XIau.
2. PIETER KORSTIAANSZ, geb. BRIELLE 1-9-1915, volgt XIav.
3. JANNETJE KORSTIAANSD, geb. 15-9-1920, HUISVROUW, overl. 4-11-1992,
tr.(bs) 17-9-1941 DIRK THEODORUS VAN HAM, geb. 26-2-1916, DIRECTEUR,
overl. 21-8-1981.
4 ZOONS

Xz. TEUNIS TEUNISZ STOLK, geb. BRIELLE 4-9-1888, BOER, overl. 25-1-1962, tr.
30-4-1914 ARENTJE VAN TOLEDO, geb. 25-5-1889, overl. 27-8-1974.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIA NEELTJE TEUNISD, geb. BRIELLE 25-7-1915, tr. 1939 ARIE DE
SNOO, geb. 1911.
2. JACOBUS TEUNISZ, geb. BRIELLE 25-2-1917, volgt XIaw.
3. TEUNIS TEUNISZ, geb. 10-5-1919, volgt XIax.

XIa. SIMON STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 11-3/11-4-1841 GETUIGE BIJ
DOOP MOEDER, VADER OP ZEE, ZEEMAN, overl. VLAARDINGEN 7-10-1911, begr.
VLAARDINGEN, ondertr./tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 4-3/6-4-1866 HESTER
VAN WIJK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 1/10-12-1837 GETUIGE BIJ DOOP
: MARIA van WIJK, overl./begr. VLAARDINGEN 14/16-5-1906, dr. van
ANTHONIE van WIJK, BROODBAKKER, en JACOBA DROPPERT.
Uit dit huwelijk:
1. REIMPJE, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 12-2/14-3-1869 GETUIGE BIJ
DOOP MOEDER, VADER OOK TEGENW., overl. VLAARDINGEN 12-4-1923,
tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 22-1-1896 ZACHARIAS PENNING.
2. MAARTEN, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 25-3/14-5-1871, volgt
XIIa.
3. MARIA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 28-12-1873/22-2-1874 GETUIGE
BIJ DOOP : MOEDER, VADER OOK TEGENWOORDIG, overl. VLAARDINGEN
26-9-1910, ondertr./tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 22-3/1-4-1896 HUGO
POST, geb. VLAARDINGEN 17-12-1872, KUIPER.
4. ANTHONIE, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 23-1/20-2-1876, volgt
XIIb.
5. CORNELIA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 2/25-8-1878 GETUIGE BIJ
DOOP MOEDER, overl. ca. 1960, tr. HUBERT VOS.

XIb. FRANK STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 17-8/2-9-1849 GETUIGE BIJ
DOOP AGNIETA van RIJN, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 27-11-1872 MAARTJE
(KLUITENBERG) VAN VELDE, geb. VLAARDINGEN 21-6-1833, ,
, overl. VLAARDINGEN 13-5-1906.
Uit dit huwelijk:
1. MAARTEN, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 20-9/12-10-1873, volgt
XIIc.

XIc. JOHANNES STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 5/28-3-1852 GETUIGE BIJ
DOOP NEELTJE NOORDHOEK,MOEDER AANWEZIG, ZEEMAN, overl. VLAARDINGEN
14-5-1921, ondertr./tr.(burg.stand)(1) VLAARDINGEN 21-11/1-12-1875
BASTIANA VAN EMBDEN IN ONECHT GEBOREN ALS DOCHTER VAN MAARTJE PENNING,
geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 12-7-1856/15-2-1857 GETUIGE BIJ DOOP
KORNELIA van der LEE, MOEDER OOK TEGENWOORDIG.
Uit dit huwelijk:
1. REIMPJE, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 5-10/9-12-1877 GETUIGE BIJ
DOOP : OUDERS / GEERTJE PENNING, overl. VLAARDINGEN 27-12-1877.
2. MAARTJE, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 17-3/18-4-1880 GETUIGE BIJ
DOOP : MOEDER, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 25-4-1900 ARIE KROOS.
3. REIMPJE, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 11-11/12-12-1886 GETUIGE
BIJ DOOP :OUDERS/ESTHER van WIJK, overl. VLAARDINGEN 26-11-1938,
tr.(burg.stand)(1) VLAARDINGEN 27-7-1906 PIETER VAN DER LUGT,
tr.(burg.stand)(2) VLAARDINGER AMBACHT 29-9-1921 JACOBUS JOHANNES
KOETS.
HUWELIJK ONTBONDEN 26/10/1936

JOHANNES STOLK, tr.(burg.stand)(2) VLAARDINGEN 18-1-1893 MAARTJE DE HEER
geb. VLAARDINGEN 16-3-1856, overl./begr. VLAARDINGEN 2/5-5-1939.
WEDUWE VAN JOHANNES POOT
Uit dit huwelijk:
1. MAARTEN, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 24-11/17-12-1893, volgt
XIId.

XId. FRANK STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 22-8/6-9-1846, ZEEVISSER,
overl. VLAARDINGEN 12-7-1911, tr.(burg.stand)(1) VLAARDINGEN 29-11-1871
ADRIANA VAN TOORN, geb. VLAARDINGEN 24-8-1844, overl. VLAARDINGEN
20-11-1872.
GETUIGE BIJ DOOP : GONDA NIJHOF

FRANK STOLK, ondertr.(2) VLAARDINGEN, tr.(burg.stand)(2) VLAARDINGEN
6-1-1874 MARGARETHA ROODENBURG, geb. VLAARDINGEN 2-3-1842, overl.
VLAARDINGEN 5-4-1894.
Uit dit huwelijk:
1. ARIJ, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 29-5/27-6-1875 GETUIGE BIJ
DOOP : MOEDER / WILLEMPJE SLUIMER.
2. KORNELIS, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 23-12-1877/20-1-1878
GETUIGE BIJ DOOP : MOEDER, overl. VLAARDINGEN 22-10-1879.
3. KORNELIS, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 3/22-8-1880, volgt XIIe.
4. JOHANNES, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 17-2/18-3-1883, volgt
XIIf.

XIe. ARY STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 20-6/1-7-1849, ZEEMAN,
overl. VLAARDINGEN 28-4-1908, tr.(burg.stand)(1) VLAARDINGEN 2-2-1872
WILHELMINA SLUIMER, geb. VLAARDINGEN 15-11-1846, overl. VLAARDINGEN
22-2-1877.
GETUIGE BIJ DOOP : HILLEGONDA NIEHOF
Uit dit huwelijk:
1. ARIJ, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 1-2/9-3-1873 GETUIGE BIJ DOOP
: MOEDER / GRIETJE RIJSGEEST, overl. VLAARDINGEN 17-4-1873, begr.
VLAARDINGEN.
2. MARTINUS, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 1-2/9-3-1873 GETUIGE BIJ
DOOP : MOEDER / GEERTJE RIJSGEEST, overl. VLAARDINGEN 11-4-1873,
begr. VLAARDINGEN.
3. ARIJ, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 19-7/9-8-1874 GETUIGE BIJ
DOOP : MOEDER, overl. OP DE NOORDZEE 4-3-1890.
4. KATHARINA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 13-12-1876/11-2-1877,
overl. VLAARDINGEN 4-4-1877, begr. VLAARDINGEN.

ARY STOLK, tr.(burg.stand)(2) VLAARDINGEN 5-12-1877 JOHANNA ROODENBURG.

XIf. WILLEM STOLK, geb. HELLEVOETSLUIS 11-1-1856, tr. 1-8-1877 ALIDA DE GOEDE
geb. ROTTERDAM 1856.
Uit dit huwelijk:
1. WILLEM CORNELIS, geb. ROTTERDAM 1880, volgt XIIg.

XIg. CORNELIS STOLK, geb. SCHIEDAM 11-2-1846, KLEERMAKER, overl. SCHIEDAM
4-5-1898, tr.(burg.stand) SCHIEDAM 15-8-1872 MARIA WESTHUIS, geb.
SCHIEDAM 31-12-1850, overl. SCHIEDAM 6-12-1932.
Uit dit huwelijk:
1. THEODORUS, geb. SCHIEDAM 17-7-1873.
2. ALIDA, geb. SCHIEDAM 16-4-1877.
3. JOHANNA MARIA, geb. SCHIEDAM 14-6-1879.

XIh. ARNOLDUS JOSEPHUS STOLK, geb. KETHEL 30-4-1880, rk, VEEHOUDER / BOUWMAN,
overl./begr. OVERSCHIE 8/11-6-1943, tr.(burg.stand) OVERSCHIE 6-5-1908
GEERTRUIDA MARIA ROOLING, geb. HILLEGERSBERG 1-2-1878, rk, overl./begr.
ZEVENBERGEN/KETHEL 25/28-5-1958.
Uit dit huwelijk:
1. GERARDUS JOSEPHUS, geb. KETHEL 24-5-1909, BOUWVAKKER, overl./begr.
's-HERTOGENBOSCH/ORTHEN 26/30-1-1982, tr. 13-8-1957 ADRIANA ANTONIA
CATHARINA WELTS, geb. 9-8-1910, overl. 's-HERTOGENBOSCH 25-8-1998,
begr. 's-HERTOGENBOSCH.
2. LEONARDUS ANTONIUS, geb. KETHEL 11-11-1910, volgt XIIh.
3. CORNELIS ADRIANUS, geb. KETHEL 5-7-1912, volgt XIIi.
4. ANTHONIUS ADRIANUS, geb. KETHEL 28-4-1914, ged.(rk) KETHEL, volgt
XIIj.
5. CORNELIA ALBERTINA MARIA, geb. KETHEL 24-10-1915, overl./begr.
KETHEL 14/19-10-1987, tr.(burg.stand) ROTTERDAM 23-11-1942 WILHELMUS
LEONARDUS PETERS, geb. 24-10-1915, AANNEMER, overl./begr. KETHEL
17/21-10-1983.
4 ZOONS / 3 DOCHTERS
6. ANNA WILHELMINA, geb. KETHEL 13-9-1917, tr.(burg.stand) 26-4-1944
NICOLAAS JOHANNES VAN DER VOORT, geb. 6-8-1915, VEEHOUDER,
overl./begr. SCHIPLUIDEN 14/18-2-1997.
4 ZOONS / 1 DOCHTER

XIi. THEODORUS JACOBUS STOLK, geb. SCHIEDAM 29-12-1884, SIGARENMAKER,
tr.(burg.stand) DELFT 23-10-1907 MARIA THEODORA VAN DER LELY, geb.
OVERSCHIE 2-12-1885.
Uit dit huwelijk:
1. IZAK JOHANNES, geb. DELFT 26-1-1920.

XIj. CORNELIS STOLK, geb. SCHIEDAM 4-10-1888, SIGARENMAKER, overl. DELFT
21-11-1963, tr.(burg.stand) DELFT 21-4-1909 PLEUNTJE BRINKMAN, geb.
MAASSLUIS 30-9-1887.
Uit dit huwelijk:
1. IZAK JOHANNES, geb. SCHIEDAM 1909, volgt XIIk.
2. WILHELMINA CORNELIA, geb. DELFT 5-12-1910, NON.
3. CORNELIA HELENA, geb. DELFT 13-11-1911, tr. ARIE DE GRAAFF.
3 KINDEREN
4. JOHANNA ADRIANA, geb. DELFT 30-5-1913.
5. MARIA, geb. DELFT 10-1-1915.
6. THEODORUS JACOBUS, geb. DELFT 1-4-1916, overl. DELFT 1-10-1918.
7. MARIA JOHANNA, geb. DELFT 4-1-1918.
8. MARIA, geb. DELFT 16-10-1919.
9. THEODORUS JACOBUS, geb. DELFT 20-7-1921.

XIk. HUBERTUS SIMON STOLK, geb. DELFT 21-12-1891, SIGARENMAKER,
tr.(burg.stand) DELFT 31-5-1916, tr.kerk 21-12-1925 ADRIANA AARSSEN,
geb. 's-GRAVENZANDE 25-8-1893.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIA, geb. DELFT 21-5-1917.
2. ADRIANUS, geb. DELFT 27-6-1918.
3. ISAAK, geb. DELFT 28-9-1920.
4. HUBERTUS THEODORUS, geb. DELFT 4-8-1922, tr.(burg.stand) VENLO
25-7-1953 PAULINA PETRONELLA JOSEPHA MOONEN.
5. ADRIANA MARIA, geb. DELFT 12-9-1926, tr.(burg.stand) DELFT 3-4-1951
WILHELMUS JOHANNES HAANAPPEL.
8 ZOONS / 2 DOCHTERS
6. MARIA, geb. DELFT 27-5-1928.
7. JOHANNES, geb. DELFT 28-2-1930, tr.(burg.stand) DELFT 22-10-1958
ANNA CATHARINA ANTONIA HENNEVELD.
8. MARIA, geb. DELFT 11-2-1931.

XIl. LEONARDUS STOLK, geb. DELFT 7-7-1876, overl. PIJNACKER 19-7-1935,
tr.(burg.stand) STOMPWIJK 20-5-1904 PETRONELLA MARIA DE BRUIJN, geb.
STOMPWIJK 3-6-1880, overl./begr. PIJNACKER 5/9-4-1938.
Uit dit huwelijk:
1. JACOBUS, geb. PIJNACKER 28-7-1905, overl. ROTTERDAM 3-12-1986,
tr.(burg.stand) ROTTERDAM 19-11-1952 ADRIANA ANTONIA KRUININGEN,
geb. 19-3-1903.
GEEN KINDEREN
2. LUCIA CATHARINA, geb. PIJNACKER 17-2-1907, overl. 's-GRAVENHAGE,
tr.(burg.stand) PIJNACKER 29-11-1933 GERARDUS ZOUTMAN, geb.
PIJNACKER, overl. 's-GRAVENHAGE 1983.
3. WILHELMINA HENRICA, geb. PIJNACKER 23-6-1908, overl. PIJNACKER
8-6-1917, tr.(burg.stand) PIJNACKER 7-10-1931 HENDRICUS GERARDUS
CORNELIS VAN BRECHT, geb. DELFT 6-12-1899, CHAUFFEUR, overl. PORT
ELISABETH ZUIDAFRIKA.
2 ZOONS / 2 DOCHTERS
4. CLASINA MARIA, geb. PIJNACKER 17-7-1909, overl. ROTTERDAM 2-11-1999,
tr.(burg.stand) 's-GRAVENHAGE 19-10-1939 HENDRICUS JILLES
GROENEWEGEN, geb. ROTTERDAM 12-7-1907, overl. ROTTERDAM 26-2-1971.
GEEN KINDEREN
5. HENRICUS MARTINUS, geb. PIJNACKER 20-12-1910, overl. PIJNACKER
6-11-1911.
6. HENRICUS MARTINUS, geb. PIJNACKER 5-3-1912, volgt XIIl.
7. ADRIANUS, geb. PIJNACKER 20-11-1914, volgt XIIm.
8. CORNELIS JOHANNES, geb. PIJNACKER 11-1-1917, volgt XIIn.

XIm. HENRICUS MARTINIUS STOLK, geb. PIJNACKER 2-6-1883, overl./begr.
PIJNACKER 24/29-11-1961, tr.(burg.stand) NOOTDORP 20-10-1920 CORNELIA
MARIA DOBBE, geb. STOMPWIJK 13-7-1893, overl. DELFT 16-3-1980, begr.
PIJNACKER.
Uit dit huwelijk:
1. JACOBUS JOHANNES, geb. PIJNACKER 4-1-1921, volgt XIIo.
2. PETRUS BARTHLOMEUS, geb. PIJNACKER 21-2-1925, tr.(burg.stand)(1)
PIJNACKER 17-6-1965 ALEIDA CORNELIA LINDEMAN.
GEEN KINDEREN
PETRUS BARTHLOMEUS, tr.(burg.stand)(2) PIJNACKER 27-4-1977 LOUISA
MARGARETHA VAN DER SLUIS, geb. ROTTERDAM 5-5-1920.
3. WILHELMUS LEONARDUS, geb. PIJNACKER 5-2-1928, volgt XIIp.
4. BARBARA WILHELMINA, geb. PIJNACKER 5-11-1929, tr.(burg.stand)
NIJMEGEN 26-4-1957 JOHANNES CROYMAN.
ZIJ EMIGREREN EN HEBBEN 2 ZOONS

XIn. CORNELIS HENRICUS STOLK, geb. PIJNACKER 6-2-1888, LOSWERKMAN, overl.
DELFT 18-11-1967, begr. PIJNACKER, tr.(burg.stand) NOOTDORP 23-11-1922
CATHARINA PAULINA HAKET, geb. 's-GRAVENHAGE 27-6-1897, overl./begr.
ROTTERDAM/PIJNACKER 8/13-6-1979.
1e HUWELIJK: JOHANNES WILHELMUS HILLENAAR/3 KINDEREN 3e HUWELIJK:
JOHANNES GERARDUS van der MEER
Uit dit huwelijk:
1. JACOBUS, geb. NOOTDORP 14-7-1923, volgt XIIq.
2. JOHANNES CORNELIS, geb. PIJNACKER 14-7-1925, tr.(burg.stand)/tr.kerk
NOORDHOEK-KLUNDERT 16-3/18-4-1964 CORNELIA MARIA SUIJKERBUIJK, geb.
NOORDHOEK-KLUNDERT 25-7-1925.
GEEN KINDEREN
3. WILHELMINA MARIA, geb. PIJNACKER 8-1-1927,
tr.(burg.stand)/tr.kerk(rk) PIJNACKER 10-9-1955/25-4-1957 HERMANUS
GERARDUS JOOSTEN, geb. ELST 10-7-1924.
3 ZOONS / 1 DOCHTER
4. FRANCISCUS JOHANNES, geb. PIJNACKER 23-2-1928, volgt XIIr.
5. THEODORA, geb. PIJNACKER 3-1-1930, tr.(burg.stand) PIJNACKER
18-4-1951 ADRIANUS TILBURG, geb. STOMPWIJK 13-12-1924.
1 ZOON / 1 DOCHTER
6. CORNELIS HENRICUS, geb. PIJNACKER 28-1-1931, volgt XIIs.
7. GERARDA JOHANNA, geb. PIJNACKER 16-4-1932,
tr.(burg.stand)/tr.kerk(rk) PIJNACKER 5-3-1960/8-4-1961 GERARDUS
HENDRIKUS ANTONIUS ROHLING, geb. SCHOONEBEEK 6-5-1931, overl.
PIJNACKER 9-3-1995.
1 ZOON / 1 DOCHTER
8. JOHANNA JACOBA, geb. PIJNACKER 12-10-1935, tr.(burg.stand) PIJNACKER
1-7-1959 JACOBUS HENDRICUS TERMOSHUIZEN, geb. PIJNACKER 29-7-1934,
METEROPNEMER.
3 ZOONS
9. HELENA WILHELMINA, geb. DELFT 3-7-1938, ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER,
tr.(burg.stand) PIJNACKER 19-5-1964 MATHIJS JULIAAN HENDRIK DE
RUITER, geb. DRIEBERGEN 31-7-1937, VERKOOPCHEF VERFFABRIEK.
1 ZOON / 1 DOCHTER

XIo. BERNARDUS JOHANNES STOLK, geb. PIJNACKER 26-9-1890, overl./begr. DELFT
2/7-4-1931, tr.(burg.stand) BERKEL-RODENRIJS 19-9-1924 MARIA MARGARETHA
GOUWELEEUW, geb. BERKEL-RODENRIJS 30-4-1903, overl. ROTTERDAM 12-7-1978.
Uit dit huwelijk:
1. WILHELMINA JOHANNA, geb. PIJNACKER 27-9-1925, overl. PIJNACKER
10-1925.
2. WILHELMINA JOHANNA ELISABETH, geb. PIJNACKER 1-10-1926,
tr.(burg.stand) ROTTERDAM 19-11-1953 JOHANNES PETRUS VAN LIESHOUT,
overl. 16-1-1983.
GEEN KINDEREN
3. JOHANNA CORNELIA, geb. PIJNACKER 21-10-1927, HUISVROUW, overl.
ROTTERDAM 30-6-1990, tr.(burg.stand) ROTTERDAM 20-7-1956 MICHAEL
ALOYSIUS WEIJTS, geb. WOENSDRECHT 17-6-1924, VERWARMINGSMONTEUR,
overl. RIDDERKERK 12-3-1989.
2 ZOONS / 3 DOCHTERS
4. JACOBA ALIDA, geb. PIJNACKER 23-11-1928, overl. SPANJE 14-3-1994,
tr.(burg.stand) ROTTERDAM 12-3-1953 JOHANNES WILHELMUS BOK.
1 ZOON / 3 DOCHTERS
5. CORNELIUS JACOBUS, geb. PIJNACKER 10-1-1930, overl. DELFT 18-2-1943.
6. BERNARDINA MARIA, geb. PIJNACKER 2-2-1931, tr.(burg.stand)/tr.kerk
ROTTERDAM 3-5/5-6-1956 HENRICUS VAN LINN.

XIp. JACOBUS LEONARDUS STOLK, geb. PIJNACKER 13-8-1895, overl. DELFT
16-4-1969, tr.(burg.stand) DELFT 9-11-1933 CATHARINA MARIA VAN DIJK,
geb. LEIMUIDEN 8-2-1902, overl. DELFT 22-4-1982.
Uit dit huwelijk:
1. WILHELMINA, geb. DELFT 4-3-1934, tr. J G STUY.
2. ADRIANUS HENDRICUS, geb. DELFT 23-11-1935, tr.(burg.stand) DELFT
15-2-1961 HENDRIKA HAAK, overl. DELFT 15-2-1961.
3. JACOBUS HENDRICUS, geb. DELFT 26-6-1938.
4. CORNELIS THEODORUS, geb. DELFT 31-10-1939, overl. DELFT 10-2-2002.
5. JOHANNES HENDRICUS, geb. DELFT 19-7-1943, overl. DELFT 9-1943.
6. JOHANNES CORNELIS, geb. DELFT 28-6-1948.

XIq. ALBERTUS JOHANNES JOSEPHUS STOLK, geb. DELFT 9-3-1893, rk, FIRMANT
GRAANHANDEL, overl./begr. DELFT 20/23-7-1957, tr.(burg.stand)
's-GRAVENHAGE 26-8-1925 CATHARINA CLARA MARIA VAN PAASSEN, geb.
LOOSDUINEN 3-2-1900, overl./begr. BERKEL EN RODENRIJS
31-12-1993/5-1-1994.
Uit dit huwelijk:
1. JOHANNA CORNELIA MARIA, geb. DELFT 8-8-1926, tr.kerk(rk) DELFT
21-2-1952 PETRUS ADRIANUS KERKLAAN, geb. PIJNACKER 29-10-1924.
2 ZOONS / 2 DOCHTERS
2. CORNELIA JOHANNA MARIA, geb. DELFT 31-8-1927, tr.kerk(rk) DELFT
2-2-1954 JACOBUS JOHANNES IGNATIUS BUISMAN.
3. MATHILDA CORNELIA HELENA MARIA, geb. DELFT 5-10-1928, tr.kerk(rk)
DELFT 9-2-1963 CORNELIS HUBERTUS BROUWER.
4. LAURENTIUS CORNELIS ADRIANUS M, geb. DELFT 25-5-1930, ged.(rk) DELFT
JURIST, tr.kerk(rk) ARNHEM 29-9-1962 MARIA JOHANNA CORNELIA VAN DAAL
geb. ARNHEM 29-12-1938, ged.(rk) ARNHEM, LERARES.
GEEN KINDEREN
5. JACOBUS SIMON CORNELIS, geb. DELFT 18-12-1931, PATER FRANCISCAAN
SINDS 8.9.1957 PATER NATALUS (FRANCISCAAN).
6. JOHANNES PETRUS ALBERTUS, geb. DELFT 28-6-1933, volgt XIIt.
7. BERNARDUS JOHANNES MARIA, geb. DELFT 11-4-1936, volgt XIIu.
8. GERARDUS HENRICUS MARIA, geb. DELFT 19-9-1937, volgt XIIv.
9. NERIA ANTONIA CORNELIA MARIA, geb. DELFT 4-12-1939, tr.kerk(rk)
's-GRAVENHAGE 25-4-1962 WILLEM MARTIN SARIS.
10. PETRONELLA JOHANNA ROSA MARIA, geb. DELFT 25-7-1941, tr.kerk(rk)
DELFT 29-7-1964 RUDOLF MARTINUS JOSEPH VAN KOPPEN.

XIr. CORNELIS FRANCISCUS STOLK, geb. DELFT 4-5-1894, overl. DELFT, begr.
DELFT, tr.(burg.stand) LOOSDUINEN 14-7-1926 ANNA CORNELIA MARIA VAN
PAASSEN, geb. LOOSDUINEN 11-4-1895, overl./begr. DELFT 23/26-11-1954.
Uit dit huwelijk:
1. JACOBUS LAURENTIUS ALBERTUS, geb. DELFT 6-6-1931, volgt XIIw.
2. CORNELIA CATHARINA MARIA, geb. DELFT 5-1-1934, tr. DELFT, tr.kerk
DELFT 2-3-1957 EDUARD JOSEPH KORTE.
1 ZOON / 1 DOCHTER
3. JOHANNES CORNELIS MARIA, geb. DELFT 4-1-1936, tr.(burg.stand) DEN
HOORN 5-8-1964 HELENA CATHARINA THERESIA AMMERLAAN.
4. LAURENTIUS GERARDUS MARIA, geb. DELFT 15-2-1938, volgt XIIx.

XIs. LEONARDUS PETRUS STOLK, geb. VLAARDINGER AMBACHT 8-12-1903, overl.
23-11-1962, tr.(burg.stand) 3-5-1944 CORNELIA THEADORA VAN VLIET, geb.
30-10-1910.
Uit dit huwelijk:
1. ADRIANA JOHANNA, geb. SCHIPLUIDEN 7-3-1945, tr. 19-10-1973 JACOBUS
LODEWICUS VAN SCHAIK, geb. 2-12-1946.
1 ZOON / 1 DOCHTER
2. ARNOLDUS MARIA, geb. SCHIPLUIDEN 2-2-1947.
ONGETROUWD
3. ANNA ALIDA MARIA, geb. SCHIPLUIDEN 19-4-1949, tr. 18-1-1980 ADRIANUS
FLORIS MARIA HERSBACH, geb. 18-5-1952.
2 ZOONS
4. HENDRIKUS LEONARDUS MARIA, geb. SCHIPLUIDEN 14-7-1950, volgt XIIy.
5. PETRONELLA MARIA, geb. SCHIPLUIDEN 25-11-1951.
ONGETROUWD
6. ADRIANUS GERARDUS MARIA, geb. SCHIPLUIDEN 8-12-1952.
ONGETROUWD
7. CORNELIS GERARDUS MARIA, geb. SCHIPLUIDEN 17-12-1956, tr. VERA
SCHRAVENDIJK.

XIt. DIRK JANSZ STOLK, geb. ZWARTEWAAL 24-1-1869,
KOOPMAN/KRUIDENIER/ARMEMEESTER, tr.(burg.stand) VIERPOLDERS 12-5-1893
ANGENIETJE LOBS.
Uit dit huwelijk:
1. JAN DIRKSZ, geb. 5-4-1894, volgt XIIz.
2. CORNELIA ANDRIESIA DIRKSD, geb. 24-2-1895, tr. ADRIANUS JACOBUS VAN
DAALEN, geb. 3-12-1894.
2 KINDEREN

XIu. ARIE JANSZ STOLK, geb. ZWARTEWAAL 23-1-1874, tr.(burg.stand) ZWARTEWAAL
5-5-1894 MAARTJE MARIA BLAAK.
Uit dit huwelijk:
1. PIETERTJE ARIESD, geb. ZWARTEWAAL 21-2-1898, overl. AMSTERDAM
17-9-1985.
2. MARINUS ARIESZ, geb. ZWARTEWAAL 22-9-1899, volgt XIIaa.
3. CORNELIA ARIESD, geb. ZWARTEWAAL 20-11-1905, overl. APELDOORN
17-12-1996.
4. MARIA ANTONA ARIESD, geb. ZWARTEWAAL 1-5-1907.
5. ARIA MARIA ARIESD, geb. ZWARTEWAAL 12-6-1909, tr.(burg.stand)
14-12-1932 JOB GILTAY, geb. 23-6-1909, overl. 's-GRAVENHAGE 2-8-1992

XIv. KLAAS JANSZ STOLK, geb. ZWARTEWAAL 17-8-1875, VISSERMAN, overl. 1969,
tr.(burg.stand) ZWARTEWAAL 20-10-1904 LAURINA ROOBOL, geb. PERNIS 1880,
overl. 1964.
Uit dit huwelijk:
1. JAN KLAASZ, geb. VELSEN 27-7-1905, volgt XIIab.
2. COR KLAASZ, geb. VELSEN 6-1-1907, tr. JAN BRUININK.
3. CORNELIS KLAASZ, geb. IJMUIDEN 4-1-1908, volgt XIIac.
4. PIETERNELLA KLAASD, geb. VELSEN 21-5-1909, overl. IJMUIDEN 29-1-1986
5. ARIE KLAASZ, geb. VELSEN 19-12-1910, tr. CORNELIA KOEMAN.
6. MARIE KLAASD, geb. 15-12-1912.
7. WIL KLAASD, geb. VELSEN 25-3-1914, tr. HUIB VAN DER STEEN.
8. LAURINA, geb. VELSEN 14-2-1918, tr. PIET GROEN.
9. KLASINA KLAASD, geb. VELSEN 5-6-1923, tr. JAN WISMEYER.

XIw. WILLEM JACOBSZ STOLK, geb. ROCKANJE 26-10-1859, ARBEIDER, overl.
16-1-1945, tr.(burg.stand) ROCKANJE 23-5-1891 ZOETJE VIJFVINKEL, geb.
5-5-1866, overl. 14-7-1938.
Uit dit huwelijk:
1. JACOB WILLEMSZ, geb. ROCKANJE 26-12-1890, overl. MAASSLUIS 22-3-1932
tr. TEUNTJE WITVLIET.
2. JAN WILLEMSZ, geb. OOSTVOORNE 18-3-1895, volgt XIIad.
3. BARIJNTJE WILLEMSD, geb. ROCKANJE 14-8-1899, tr. BOCKHOVEN.
4. LEENDERT WILLEMSZ, geb. ROCKANJE 1-11-1900, volgt XIIae.
5. JANNETJE WILLEMSD, geb. ROCKANJE 8-1-1902, tr. WIES LOOY.
6. ADRIANA WILLEMSD, geb. ROCKANJE 24-4-1903, overl. ROCKANJE 31-7-1972
ONGETROUWD
7. WILLEM WILLEMSZ, geb. ROCKANJE 5-10-1904, volgt XIIaf.
8. DIRKJE WILLEMSD, geb. ROCKANJE 17-2-1906.
9. DIRK WILLEMSZ, geb. ROCKANJE 30-3-1907, volgt XIIag.
10. ZOETJE WILLEMSD ( SPEKKIE ), geb. ROCKANJE 16-5-1910, overl.
DIRKSLAND 1-2-2000, tr.(burg.stand) 5-2-1930 DIRK ASSENBERG VAN
EISDEN, overl. voor 2000.

XIx. LEENDERT WILLEMSZ STOLK, geb. ROCKANJE 16-9-1864, overl. SPIJKENISSE
1944, tr. NEELTJE STUIP ( STUP ), geb. HEKELINGEN.
Uit dit huwelijk:
1. JANNETJE PIETERTJE LEENDERTSD, geb. SPIJKENISSE 23-8-1891, tr. SIEM
MOL.
1 DOCHTER
2. JAN LEENDERTSZ, geb. SPIJKENISSE 5-9-1894, volgt XIIah.
3. WILLEM LEENDERTSZ, geb. 27-9-1899, volgt XIIai.
4. ABRAHAM LEENDERTSZ, geb. 1908, volgt XIIaj.
5. PIETER LEENDERTSZ, geb. SPIJKENISSE 3-4-1903, volgt XIIak.
6. PIETERTJE LEENDERTSD, geb. 9-9-1905, overl. OOSTVOORNE 16-1-1991,
tr. JAN RIETDIJK, geb. 8-6-1894, overl. OOSTVOORNE 6-4-1967.
7. ARIE LEENDERTSZ, geb. SPIJKENISSE 25-9-1907, volgt XIIal.

XIy. ARIE WILLEMSZ STOLK, geb. ROCKANJE 3-4-1868, ARBEIDER, overl. ROCKANJE
29-9-1940, tr.(burg.stand) ROCKANJE 13-5-1892 JANNETJE TUK, geb.
ROCKANJE 2-3-1873, overl. ROCKANJE 8-2-1946.
Uit dit huwelijk:
1. JANNETJE ARIESD, geb. ROCKANJE 4-9-1892, HUISVROUW, overl. ROCKANJE
7-3-1968, tr. GERRIT ROOS, geb. HAARLEMMERMEER 23-2-1888, LANDBOUWER
overl. SOEST 11-2-1949.
9 KINDEREN
2. WILLEM ARIESZ, geb. ROCKANJE 2-2-1895, volgt XIIam.
3. PIETER ARIESZ, geb. ROCKANJE 23-1-1898, volgt XIIan.
4. MAARTJE ARIESD, geb. ROCKANJE 2-9-1900, overl. ROTTERDAM 19-9-1978,
tr.(burg.stand) OOSTVOORNE 27-4-1922 LEENDERT WAALBOER, geb.
OOSTVOORNE 4-11-1894, TUINDER, overl. 29-9-1967.
2 KINDEREN
5. ARIE ARIESZ, geb. ROCKANJE 20-4-1903, LANDARBEIDER, overl. ROTTERDAM
21-7-1975.
NOOIT GETROUWD GEWEEST
6. WILLEMINA ARIESD, geb. ROCKANJE 25-11-1905, HUISVROUW, overl.
OOSTVOORNE 8-6-1956, ondertr./tr.(burg.stand) ROCKANJE/OOSTVOORNE
31-10/22-11-1929 PIETER VAN DER HOEK, geb. 5-3-1903, ned.herv.,
LANDARBEIDER / WEGWERKER.
4 KINDEREN
7. LEENDERT ARIESZ, geb. ROCKANJE 28-4-1908, volgt XIIao.
8. PIETERTJE ARIESD, geb. ROCKANJE 27-1-1911, HUISVROUW,
tr.(burg.stand) DE BILDT 16-8-1934 JO KUIPERS, LANDARBEIDER.
2 KINDEREN
9. NELIA ARIESD, geb. ROCKANJE 22-1-1913, tr.(burg.stand) ROCKANJE
7-7-1935 JAN F. DE WINTER, BRUGGENBOUWER IN BUITENLAND.
1 KIND
10. DIRKJE ARIESD, geb. ROCKANJE 19-6-1917, tr.(burg.stand) ROCKANJE
12-4-1944 JACOB TORREMAN, geb. OOSTVOORNE 13-5-1916, LERAAR.
1 ZOON / 1 DOCHTER

XIz. ABRAHAM WILLEMSZ STOLK, geb. ROCKANJE 3-4-1868, LANDARBEIDER,
overl./begr. TINTE/OOSTVOORNE 23/27-3-1947, tr.(burg.stand) 19-4-1894
JULIANA VERMEULEN, geb. OOSTVOORNE 8-11-1869, overl. 15-11-1944, begr.
TINTE 20-11-1944.
Uit dit huwelijk:
1. JANNETJE ABRAHAMSD, geb. 20-12-1893, overl. 18-7-1912.
2. ARENTJE ABRAHAMSD, geb. ROCKANJE 11-1-1895, overl. 18-7-1912, tr.
HUGO DE PIJPER.
3. WILLEM ABRAHAMSZ, geb. ROCKANJE 15-4-1896, volgt XIIap.
4. WILLEMINA ABRAHAMSD, geb. ROCKANJE 22-12-1897, overl./begr.
SPIJKENISSE 19/22-5-1969, tr. PETRUS JOHANNES OOREBEEK, overl. voor
1969.
1 ZOON / 2 DOCHTERS
5. ABRAHAM ABRAHAMSZ, geb. ROCKANJE 28-3-1899, volgt XIIaq.
6. ADRIANA REBEKKA ABRAHAMSD, geb. ROCKANJE 18-8-1900, overl./begr.
ROCKANJE/ROTTERDAM 2/5-2-1981, tr.(burg.stand) ROCKANJE 8-1921
JOHANNES MONSTER, overl./begr. ROCKANJE/ROTTERDAM 30-3/3-4-1990.
7. LEENDERT ABRAHAMSZ, geb. ROCKANJE 6-12-1901, overl. ROCKANJE
7-3-1912.
8. SUZANNA ABRAHAMSD, geb. ROCKANJE 2-1-1903, overl. ROCKANJE 7-6-1917
9. KORNELIA JACOBA ABRAHAMSD, geb. ROCKANJE 18-2-1904, overl./begr.
ROTTERDAM 30-9/3-10-1985, tr.(burg.stand) OOSTVOORNE 6-5-1926
ADRIANUS LANGENDOEN, geb. OOSTVOORNE 11-10-1896, TUINDER, overl.
ROCKANJE voor 22-7-1962.
2 ZOONS / 1 DOCHTER
10. JULIANA ABRAHAMSD, geb. ROCKANJE 5-2-1905, overl. 15-5-1909.
11. JAN ABRAHAMSZ, geb. OOSTVOORNE 22-5-1906, volgt XIIar.
12. BOUWEN ARIE ABRAHAMSZ, geb. OOSTVOORNE 9-6-1907, overl. OOSTVOORNE
30-7-1917.
13. ARIE ABRAHAMSZ, geb. OOSTVOORNE 5-10-1908, volgt XIIas.
14. JACOB ABRAHAMSZ, geb. OOSTVOORNE 20-1-1911, overl. OOSTVOORNE
6-2-1911.
15. JACOB ABRAHAMSZ, geb. OOSTVOORNE 1-6-1912, volgt XIIat.
16. DIRK ABRAHAMSZ, geb. OOSTVOORNE 29-3-1914, overl. OOSTVOORNE
31-3-1914.
17. LEENDERT ABRAHAMSZ, geb. OOSTVOORNE 29-3-1914, overl. OOSTVOORNE
21-4-1914.

XIaa. WILLEM WILLEMSZ STOLK, geb. ROCKANJE 16-10-1872, LANDARBEIDER, overl.
ROTTERDAM 10-10-1966, tr.(burg.stand) OOSTVOORNE 11-5-1905 KLAASJE
JACOBA WARBOUT, geb. OOSTVOORNE 6-10-1872, overl. 26-10-1972.
Uit dit huwelijk:
1. WILLEM LEENDERT WILLEMSZ, geb. ROCKANJE 27-7-1905.
2. PIETER JACOB WILLEMSZ, geb. ROCKANJE 25-7-1909, tr.(burg.stand)
ROCKANJE 18-2-1949 SUZANNA RITMEESTER.

XIab. KORNELIS WILLEMSZ STOLK, geb. ROCKANJE 28-12-1875, ARBEIDER/TUINDER,
overl. TINTE 20-2-1952, tr.(burg.stand) OOSTVOORNE 20-9-1900 JOBJE
FARENHOUT, geb. ROCKANJE 20-10-1877, overl. TINTE 12-5-1962.
Uit dit huwelijk:
1. JANNETJE TEUNTJE CORNELISD, geb. OOSTVOORNE 25-1-1901, overl.
HELLEVOETSLUIS 20-4-1980, tr.(burg.stand) OOSTVOORNE 27-10-1925 ARIE
LOOY, geb. HELLEVOETSLUIS 30-5-1901, overl. HELLEVOETSLUIS
12-10-1989.
4 ZOONS/1 DOCHTER
2. IZAK CORNELISZ, geb. OOSTVOORNE 5-3-1902, volgt XIIau.
3. TEUNTJE CORNELISD, geb. OOSTVOORNE 21-9-1903, BOUWVROUW,
tr.(burg.stand) DELFT 2-5-1928 NICOLAAS VAN DER SPEK, geb. VRIJENBAN
10-2-1882, BOER, overl. DELFT 5-9-1945.
12 KINDEREN
4. MAGDALENA MARIA CORNELISD, geb. OOSTVOORNE 9-4-1905, tr.(burg.stand)
OOSTVOORNE 6-5-1931 ADRIANUS VAN DRONGELEN, geb. HELLEVOETSLUIS
19-3-1906, MARINIER, overl. DEN HELDER 12-4-1993.
1 ZOON/1 DOCHTER
5. WILLEM CORNELISZ, geb. OOSTVOORNE 21-4-1906, volgt XIIav.
6. ARENDJE CORNELISD, geb. OOSTVOORNE 16-4-1907, overl. ZUIDLAND
7-11-1996, tr.(burg.stand) OOSTVOORNE 1-5-1935 MAARTEN QUAK, geb.
ZUIDLAND 7-10-1906, ARBEIDER IN MELKFABRIEK, overl. ZUIDLAND
3-2-2000.
3 DOCHTERS
7. CORNELIS CORNELISZ, geb. OOSTVOORNE 21-5-1908, volgt XIIaw.
8. LEENDERT CORNELISZ, geb. TINTE 25-12-1909, overl. TINTE 25-1-1910.
9. LEENDERT CORNELISZ, geb. TINTE 11-12-1910, volgt XIIax.
10. PIETERTJE CORNELISD, geb. TINTE 16-12-1911, ondertr./tr.(burg.stand)
ROCKANJE 17-2/3-3-1938 PIETER VAN MARION, geb. ROCKANJE 14-2-1912,
TUINDER, overl. ROCKANJE 10-12-1988.
2 ZOONS/1 DOCHTER
11. DIRK CORNELISZ, geb. TINTE 8-5-1913, volgt XIIay.
12. ABRAHAM ARIE CORNELISZ, geb. TINTE 30-10-1914, volgt XIIaz.
13. JAN CORNELISZ, geb. TINTE 10-4-1916, volgt XIIba.
14. MARIA CORNELISD, geb. TINTE 7-5-1917, overl./begr. HELLEVOETSLUIS
25/29-8-1994, ondertr./tr.(burg.stand) OOSTVOORNE 22-9/6-10-1949
JOHANNES PIETER TINTEL, geb. 's-GRAVENHAGE 16-3-1922, ARBEIDER IN
RUBBERFABRIEK.
GEEN KINDEREN
15. AALTJE CORNELISD, geb. TINTE 31-10-1918, tr.(burg.stand) OOSTVOORNE
12-12-1945 JAN KLEIJBURG, geb. ROTTERDAM 17-7-1920.
1 ZOON/4 DOCHTERS
16. HUIBRECHT CORNELISZ, geb. TINTE 18-8-1920, volgt XIIbb.
17. JACOB CORNELISZ, geb. TINTE 12-4-1922, volgt XIIbc.

XIac. HUIBRECHT WILLEMSZ STOLK, geb. ROCKANJE 17-1-1878, ARBEIDER TUINDER,
overl./begr. TINTE/ROCKANJE 29-1/1-2-1960, tr.(burg.stand) OOSTVOORNE
23-5-1901 PIETERTJE FARENHOUT, geb. ROCKANJE 5-4-1880, overl./begr.
TINTE/ROCKANJE 31-5/4-6-1962.
Uit dit huwelijk:
1. JANNETJE HUIBRECHTSD, geb. ROCKANJE 29-9-1901, overl./begr. GOUDA
17/19-4-1985, tr.(burg.stand) 24-4-1924 ADAM ROSKAM, geb. ca. 1900,
BELASTINGAMBTENAAR, overl. GOUDA 16-8-1988.
1 ZOON / 2 DOCHTERS
2. IZAK HUIBRECHTSZ, geb. ROCKANJE 14-11-1902, volgt XIIbd.
3. TEUNTJE HUIBRECHTSD, geb. ROCKANJE 9-8-1904, overl./begr. BRIELLE
6/11-3-1970, tr.(burg.stand) ROCKANJE 5-9-1928 LEENDERT ROSKAM.
3 KINDEREN
4. WILLEM HUIBRECHTSZ, geb. ROCKANJE 4-12-1905, volgt XIIbe.
5. LEENDERT HUIBRECHTSZ, geb. ROCKANJE 21-7-1907, LANDBOUWER,
overl./begr. OOSTVOORNE 7/12-2-1991, tr.(burg.stand) ZUIDLAND
9-6-1937 JANNETJE WEEDA, geb. ZUIDLAND 14-7-1912.
OUDERS JANNETJE WEEDA : LEENDERT WEEDA EN JANNETJE van RIJ
LEENDERT EN JANNETJE HEBBEN GEEN KINDEREN
6. PIETERTJE HUIBRECHTSD, geb. ROCKANJE 30-8-1908, overl./begr.
OOSTVOORNE 14/19-12-1991.
ONGETROUWD
7. HUIBRECHT HUIBRECHTSZ, geb. ROCKANJE 30-11-1909, volgt XIIbf.
8. JACOB HUIBRECHTSZ, geb. ROCKANJE 12-5-1911, volgt XIIbg.
9. MAGDALENA HUIBRECHTSD, geb. TINTE 5-7-1912, overl./begr. ROCKANJE
6/9-9-1995, tr.(burg.stand) ROCKANJE 13-1-1938 JOHANNES GROENEVELD,
overl. ROCKANJE 9-12-1944 DOODGESCHOTEN IN DE 2e WERELDOORLOG.
1 KIND
10. ARENTJE HUIBRECHTSD, geb. ROCKANJE 14-7-1914, tr.(burg.stand)
ROCKANJE 27-10-1942 WILLEM JAN VOORBRAAK, KANTOORBEDIENDE ZEEMACHT,
overl./begr. DEN HELDER 19/22-9-1983.
3 KINDEREN
11. DIRK HUIBRECHTSZ, geb. ROCKANJE 26-3-1917, volgt XIIbh.
12. JAN HUIBRECHTSZ, geb. ROCKANJE 6-11-1920, volgt XIIbi.
13. TEUNTJE HUIBRECHTSD.

XIad. IZAK WILLEMSZ STOLK, geb. ROCKANJE 4-8-1883, TUINDER VELDARBEIDER,
overl./begr. ROCKANJE/OOSTVOORNE 13/17-11-1976, ondertr./tr.(burg.stand)
ROCKANJE 26-6/8-7-1908 MARIA WILLEMINA KRUIK, geb. ROCKANJE 3-1-1885,
overl. ROCKANJE 13-2-1934.
Uit dit huwelijk:
1. WILLEM IZAKSZ, geb. ROCKANJE 4-8-1908, overl. ROCKANJE 1909.
2. WILLEM IZAKSZ, geb. ROCKANJE 4-7-1909, tr. MAARTJE RIETDIJK.
3. LENA IZAKSD, geb. ROCKANJE 11-10-1910, tr.(burg.stand) ROCKANJE
7-3-1935 JAN LANGEDOEN.
WOONT IN CANADA
4. ARIE IZAKSZ, geb. ROCKANJE 12-4-1912, overl. ROCKANJE 1915.
5. JANNETJE IZAKSD, geb. ROCKANJE 24-10-1913, tr.(burg.stand) ROCKANJE
11-7-1940 IZAK HOOGVLIET, geb. 23-2-1913, TUINDER, overl./begr.
ROCKANJE 26/30-11-1996.
1 ZOON / 1 DOCHTER
6. JACOB IZAKSZ, geb. ROCKANJE 24-10-1913, overl. ROCKANJE 23-4-1914.
7. MARIA WILLEMINA IZAKSD, geb. ROCKANJE 28-2-1914.
NIET GETROUWD
8. ARIE IZAKSZ, geb. ROCKANJE 24-2-1916, volgt XIIbj.
9. IZAK IZAKSZ, geb. ROCKANJE 22-7-1917, tr.(burg.stand) OOSTVOORNE
23-5-1943 SAARTJE ROSKAM.
10. BOUWEN IZAKSZ, geb. ROCKANJE 5-12-1919, volgt XIIbk.
11. ADRIANA PIETERTJE IZAKSD, geb. ROCKANJE 12-12-1925, HUISVROUW,
tr.(burg.stand) ROCKANJE 3-3-1949 HENK VAN MARION, TUINDER.

XIae. JACOB WILLEMSZ STOLK, geb. ROCKANJE 24-6-1885, overl./begr. ROCKANJE
4-2-1984/8-2-1985, tr.(burg.stand) ROCKANJE 1-10-1908 ARENDJE KRUIK,
geb. 3-2-1878, overl. 9-12-1972.
Uit dit huwelijk:
1. WILLEM JACOBSZ, geb. TINTE 24-8-1909, volgt XIIbl.
2. ARIE JACOBSZ, geb. ROCKANJE 5-12-1910, volgt XIIbm.
3. DIRK JACOBSZ, geb. ROCKANJE 27-7-1913, volgt XIIbn.

XIaf. LEENDERT JACOBSZ STOLK, geb. NIEUWENHOORN 1891, ARBEIDER, overl.
HELLEVOETSLUIS 7-4-1970, tr.(burg.stand)(1) NIEUWENHOORN 7-3-1918
NEELTJE ELISABETH BEVAART.
Uit dit huwelijk:
1. JACOB LEENDERTSZ, geb. ZWARTEWAAL 19-5-1918, tr. A.J. POLDERMAN.
2. DORA ANNETJE LEENDERTSD, geb. NIEUWHELVOET 1-7-1922, overl./begr.
HELLEVOETSLUIS 22/26-6-2000, tr. JACOB SCHOON.

LEENDERT JACOBSZ STOLK, tr.(2) M.F. BOOGERT.

XIag. JAN JACOB ARIESZ STOLK, geb. 13-7-1897, overl. ROCKANJE 13-7-1981, tr.
27-4-1922 JANNETJE SCHIPPER.
Uit dit huwelijk:
1. ARIE JANSZ, geb. ZWARTEWAAL 9-9-1922, volgt XIIbo.
2. WIM JANSZ, geb. NIEUW HELVOET 17-9-1928, volgt XIIbp.

XIah. ANDRIES ARIESZ STOLK, geb. NIEUW-HELVOET 18-8-1899, overl./begr.
HELLEVOETSLUIS/SPIJKENISSE 30-10/3-11-1994, tr. ARENTJE MARIA SCHOON,
geb. NIEUWENHOORN.
Uit dit huwelijk:
1. RIET ANDRIESD, geb. HELLEVOETSLUIS 1928, tr. AAD OVERBEEKE.
3 KINDEREN

XIai. WILLEM ARIESZ STOLK, geb. NIEUWHELVOET 15-11-1902, TUINDER, overl./begr.
BRIELLE/ROTTERDAM 17/22-2-1989, tr.(burg.stand) NIEUWENHOORN 27-3-1929
AAGJE STIJNTJE QUALM, geb. NIEUWENHOORN 16-3-1905, ged.(ned.herv.)
NIEUWENHOORN, overl./begr. ROTTERDAM 3/7-4-1981.
Uit dit huwelijk:
1. MARIA CORNELIA, geb. HEENVLIET 6-8-1929, ged.(ned.herv.) HEENVLIET,
overl. HEENVLIET 21-1-1997, tr.(burg.stand)(1) NIEUWENHOORN
28-5-1952 JACOB VAN MARION, geb. OUDENHOORN 12-7-1925, overl.
MILLEGEM 1995.
1 ZOON - 1 DOCHTER
1 ZOON - 1 DOCHTER
1 ZOON - 1 DOCHTER
MARIA CORNELIA, tr.(burg.stand)(2) 5-1-1970 JOHANNES DIRK VAN DER
VEER, geb. ROTTERDAM 28-9-1922, BOEKHOUDER, overl./begr.
ROTTERDAM/SPIJKENISSE 20/24-9-1999.

XIaj. LEENDERT ARIESZ STOLK, geb. HELLEVOETSLUIS 22-7-1910, UITVOERDER,
overl./begr. BRIELLE/SPIJKENISSE 4/7-8-1999, tr.(burg.stand) OUDENHOORN
8-9-1935 MARIA LOOY, geb. OUDENHOORN 10-1-1914, overl./begr.
BRIELLE/SPIJKENISSE 1/5-2-1999.
Uit dit huwelijk:
1. ARIE, geb. NIEUWENHOORN 11-1-1936, volgt XIIbq.

XIak. IZAK ARIESZ STOLK, geb. NIEUW HELVOET 23-8-1913, CHAUFFEUR,
ondertr./tr.(burg.stand) HEENVLIET/WASSENAAR 20-2/12-3-1943 ERZIJNA DE
PIJPER, geb. HEENVLIET 27-1-1914, COUPEUSE, overl./begr. SCHAGEN
22/28-12-1996.
Uit dit huwelijk:
1. SOPHIA MARIA, geb. SCHAGEN 14-4-1944, ADMINISTRATICE KvK.
2. ERNA, geb. SCHAGEN 2-7-1946, RECHTER, tr.(burg.stand) SCHAGEN
25-7-1967 CORNELIS JACOB VRIESMAN, geb. WIERINGERMEER 3-12-1944,
DIRECTEUR-GENERAAL R.O..

XIal. IZAK IZAKSZ STOLK, geb. ROCKANJE 29-10-1906, ARBEIDER, overl. ROCKANJE
27-5-1993, tr.(burg.stand) ROCKANJE 20-4-1933 TEUNTJE RIETDIJK, geb.
ROCKANJE 15-12-1906, overl. ROCKANJE 22-11-1997.
Uit dit huwelijk:
1. IZAK IZAKSZ, geb. ROCKANJE 2-9-1933, volgt XIIbr.

XIam. JACOB IZAKSZ STOLK, geb. ROCKANJE 6-10-1910, ARBEIDER, overl. ROCKANJE
22-2-1997, tr. JAAPJE NOORDERMEER, geb. ROCKANJE 1-1-1914.
Uit dit huwelijk:
1. LEENTJE JACOBSD, geb. ROCKANJE 9-12-1935, tr. VOOGT.
2 ZOONS
2. JAAPJE JACOBSD, geb. ROCKANJE 5-2-1940, tr.(burg.stand) TINTE 8-1961
WIL VAN DEN LINDEN.
1 ZOON / 2 DOCHTERS
3. IZAK JACOBSZ, geb. ROCKANJE 2-2-1942, volgt XIIbs.
4. MARIA JANNETJE JACOBSD, geb. ROCKANJE 27-9-1948, tr. SANDER
LANGENDOEN.
4 DOCHTERS

XIan. JAN IZAKSZ STOLK, geb. ROCKANJE 30-9-1912, ARBEIDER, overl. OOSTVOORNE
1-1990, tr.(burg.stand) ROCKANJE 20-6-1940 HENDRINA MARIA PIETERTJE
SNOEY.
Uit dit huwelijk:
1. IZAK JANSZ, geb. ROCKANJE 10-2-1942, volgt XIIbt.
2. MARIEN JANSZ, geb. ROCKANJE 2-7-1945, tr.(burg.stand) ABBENBROEK
15-12-1967 MAARTJE CORNELIA POLDERVAART, geb. ABBENBROEK 1-5-1947.
GEEN KINDEREN

XIao. PIETER ARIE ABRAHAM JACOBSZ STOLK, geb. ROCKANJE 23-9-1894, OPPERMAN,
tr.(burg.stand) OOSTVOORNE 30-5-1918 ARENDJE NOLDE.
Uit dit huwelijk:
1. JACOB PIETERSZ, geb. 1924.
2. PIET PIETERSZ, geb. 1926.
3. WIM PIETERSZ, geb. 1928, volgt XIIbu.
4. NEELTJE PIETERSD, geb. 1930.
5. WILLY PIETERSD, geb. 1932.
6. COR PIETERSZ, geb. 1934.

XIap. ARIE JACOBSZ BIJNAAM : KLUF STOLK, geb. OOSTVOORNE 19-8-1900,
BOUWVAKKER/ARBEIDER, overl. OOSTVOORNE 26-5-1956, tr. ADRIANA VAN VLIET,
geb. ROCKANJE 6-10-1898, overl. OOSTVOORNE 23-10-1988.
Uit dit huwelijk:
1. WILLEMPTJE ARIESD, geb. OOSTVOORNE 8-2-1926, tr.(burg.stand)
16-10-1947 ARIE GERRIT WILLEMSZ STOLK, geb. OOSTVOORNE 12-4-1921,
LANDARBEIDER/VEILINGMEDEWERKER, overl. TINTE 7-8-1968, zn. van
WILLEM ARIESZ STOLK, LANDARBEIDER, en TRIJNTJE MOL, HUISVROUW.

XIaq. TEUNIS JACOBSZ STOLK, geb. 's-GRAVENZANDE 28-7-1904, KAPPER /
MAGAZIJNBEDIENDE, tr.(burg.stand) BRIELLE 22-5-1930 KOMMERTJE VAN DER
VOORDE, geb. BRIELLE 24-10-1904, overl. LEIDEN 17-1-1968.
Uit dit huwelijk:
1. JOHANNES TEUNISZ, geb. BRIELLE 18-4-1931, volgt XIIbv.
2. JOANNA DOROTHEA TEUNISD, geb. BRIELLE 18-4-1931, tr.(burg.stand)
BRIELLE 9-5-1955 NICOLAAS KINKEL, geb. ZOETERMEER 21-9-1926,
CONCIERGE.
2 ZOONS / 2 DOCHTERS
3. JACOB ABRAHAM TEUNISZ, geb. BRIELLE 4-9-1933, volgt XIIbw.
4. JOBJE TEUNISD, geb. BRIELLE 18-9-1937, tr. BRIELLE 31-5-1960
CORNELIS VAN DER KOOIJ, geb. BRIELLE 22-2-1936.
1 ZOON / 1 DOCHTER
5. CORNELIA PETRONELLA TEUNISD, geb. BRIELLE 28-7-1943, tr.(burg.stand)
BRIELLE 8-5-1964 HERMANUS LEENDERT SMIT, geb. BRIELLE 25-4-1941.
1 ZOON / 2 DOCHTERS
6. LEONARD TEUNISZ, geb. BRIELLE 25-9-1947, volgt XIIbx.

XIar. MARINUS JACOBSZ STOLK, geb. RAAMSDONK 8-1-1911, DRAGLINEMACHINIST,
overl. NAALDWIJK 27-3-1968, tr. 28-5-1937 THEODORA HOEKE, geb. ALMKERK
31-10-1911.
Uit dit huwelijk:
1. JACOB ABRAHAM, geb. ALMKERK 18-3-1938, volgt XIIby.
2. GEERTRUIDA JOANNA DOROTHEA, geb. ALMKERK 18-9-1939.
3. TEUNIS, geb. ALMKERK 11-10-1940.
4. MARINUS THEODORUS, geb. ALMKERK 30-9-1943.
5. JOANNA DOROTHEA, geb. ALMKERK 12-12-1952.

XIas. JOANNA DOROTHEA STOLK, geb. RAAMSDONK 11-8-1912, tr. .
Kind(eren):
1. HARRY, geb. RAAMSDONKSVEER 29-10-1941, volgt XIIbz.

XIat. JACOB ABRAHAM JACOBSZ STOLK, geb. RAAMSDONK 1-7-1918, DIRECTEUR
ZIEKENFONDS, overl. BRIELLE 22-4-1989, tr.(burg.stand) BRIELLE
11-10-1940 JANNY VAN ADRICHEM, geb. BRIELLE 25-10-1918.
Uit dit huwelijk:
1. ANNA DOROTHEA, geb. BRIELLE 11-3-1941, tr. JAN DE JONG,
G.E.B.REPARATEUR.
2. HELENA JOHANNA CORNELIA, geb. BRIELLE 2-4-1946, tr. HANS VAN DER ZEE
VERTEGENWOORDIGER.
1 ZOON / 1 DOCHTER

XIau. TEUNIS KORSTIAANSZ STOLK, geb. 6-3-1912, REFERENDARIS/MIN.v.DEF., overl.
8-3-1987, tr.(burg.stand) 5-6-1934 GEERTJE VERHOEFF, geb. 6-3-1907,
overl. 17-7-1991.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIA MAGDALENA JOHANNA TD, geb. BRIELLE 21-6-1935, tr. PIETER
ORTELEE.
2 DOCHTERS
2. ABRAHAM KORSTIAAN TEUNISZ, geb. BRIELLE 20-8-1938, volgt XIIca.

XIav. PIETER KORSTIAANSZ STOLK, geb. BRIELLE 1-9-1915, TUINDER /
VERTEGENWOORDIGER, overl. ROTTERDAM 1-10-1986, tr.(burg.stand) 24-9-1952
MARIETJE VAN EIJK, geb. VIERPOLDERS 26-12-1930, HUISVROUW.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIA PIETERSD, geb. BRIELLE 12-9-1953, LERARES ENGELS/NEDERLANDS
tr.(burg.stand) DELFT 13-10-1998 ROBBERT-JAN BLOM.
2. TONA ELISABETH PIETERSD, geb. BRIELLE 10-12-1955, DRS.NEDERLANDS,
tr.(burg.stand) AMSTERDAM 15-4-1988 EGBERT KLOP, geb. 8-11-1953.
1 DOCHTER

XIaw. JACOBUS TEUNISZ STOLK, geb. BRIELLE 25-2-1917, BOER, overl. 8-1-1977,
tr. 3-9-1943 SIETJE VAN HENNIK, geb. NIEUWENHOORN 9-7-1919.
Uit dit huwelijk:
1. TEUNIS JACOBSZ, geb. 13-12-1943, volgt XIIcb.
2. JEANETTE JACOBUSD, geb. 23-5-1945, tr. PAUL VAN ROOIJEN.
3. JACOBUS JACOBUSZ, geb. 28-12-1952, volgt XIIcc.
4. REMCO JACOBUSZ, geb. 25-9-1960, tr. ANITA HES.
5. ERIK JACOBUSZ, geb. 25-9-1960, tr. MIRJAM HAVERMAN.

XIax. TEUNIS TEUNISZ STOLK, geb. 10-5-1919, TUINDER, tr.(burg.stand) BRIELLE
21-7-1950 JACOBA JOHANNA VAN HOLTEN, geb. DOESBURG 26-11-1922,
ONDERWIJZERES.
Uit dit huwelijk:
1. ARIETTE JOHANNA, geb. OOSTVOORNE 9-9-1951, SECRETARESSE,
tr.(burg.stand) BRIELLE 16-5-1973 HANS LAMME, geb. HILVERSUM
30-7-1949, ELECTRONICUS.
4 KINDEREN
3 ZOONS / 1 DOCHTER
2. MARTIN, geb. OOSTVOORNE 28-12-1953, volgt XIIcd.
3. RENE, geb. OOSTVOORNE 24-8-1957, volgt XIIce.

XIIa. MAARTEN STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 25-3/14-5-1871 GETUIGE
BIJ DOOP : MOEDER, VADER OOK TEGENWOORDIG, FUSTKUIPER, overl.
VLAARDINGEN 17-10-1944, ondertr. VLAARDINGEN, tr.(burg.stand)
VLAARDINGEN 28-7-1898 HELENA BROBBEL, geb. VLAARDINGEN 12-2-1877,
overl./begr. VLAARDINGEN 24/28-4-1958.
Uit dit huwelijk:
1. HESTER JACOBA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 30-10/27-11-1898
GETUIGE BIJ DOOP : RIJMPJE STOLK, overl./begr.
's-GRAVENHAGE/RIJSWIJK 14/19-12-1978, tr. THEODORUS DE MOET,
KOETSIER, overl. voor 1958.
1 ZOON / 2 DOCHTERS
2. MARIA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 28-1/4-3-1900 GETUIGE BIJ
DOOP : RIJMPJE STOLK, tr. MICHIEL BECKER, KAPITEIN SLEEPDIENST,
overl. voor 1975.
2 ZOONS
3. SIMON, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 21-10-1902/8-2-1903, volgt
XIIIa.
4. BONEFAAS, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 10-10-1903/17-12-1905
GETUIGE BIJ DOOP : CORNELIA BOOMERT, ZEEMAN, tr. MIES BEZEMER.
ONGEHUWD
5. HELENA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 17-9/17-12-1905 GETUIGE BIJ
DOOP ; CORNELIA BOOMERT, tr. WILLEM RENIRIE, FABRIEKSARBEIDER,
overl. voor 1975.
2 ZOONS / 1 DOCHTER
2 ZOONS / 1 DOCHTER
6. MAARTEN, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 1-10-1908/25-7-1915, volgt
XIIIb.
7. JACOBA CORNELIA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN
5-11-1909/25-7-1915 GETUIGE BIJ DOOP : MAARTJE van TEIJLINGEN,
overl./begr. VLAARDINGEN 9/15-8-2005, ondertr. VLAARDINGEN,
tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 6-2-1929 PAULUS SLOOT, geb. VLAARDINGEN
6-9-1907, ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN, IJZERWERKER, overl./begr.
VLAARDINGEN 6-11/10-12-1956.
2 ZOONS / 1 DOCHTER
8. ANTONIE JAKOBUS, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN
5-12-1914/25-7-1915 GETUIGE BIJ DOOP : MAARTJE van TEIJLINGEN,
FABRIEKSARBEIDER, overl./begr. VLAARDINGEN 23/27-3-1975.
ONGEHUWD
9. JACOB, geb. VLAARDINGEN 8-7-1917, LOSWERKMAN.
ONGEHUWD
10. MICHIEL FERDINAND, geb. VLAARDINGEN 5-4-1919, volgt XIIIc.

XIIb. ANTHONIE STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 23-1/20-2-1876 GETUIGE
BIJ DOOP MOEDER, FUSTKUIPER, overl./begr. VLAARDINGEN 16/19-11-1957,
tr.(burg.stand) BRIELLE 17-2-1898 ADRIANA PIETERNELLA VAN RIJ, geb.
BRIELLE 6-10-1877, ned.herv., ZONDER, overl./begr. VLAARDINGEN
21/24-12-1948, dr. van JOSEPH van RIJ, VARENSGEZEL PALINGBOER, en
JANNETJE van der VLIES.
Uit dit huwelijk:
1. SIMON, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 10-12-1898/8-1-1899, volgt
XIIId.
2. JOZEPH, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 24-11/17-12-1899, volgt
XIIIe.
3. ADRIANA PIETERNELLA ANTONIA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN
11-11-1901/26-1-1902 GETUIGE BIJ DOOP KRIJNTJE BROEK, overl./begr.
VLAARDINGEN 21/27-12-2001, tr.(burg.stand)(1) 31-3-1920 JACOBUS VAN
DER BORDEN, geb. 15-11-1899.
3 DOCHTERS - HUWELIJK ONTBONDEN 6/12/1926
ADRIANA PIETERNELLA ANTONIA, tr.(burg.stand)(2) 30-7-1929 JOHANNES
KORPERSHOEK, geb. VLAARDINGEN 28-4-1904, overl./begr. VLAARDINGEN
6/11-12-1962.
1 ZOON / 1 DOCHTER
4. HESTER, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 25-3/10-4-1904,
overl./begr. VLAARDINGEN 26/30-6-1976.
ONGEHUWD
5. WILLEM, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 8-10/12-11-1905, volgt
XIIIf.
6. ANTHONIE, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 25-1/29-3-1908, volgt
XIIIg.
7. ABRAHAM, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 25-1/3-4-1910, volgt
XIIIh.
8. JAN, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 1-10/12-11-1911, volgt XIIIi.
9. MARIA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 25-7/16-8-1914, HUISVROUW,
overl./begr. VLAARDINGEN 5/10-10-1984, tr.(burg.stand) 28-8-1933
SIMON VERMEER, geb. VLAARDINGEN 13-8-1901, overl./begr. VLAARDINGEN
11/15-10-1986.
1 ZOON / 4 DOCHTERS
10. CORNELIS, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 7-4/13-5-1917, volgt
XIIIj.
11. RIJMPJE, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 21-6/24-7-1921, HUISVROUW,
ondertr./tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 1/5-6-1942 BONEFAAS DEN BREEMS,
geb. 18-12-1918, VERWARMINGSMONTEUR, overl. VLAARDINGEN 21-5-2006,
begr. VLAARDINGEN.
3 DOCHTERS / HUWELIJK ONTBONDEN
12. JANNETJE, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 1-4/11-5-1924,
tr.(burg.stand) 2-1-1946 ARIE BAAIMA, geb. VLAARDINGEN 19-4-1925,
overl./begr. VLAARDINGEN 13/17-12-2002.
2 DOCHTERS

XIIc. MAARTEN STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 20-9/12-10-1873 GETUIGE
BIJ DOOP : DE MOEDER, KOETSIER - WINKELIER, overl. VLAARDINGEN 4-8-1906,
begr. VLAARDINGEN, ondertr. VLAARDINGEN, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN
22-4-1896 JACOBA POOT, geb. MAASLAND 24-5-1867.
Uit dit huwelijk:
1. FRANK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 20-8/27-9-1896, volgt XIIIk.
2. MARTIJNTJE, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 12-8/4-9-1898 GETUIGE
BIJ DOOP : JOHANNA FRANCINA van GIJN, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN
4-1-1922 HENDRIK BAKKER.
3. MAARTEN, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 4-4/22-7-1900 GETUIGE BIJ
DOOP : JOHANNA FRANCINA van GIJN, overl. VLAARDINGEN 16-1-1901.

XIId. MAARTEN STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 24-11/17-12-1893 GETUIGE
BIJ DOOP : CELIA KRAMER, BOOTSMAN, overl. ss VREDENBURG OP ZEE 5-3-1938,
tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 9-2-1916 MARIA HENNEVELD,
geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 17-6/7-7-1895, overl./begr. VLAARDINGEN
14/17-7-1964.
Uit dit huwelijk:
1. JOHANNES, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 19-11/17-12-1916, volgt
XIIIl.
2. THEODORUS WILLEM, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 27-3/27-4-1919,
volgt XIIIm.
3. MAARTEN, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 7-10/9-11-1924, volgt
XIIIn.
4. JOHANNA ADRIANA, geb. VLAARDINGEN 16-8-1928, ged.(ned.herv.)
VLAARDINGEN, tr.(burg.stand) 14-3-1951 WILLEM VAN ENGEN, geb.
4-2-1927, overl. ONTARIO 1983.
3 ZOONS
5. MAARTJE, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 2-1/3-3-1935,
tr.(burg.stand) 14-11-1956 JAAP VERHOEVEN, geb. 26-7-1933, overl.
2-4-1995.
1 ZOON - 2 DOCHTERS

XIIe. KORNELIS STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 3/22-8-1880 GETUIGE BIJ
DOOP : MOEDER, ZEEVISSER, overl. VLAARDINGEN 26-3-1968, tr.(burg.stand)
VLAARDINGEN 20-5-1903 ARENDJE BORSBOOM, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN
1/22-12-1878 GETUIGE BIJ DOOP : OUDERS, overl. VLAARDINGEN 4-10-1935.
Uit dit huwelijk:
1. FRANK KORNELIS, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 22-7/4-9-1904,
KRAANMACHINIST, overl. VLAARDINGEN 31-10-1978, tr.(burg.stand)
VLAARDINGEN 23-1-1961 MARIA WILLEMPJE DE KONING, geb. OUD-BEIJERLAND
1-8-1925.
2. MAARTJE, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 26-12-1905/21-1-1906,
overl. VLAARDINGEN 31-5-1985, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 30-3-1932
WILLEM VAN WITZENBURG, geb. VLAARDINGEN 29-2-1904, HARINGHANDELAAR.
4 ZOONS
3. JOHANNES, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 17-11/19-12-1909,
SCHILDER.
4. DIRK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 20-9/8-10-1911, TIMMERMAN.

XIIf. JOHANNES STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 17-2/18-3-1883 GETUIGE
BIJ DOOP : MOEDER / ANTJE de JONG, BOOTWERKER, tr.(burg.stand)
VLAARDINGEN 18-12-1907 GEERTJE ASSENBERG, geb. OOSTVOORNE 13-7-1883,
overl./begr. VLAARDINGEN 21/25-9-1969.
Uit dit huwelijk:
1. FRANK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 21-11-1909/2-1-1910, volgt
XIIIo.
2. MARGARETHA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 14-10/12-11-1911, tr.
DIRK RIETDIJK, MELKBOER.
2 ZOONS

XIIg. WILLEM CORNELIS STOLK, geb. ROTTERDAM 1880, tr. ROTTERDAM 14-11-1906
ADRIAANTJE DUSSENBROEK, geb. STRIJEN 1881.
Uit dit huwelijk:
1. JAAP, geb. ROTTERDAM 12-4-1911, volgt XIIIp.

XIIh. LEONARDUS ANTONIUS STOLK, geb. KETHEL 11-11-1910, BOER, overl./begr.
VLAARDINGEN 25/28-7-1989, tr.(burg.stand) ROTTERDAM 3-3-1943 ALIDA
WILHELMINA LANSBERGEN, geb. OVERSCHIE 11-10-1914, ged.(rk) OVERSCHIE,
overl./begr. VLAARDINGEN 23/27-9-2000.
Uit dit huwelijk:
1. ARNOLDUS GERARDUS MARIA, geb./ged.(rk) ROTTERDAM/KETHEL 3/5-5-1944,
volgt XIIIq.
2. ELISABETH GEERTRUIDA MARIA, geb./ged.(rk) ROTTERDAM/KETHEL
19/20-4-1945, HUISVROUW, ondertr./tr.(burg.stand) OVERSCHIE
7/29-5-1979 CHRISTIANUS CORNELIS M. NEDERPEL, geb./ged.(rk)
DELFT/DEN HOORN 14/15-9-1946, TERMINAL OPERATER.
1 ZOON - 1 DOCHTER
3. GEERTRUIDA WILHELMINA MARIA, geb. ROTTERDAM 4-9-1946, ged.(rk)
KETHEL, VERKOOPSTER.
4. PETRUS JACOBUS MARIA, geb. en ged.(rk) ROTTERDAM/KETHEL 28-12-1947,
volgt XIIIr.
5. GABRIEL QUIRINUS MARIA, geb. ROTTERDAM 17-2-1950, volgt XIIIs.
6. JOHANNA MARGARETHA MARIA, geb. ROTTERDAM 6-4-1952, ged.(rk) KETHEL,
THUISZORG COORDINATOR / ALPHA, ondertr./tr.(burg.stand)
LEIDEN/SCHIEDAM 19-3/12-9-1991 JAN PIETER LUCAS BOGERS, geb.
ROTTERDAM 20-4-1952, ged.(rk) ROTTERDAM, ELECTRONICA TECHNICUS.
7. ANNA WILHELMINA MARIA, geb. en ged.(rk) ROTTERDAM/KETHEL 27-10-1954,
KRAAMVERZORGSTER, ondertr./tr.(burg.stand) SCHIEDAM 7-3/2-6-1978
JOHANNES CORNELIUS ANTONIUS RONTELTAP, geb. SCHIEDAM 24-11-1951,
ged.(rk) SCHIEDAM, LABORANT.
3 ZOONS
3 ZOONS

XIIi. CORNELIS ADRIANUS STOLK, geb. KETHEL 5-7-1912, BOUWVAKKER-HEIER,
overl./begr. OVERSCHIE 21/25-7-1980, tr.(burg.stand) 11-5-1938 JOHANNA
JANNEKE VAN DEURSEN, geb. OOSTBURG 17-11-1916, overl./begr.
ROTTERDAM/OVERSCHIE 27-9/3-10-2000.
Uit dit huwelijk:
1. GEERTRUIDA MARIA, geb. OVERSCHIE 31-8-1939, overl./begr.
ROTTERDAM/OVERSCHIE 12/16-8-1980, tr. BERTUS VAN DEN TOL,
LOSARBEIDER, overl. na 1980.
1 ZOON/1 DOCHTER
2. WILHELMUS HUBERTUS, geb. OVERSCHIE 31-3-1942, volgt XIIIt.
3. ARNOLDUS WILHELMUS, geb. OVERSCHIE 1-8-1944, TIMMERMAN, overl./begr.
ROTTERDAM/OVERSCHIE 8/13-6-1978.
4. JANNEKE JOHANNA, geb. OVERSCHIE 26-4-1946, tr. JOOP BOTS, geb.
24-12-1938, KANTOORBEDIENDE.
1 DOCHTER
5. LEONARDUS ANTONIUS, geb. OVERSCHIE 27-9-1948, volgt XIIIu.
6. ANTONIUS ADRIANUS, geb. 10-4-1950, volgt XIIIv.
7. JOHANNA MAGDALENA, geb. 8-8-1955, overl./begr. NIEUWERKERK A/D
IJSSEL/OVERSCHIE 25/30-10-1991, tr. NICO VAN DER HOEVEN, geb. 1950,
MAGAZIJNBEDIENDE.

XIIj. ANTHONIUS ADRIANUS STOLK, geb. KETHEL 28-4-1914, ged.(rk) KETHEL,
TUINDER, overl./begr. POELDIJK 1/5-4-1991, tr.(burg.stand) 2-9-1941
WILHELMINA GERARDA DUYNISVELD, geb. MONSTER 10-8-1916, ged.(rk) POELDIJK
Uit dit huwelijk:
1. ARNOLDUS CORNELIS MARIA, geb. POELDIJK 26-6-1942, ged.(rk) POELDIJK,
volgt XIIIw.
2. ALIDA GEERTRUIDA MARIA, geb. POELDIJK 29-10-1943, ged.(rk) POELDIJK,
volgt XIIIx.
3. CORNELIS ANTHONIUS MARIA, geb. en ged.(rk) MONSTER/POELDIJK
31-1-1945, volgt XIIIy.
4. GEERTRUIDA WILHELMINA MARIA, geb. POELDIJK 19-10-1946, ged.(rk)
POELDIJK, HUISVROUW, tr.(burg.stand) MONSTER 12-1969, tr.kerk(rk)
POELDIJK 30-1-1970 HEINRICH JOHANNUS MARIA VAN DIJK, geb. 5-10-1942,
KOSTER RK KERK.
1 ZOON 2 DOCHTERS
5. LEONARDUS WILHELMUS MARIA, geb. POELDIJK 7-12-1947, ged.(rk)
POELDIJK, ADMINISTRATEUR.
6. GERARDUS MAJELLA, geb. POELDIJK 26-2-1949, ged.(rk) POELDIJK, volgt
XIIIz.
7. ANTONIUS MARIA, geb. POELDIJK 21-7-1950, ged.(rk) POELDIJK, volgt
XIIIaa.
8. CORNELIA BERNARDINA MARIA, geb. POELDIJK 28-2-1952, ged.(rk)
POELDIJK, HUISVROUW, tr.(burg.stand) POELDIJK 15-5-1973 JOHANNUS
EVERARDUS MARIA VERBEEK, geb. 13-5-1946, TIMMERMAN.
2 ZOONS 1 DOCHTER
2 ZOONS / 1 DOCHTER
9. JOHANNUS MARIA, geb. POELDIJK 22-12-1953, ged.(rk) POELDIJK,
SCHILDER, tr.(burg.stand) s'GRAVENZANDE 19-7-1984 PETRONELLA
JEANNETTE VAN DE BEUKEL, geb. 20-9-1953.
10. MARIA WILHELMINA, geb. POELDIJK 1-10-1955, ged.(rk) POELDIJK,
HUISVROUW, tr.(burg.stand) 's-GRAVENHAGE 14-9-1977 PETRUS MARIA
OOSTERVEER, geb. 's-GRAVENHAGE 31-8-1955, BEDRIJFSADVISEUR.
3 ZOONS
3 ZOONS
11. THERESIA CORNELIA MARIA, geb. POELDIJK 22-8-1959, ged.(rk) POELDIJK,
HUISVROUW, tr. POELDIJK ADRIANUS MARTINUS JOHANNES MENSING, geb.
POELDIJK 24-2-1953, ged.(rk) POELDIJK, LASSER.
1 ZOON / 1 DOCHTER
12. PAULUS CORNELIS MARIA, geb. POELDIJK 25-9-1960, ged.(rk) POELDIJK,
GROEPSBEGELEIDER VERSLAAFDEN, tr.(burg.stand) VOORBURG 11-7-1997
ELLEN INGEBORG CROESE, geb. EINDHOVEN 9-10-1970, KANTOORBEDIENDE.
13. ANNA ELISABETH MARIA, geb. POELDIJK 13-10-1961, ged.(rk) POELDIJK,
HUISVROUW, tr.(burg.stand) MONSTER 14-5-1984 HUBERTUS FRANCISCUS
CAROLUS REULE, geb. LOOSDUINEN 8-6-1958, VEILINGMEDEWERKER.
1 ZOON / 3 DOCHTERS

XIIk. IZAK JOHANNES STOLK, geb. SCHIEDAM 1909, tr. MARIA THEODORA SMEETS,
overl. 1984.
Uit dit huwelijk:
1. MARIA T.C., geb. 's-GRAVENHAGE 14-3-1930, tr. JOHANNES VAN DER STEEN
geb. UTRECHT 18-10-1919, overl. AMSTELVEEN 15-9-1988.
1 ZOON / 1 DOCHTER
2. VERONICA M.M., geb. 's-GRAVENHAGE 15-12-1934, overl. LEIDSCHENDAM
28-7-1997.
3. FRANCISCUS H.C., geb. 's-GRAVENHAGE 19-1-1937.

XIIl. HENRICUS MARTINUS STOLK, geb. PIJNACKER 5-3-1912, GROENTEKOOPMAN, overl.
DELFT 24-9-2000, tr.(burg.stand) ZOETERMEER 2-6-1938 HENDRIKA HILLEGONDA
VAN DORP, geb. ZOETERMEER 28-10-1913.
Uit dit huwelijk:
1. PETRONELLA CLASINA MARIA, geb. PIJNACKER 21-3-1939, tr.(burg.stand)
DELFT 6-4-1961 ARNOLDUS PETRUS BOETERS.
2 DOCHTERS
2. THEODORA CLASINA MARIA, geb. DELFT 10-11-1943, tr.(burg.stand) DELFT
6-4-1964 WILHELMUS NICOLAAS JACOBUS BRUENS.
1 ZOON / 2 DOCHTERS
3. LEONARDUS JOHANNES HENDRICUS, geb. DELFT 20-9-1945, volgt XIIIab.
4. JOHANNES FRANCISCUS ANDREAS, geb. DELFT 20-3-1958.

XIIm. ADRIANUS STOLK, geb. PIJNACKER 20-11-1914, overl. DELFT 4-4-1980,
tr.(burg.stand) DELFT 22-5-1940 CLASINA PETRONELLA KLAASSEN, geb. ROODE
VAART 19-6-1915, overl. DELFT 26-6-1982.
Uit dit huwelijk:
1. PETRONELLA CLASINA MARIA, geb. DELFT 16-10-1941, tr.(burg.stand)
DELFT 2-3-1962 LEENDERT SIEMEN SCHONEWILLE, geb. UTRECHT 5-11-1942.
2 ZOONS
2. CORNELIA JOHANNA ALIDA, geb. DELFT 30-3-1944, tr.(burg.stand) DELFT
15-6-1967 JOHANNES BERDINUS SCHOTTING, geb. DELFT 18-10-1943.
2 ZOONS
3. LEONARDUS ADRIANUS HENDRIKUS, geb. DELFT 8-6-1945, volgt XIIIac.
4. ADRIANUS JOHANNES CORNELIS, geb. DELFT 23-3-1948, volgt XIIIad.
5. JOHANNA CLASINA MARIA, geb. DELFT 26-1-1950, WINKELBEDIENDE,
tr.(burg.stand) DELFT 3-7-1970 GERARDUS HENDRIKUS HERMAN, geb.
ROTTERDAM 1-6-1950.
1 ZOON / 1 DOCHTER
6. ALEXANDER ANTONIUS HENDRIKUS, geb. DELFT 10-2-1953, volgt XIIIae.

XIIn. CORNELIS JOHANNES STOLK, geb. PIJNACKER 11-1-1917, overl. 20-8-1992,
tr.(burg.stand) DELFT 4-7-1945 WILHELMINA THEODORA VAN ZITTEREN, geb.
DELFT 16-2-1924, overl. RIJSWIJK 2-7-1986.
Uit dit huwelijk:
1. WILHELMINA FRANCISCA MARIA, geb. RIJSWIJK 12-3-1947, tr.(burg.stand)
RIJSWIJK 29-10-1970 HENDRIKUS JOHANNES VONK, geb. AMSTERDAM
22-1-1943.
2. CORNELIS LEONARDUS, geb. RIJSWIJK 6-2-1949, volgt XIIIaf.
3. WILHELM LEONARDUS, geb. RIJSWIJK 26-8-1954.
ONGEHUWD

XIIo. JACOBUS JOHANNES STOLK, geb. PIJNACKER 4-1-1921, overl. PIJNACKER
24-10-2001, tr.(burg.stand) NOOTDORP 22-4-1953 GERTRUIDA MAGDALENA
RUIJGT, geb. NOOTDORP 1-12-1925.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIA BARBARA MARIA, geb. PIJNACKER 23-3-1954, tr.(burg.stand)
PIJNACKER 15-12-1976 CORNELIS ADRIANUS NICOLAAS ROELEVELD, geb.
PIJNACKER 29-1-1953.
2. WILHELMINA CORNELIA MARIA, geb. PIJNACKER 16-5-1955, tr.(burg.stand)
PIJNACKER 23-12-1975 ANTONIUS CORNELIS MARIA DE JONG, geb. 24-9-1952
3. HENDRIKUS WILHELMUS MARIA, geb. PIJNACKER 10-7-1956, tr.(burg.stand)
PIJNACKER 16-1-1980 G C M BROUWER, geb. PIJNACKER 15-9-1960.
4. ANNA GERARDA MARIA, geb. PIJNACKER 29-9-1960.
5. MARIA ALIDA PETRONELLA, geb. PIJNACKER 6-1-1962.

XIIp. WILHELMUS LEONARDUS STOLK, geb. PIJNACKER 5-2-1928, tr.(burg.stand)
BERKEL 21-1-1958 JOHANNA THEODORA MARIA DE VELD, geb. BERKEL 25-5-1934.
Uit dit huwelijk:
1. WILHELMUS HENDRICUS MARIA, geb. BERKEL 31-8-1960, volgt XIIIag.
2. ANNELIES JOHANNA MARIA, geb. VOORBURG 23-4-1970.

XIIq. JACOBUS STOLK, geb. NOOTDORP 14-7-1923, tr.(burg.stand)/tr.kerk
ZOETERMEER 15-9/9-10-1954 CATHARINA PETRONELLA ADEGEEST, geb.
ZOETERMEER-ZEGWAART 7-6-1930, overl. PIJNACKER 12-11-1993.
Uit dit huwelijk:
1. HENDRICUS CORNELIS PETRUS, geb. PIJNACKER 4-9-1955.
2. PETRUS GERARDUS MARTINUS, geb. PIJNACKER 28-3-1962, tr.(burg.stand)
PIJNACKER 9-11-1990 CORRY HOEKSTRA.

XIIr. FRANCISCUS JOHANNES STOLK, geb. PIJNACKER 23-2-1928, tr.(burg.stand)
NOOTDORP 4-11-1953 MARIA JOHANNA VAN LEEUWEN, geb. NOOTDORP 5-8-1927.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIS JOHANNES, geb. NOOTDORP 24-5-1954, volgt XIIIah.
2. WILHELMUS NICOLAAS, geb. NOOTDORP 6-7-1955, volgt XIIIai.
3. FRANCISCUS HERMANUS, geb. ARNHEM 18-3-1957, volgt XIIIaj.
4. THEODORUS JOHANNES, geb. ARNHEM 14-7-1958, volgt XIIIak.
5. JACOBUS JOHANNES, geb. ARNHEM 16-12-1959.

XIIs. CORNELIS HENRICUS STOLK, geb. PIJNACKER 28-1-1931, tr.(burg.stand)
's-GRAVENHAGE 29-5-1957 LOUISA WILHELMINA BOMMELE, geb. DELFT 7-8-1930,
overl./begr. DELFT/PIJNACKER 20/22-4-1988.
Uit dit huwelijk:
1. LOUISA LIDWINA, geb. 's-GRAVENHAGE 12-3-1958.
2. MARCUS CORNELIS, geb. 's-GRAVENHAGE 19-5-1962.

XIIt. JOHANNES PETRUS ALBERTUS STOLK, geb. DELFT 28-6-1933, JURIST,
tr.kerk(rk) AMSTERDAM 10-4-1965 CORNELIA ANDREA THERESIA BROUWER, geb.
21-4-1935, overl. 9-3-1992.
VAN 8.9.1955 TOT 28.5.1957 FRANCISCAAN
Uit dit huwelijk:
1. BART BONAVENTURA, geb. 6-3-1966.
2. MATTHIJS MELCHIOR, geb. 14-12-1968.
3. LIDEWIJ LUITGARD, geb. 5-9-1970, tr. 27-6-1995 LEONARDUS SIMON
WILHELMUS BOOGERS, geb. 22-10-1964.

XIIu. BERNARDUS JOHANNES MARIA STOLK, geb. DELFT 11-4-1936, NOTARISKLERK,
tr.kerk(1) LICHTENVOORDE 3-8-1963 AGNETA GERARDA MARIA KLEIN GUNNEWIEK,
geb. 12-10-1938, overl. DELFT 15-6-1988.
Uit dit huwelijk:
1. MARCUS ANTONIUS, geb. DELFT 27-7-1964.
2. ILSE CATHARINA, geb. DELFT 11-11-1965.

BERNARDUS JOHANNES MARIA STOLK, tr.(2) 26-1-1996 MAJA VAN OPZEELAND,
geb. 5-11-1944.

XIIv. GERARDUS HENRICUS MARIA STOLK, geb. DELFT 19-9-1937, LERAAR NEDERLANDS,
tr.kerk(rk) LISSE 29-8-1962 FRANCISCA GERARDA MARIA ZWETSLOOT, geb.
9-7-1939.
Uit dit huwelijk:
1. JEROEN PETRUS GERARDUS, geb. 17-12-1966.
2. EVELINE, geb. 23-3-1968.
3. JOHANNES PIETER, geb. 28-10-1969.

XIIw. JACOBUS LAURENTIUS ALBERTUS STOLK, geb. DELFT 6-6-1931, overl./begr.
MIERLO 9/14-12-2000, tr.(burg.stand) ARNHEM 4-9-1961 MARTHA VAN ALMSICK.
Uit dit huwelijk:
1. ROBERTUS JOHANNES CORNELIS, geb. DELFT 19-12-1962, tr. MARIELLE .
2. PETRUS CORNELIS JOHANNES, geb. DELFT 19-12-1962, tr. ASHA .

XIIx. LAURENTIUS GERARDUS MARIA STOLK, geb. DELFT 15-2-1938, tr.(burg.stand)
DELFT 27-10-1966 ADRIANA PETRONELLA GERARDA MUSTERD.
Uit dit huwelijk:
1. SABINE ANNA PETRA, geb. DELFT 8-2-1969.

XIIy. HENDRIKUS LEONARDUS MARIA STOLK, geb. SCHIPLUIDEN 14-7-1950, tr.
19-1-1979 MARGRETHA PAULINA MARIA VAN SANTEN, geb. 27-6-1948.
Uit dit huwelijk:
1. INGRID LIDWINA, geb. 12-7-1980.
2. JOSE CATHARINA, geb. 11-2-1984.

XIIz. JAN DIRKSZ STOLK, geb. 5-4-1894, overl. ROCKANJE 23-4-1985, tr.
HELLEVOETSLUIS 30-6-1921 FRANCIEN DANGERMAN, geb. 17-3-1895.
Uit dit huwelijk:
1. DIRK JANSZ, geb. 1922.
2. ABRAHAM JANSZ, geb. 1924.
3. JAN JANSZ, geb. 1926.
4. FRANCINA JANSD, geb. 1930, tr. E VERWAAL.
5. FREDERIK JANSZ, geb. NIEUW-HELVOET 1935, volgt XIIIal.

XIIaa. MARINUS ARIESZ STOLK, geb. ZWARTEWAAL 22-9-1899, overl. NAALDWIJK
29-1-1984, tr.(burg.stand) MAASLAND 16-2-1927 MARIA CORNELIA VAN DEN
ENDE, geb. 's-GRAVENZANDE 6-2-1906, overl. MAASLAND 9-3-1995.
Uit dit huwelijk:
1. MAARTJE MARIA, geb. MAASLAND 15-11-1928, tr.(burg.stand) BERGUM
15-6-1950 JAN POSTMA, geb. BEETGUMERMOLEN 13-11-1924, overl.
HARDEGARIJP 5-10-1982.
3 KINDEREN
2. BENJAMIN MARINUS, geb. MAASLAND 15-6-1929, volgt XIIIam.
3. ARIE CORNELIS, geb. MAASLAND 18-11-1930, volgt XIIIan.
4. ANNEMARIE, geb. MAASLAND 25-11-1941, tr.(burg.stand) MAASLAND
22-11-1963 KAREL ANTON SCHIPPERS, geb. NEDERLANDS INDIE 29-10-1934.
2 KINDEREN
5. MARIANNE, geb. MAASLAND 25-11-1941, tr. MARINUS CORNELIS VERPLOEGH,
geb. MAASSLUIS 17-6-1939, overl. MAASLAND 5-5-1985.
1 ZOON

XIIab. JAN KLAASZ STOLK, geb. VELSEN 27-7-1905, overl. AMSTERDAM 20-5-1991, tr.
JOHANNA HENDRIKA PRINS.
Uit dit huwelijk:
1. LAURINA, geb. VELSEN 28-6-1929, overl. VELSEN 10-5-1942.
2. JAN, geb. VELSEN 31-3-1931, volgt XIIIao.
3. JOHAN HENDRIK, geb. VELSEN 20-10-1932, volgt XIIIap.
4. KLAAS, geb. VELSEN 20-10-1932, volgt XIIIaq.
5. LAURINUS JAN, geb. VELSEN 25-5-1951, volgt XIIIar.

XIIac. CORNELIS KLAASZ STOLK, geb. IJMUIDEN 4-1-1908, TIMMERMAN, overl.
IJMUIDEN 3-1993, begr. IJMUIDEN 3-1993, tr.(burg.stand) 16-9-1933 JACOBA
VAN DER VAART, geb. VLAARDINGEN 6-12-1908, DIENSTBODE, overl. SANTPOORT
29-6-1994, begr. IJMUIDEN.
Uit dit huwelijk:
1. KLAAS CORNELISZ, geb. IJMUIDEN 7-6-1934, ged.(ned.herv.) IJMUIDEN,
TIMMERMAN, tr. ROSI HOLZHAUSEN.
2. GERRIT CORNELISZ, geb. IJMUIDEN 21-6-1935, volgt XIIIas.
3. CORNELIS JACOBUS CORNELISZ, geb. IJMUIDEN 24-5-1939, ged.(ned.herv.)
IJMUIDEN, volgt XIIIat.
4. JOHAN ANTON CORNELISZ, geb. IJMUIDEN 16-3-1943, ged.(ned.herv.)
IJMUIDEN, METSELAAR, tr. HENNY MEERVELD.
5. LAURINA CORNELISD, geb. IJMUIDEN 20-1-1946, ged.(ned.herv.) IJMUIDEN
ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER, tr. ROB VERMAASSEN.
6. ADRIANA JOHANNA CORNELISD, geb. IJMUIDEN 6-11-1947, ged.(ned.herv.)
IJMUIDEN, ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER, tr. JAAP VAN DE BOON.

XIIad. JAN WILLEMSZ STOLK, geb. OOSTVOORNE 18-3-1895, overl. MAASSLUIS
10-12-1971, tr.(burg.stand) MAASSLUIS 6-3-1921 JANNETJE WITVLIET, geb.
MAASSLUIS 27-7-1893, overl. MAASSLUIS 5-12-1979.
Uit dit huwelijk:
1. WILLEM, geb. MAASSLUIS 23-6-1921, overl. MAASSLUIS 7-6-1998, tr.
HELENA BOOMSMA, geb. VLAARDINGEN.
2. LEENDERT, geb. MAASSLUIS 9-8-1923, volgt XIIIau.
3. ZOETJE, geb. MAASSLUIS 24-3-1930, tr. PIETER KARDOL, BANKWERKER,
overl. VLAARDINGEN 14-1-1984.
4. GERRITJE, geb. MAASSLUIS 24-3-1930, SPREIENMAAKSTER, tr. ARIE VAN
LEEUWEN, geb. VLAARDINGEN 18-5-1923, MEESTER TOUWWEVER.

XIIae. LEENDERT WILLEMSZ STOLK, geb. ROCKANJE 1-11-1900, ARBEIDER, overl.
ROCKANJE 5-7-1971, tr. LENA BRAVENBOER, geb. ROCKANJE 6-4-1904, overl.
ROCKANJE 27-12-1972.
Uit dit huwelijk:
1. ZOETJE LEENDERTSD, geb. ROCKANJE 7-11-1932, tr. H J D DE KRAMER.
3 ZOONS

XIIaf. WILLEM WILLEMSZ STOLK, geb. ROCKANJE 5-10-1904, METSELAAR, overl.
OOSTVOORNE 19-4-1986, tr.(burg.stand) 6-6-1933 LIJNTJE WAALBOER, geb.
OOSTVOORNE 26-3-1904, overl. OOSTVOORNE 12-2-1986.
Uit dit huwelijk:
1. MAARTEN WILLEMSZ, geb. OOSTVOORNE 27-3-1934, volgt XIIIav.
2. WILLEM WILLEMSZ, geb. OOSTVOORNE 2-7-1941, tr. J.M. VAN DER WIJST.

XIIag. DIRK WILLEMSZ STOLK, geb. ROCKANJE 30-3-1907, overl. BRIELLE 11-4-1993,
tr. JACOBA DIJKMAN.
Uit dit huwelijk:
1. JANNIE DIRKSD, geb. 1932.
2. ASTRID, geb. 1934.

XIIah. JAN LEENDERTSZ STOLK, geb. SPIJKENISSE 5-9-1894,
FABRIEKS/LANDARBEIDER/VLECHTER, overl. ROTTERDAM 29-1-1976,
tr.(burg.stand) NAALDWIJK 2-4-1921 JACOMIJNTJE VOOGTH, geb. ROZENBURG
26-9-1900.
Uit dit huwelijk:
1. LEENDERT JANSZ, geb. SPIJKENISSE 25-7-1921, overl. OUD BEIJERLAND
21-11-1984, tr.(burg.stand) OUD BEIJERLAND 7-6-1951 PETRONELLA
DONKERSLOOT.
2. MAARTJE NEELTJE JANSD, geb. SPIJKENISSE 3-8-1924, tr.(burg.stand)
19-9-1950 JAN ROMEIN (ROMIJN).
2 KINDEREN

XIIai. WILLEM LEENDERTSZ STOLK, geb. 27-9-1899, WINKELIER, overl. SPIJKENISSE
1967, tr. DIRKJE VAN VLIET, geb. 16-7-1902, overl./begr. SPIJKENISSE
16/21-7-1994.
Uit dit huwelijk:
1. LEENDERT JACOB WILLEMSZ, geb. SPIJKENISSE 15-5-1928, volgt XIIIaw.

XIIaj. ABRAHAM LEENDERTSZ STOLK, geb. 1908, tr. PETRONELLA SPEELMAN.
Uit dit huwelijk:
1. NEELTJE ABRAHAMSD, geb. 1933, tr. ABRAHAM VAN DEN BERG.
2. LEENDERT ABRAHAMSZ, geb. 1935.
3. PIM ABRAHAMSZ, geb. 1937.
4. ADRIE ABRAHAMSZ, geb. 1939.
5. JANNETJE ABRAHAMSD, geb. 1940.

XIIak. PIETER LEENDERTSZ STOLK, geb. SPIJKENISSE 3-4-1903, tr. MADELEINE LOUISE
SAILLY, geb. SAINT SULPICE (OISE) FR 8-6-1911, overl. PAMIERS FRANKRIJK
24-12-1992.
Uit dit huwelijk:
1. LOUIS HENRI PIETERSZ, geb. GOUVIEUX FRANKRIJK 14-4-1929, volgt
XIIIax.
2. LEANDRE PIETERSZ, geb. CROIX LA FORET FRANKRIJK 6-8-1933, INGENIEUR
ELECTROTECHNIEK, tr. ODETTE MARCHAIS, geb. 5-4-1937.
3. NELLY PIETERSD, geb. SPIJKENISSE 19-7-1936, HUISVROUW, tr. ANDRE
FOULON, geb. 30-12-1933, CHAUFFEUR, overl. na 1967.
3 KINDEREN
1 ZOON / 2 DOCHTERS
4. CLOTILDE PIETERSD, geb. SPIJKENISSE 19-7-1936, HUISVROUW, tr. ROLAND
FOURNIER, geb. FRANKRIJK 10-2-1933.
4 KINDEREN
2 ZOONS / 2 DOCHTERS
5. JEANNETTE PIETERSD, geb. SAINT LEU D'ESSERENT (FR) 17-12-1941,
KINDERVERZORGSTER, tr. JAQUES BRACQUE, geb. FRANKRIJK 29-5-1937,
MECANICIEN.
3 KINDEREN
1 ZOON / 2 DOCHTERS
6. JEAN PIETERSZ, geb. PRECY SUR OISE (FR) 6-2-1945, volgt XIIIay.
7. PIERRETTE PIETERSD, geb. DIEUDONNE FRANKRIJK 22-4-1948, HUISVROUW,
tr. JACQUES DELFORGE, geb. FRANKRIJK 17-7-1944, METAALBEWERKER.
2 KINDEREN
1 ZOON / 1 DOCHTER
8. ANDRE PIETERSZ, geb. PRECY SUR OISE (FR) 30-9-1955, volgt XIIIaz.

XIIal. ARIE LEENDERTSZ STOLK, geb. SPIJKENISSE 25-9-1907, IJZERVLECHTER, overl.
ROTTERDAM 7-5-1976, ondertr. GEERVLIET, tr.(burg.stand) GEERVLIET
16-5-1934 CORNELIA BARENDREGT, geb. GEERVLIET 3-3-1909, overl./begr.
SPIJKENISSE/GEERVLIET 23/28-6-1990.
Uit dit huwelijk:
1. LEENDERT ARIESZ, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN/GEERVLIET
18-2/14-4-1935, volgt XIIIba.

XIIam. WILLEM ARIESZ STOLK, geb. ROCKANJE 2-2-1895, LANDARBEIDER, overl.
ROCKANJE 26-9-1975, tr.(burg.stand) OOSTVOORNE 14-10-1919 TRIJNTJE MOL,
geb. ROCKANJE 16-1-1901, HUISVROUW, overl. ROCKANJE 19-6-1969.
Uit dit huwelijk:
1. ARIE GERRIT WILLEMSZ, geb. OOSTVOORNE 12-4-1921, volgt XIIIbb.
2. NEELTJE JANNETJE WILLEMSD, geb. OOSTVOORNE 5-8-1922, HUISVROUW,
tr.(burg.stand) ROCKANJE 5-2-1941 ARIE BRIGGEMAN, TUINDER.
1 JONGEN / 1 MEISJE
3. JANNETJE NEELTJE WILLEMSD, geb. OOSTVOORNE 7-4-1927, DIENSTMEID /
CAFEEIGENARES, overl. ZUIDLAND 3-12-1978, tr.(burg.stand) ROCKANJE
23-7-1953 ANDRIES LUGTENBURG, geb. ZUIDLAND 25-3-1928, KRAANBEDRIJF
/ CAFEEIGENAAR.
1 JONGEN / 2 MEISJES
4. ANNA TRIJNTJE WILLEMSD, geb. ROCKANJE 3-5-1933, HOTELEIGENARESSE,
tr.(1) HENK ZEVENBERGEN, tr.(2) PIETRO CENTI, geb. ITALIE,
HOTELEIGENAAR.
1 JONGEN / 3 MEISJES
5. GERRIT WILLEM WILLEMSZ, geb. ROCKANJE 2-6-1936, volgt XIIIbc.

XIIan. PIETER ARIESZ STOLK, geb. ROCKANJE 23-1-1898, LANDARBEIDER / TUINDER,
overl. ROCKANJE 5-2-1976, tr.(burg.stand) ROCKANJE 19-5-1921 ADRIANA
ANNETJE SCHIPPER, geb. ROCKANJE 19-11-1899, HUISVROUW, overl. ROCKANJE
5-10-1972.
Uit dit huwelijk:
1. ARIE PIETERSZ, geb. ROCKANJE 22-9-1921, overl. ROTTERDAM 2-1-1944.
2. JACOB PIETERSZ, geb. ROCKANJE 22-7-1923, volgt XIIIbd.
3. CORNELIS PIETERSZ, geb. ROCKANJE 4-5-1935, volgt XIIIbe.
4. JAN PIETERSZ, geb. ROCKANJE 15-4-1938.
NIET GETROUWD
5. ARIA PIETERSD, geb. ROCKANJE 29-4-1947, tr.(burg.stand) en
tr.kerk(rk) ROCKANJE/RHOON 17-3-1966 ARIE A HEEZEN.
3 KINDEREN

XIIao. LEENDERT ARIESZ STOLK, geb. ROCKANJE 28-4-1908, TUINDER, tr.(burg.stand)
12-5-1932 MAARTJE OUDEWATER, geb. 3-4-1913, HUISVROUW, overl./begr.
TINTE/ROCKANJE 20/25-1-1988.
Uit dit huwelijk:
1. JANNETJE EMMA LEENDERTSD, geb. ROCKANJE 1-11-1932, tr. ARIE B VAN
DINTEL.
1 Z00N
2. EMMETJE JANNETJE LEENDERTSD, geb. ROCKANJE 20-8-1935, tr. A.N.
VISSER.
3. ARIE DIRK LEENDERTSZ, geb. ROCKANJE 3-2-1939.
4. ARIA LEENDERTSD, geb. ROCKANJE 5-8-1947, tr. H DE HAARD.
1 ZOON / 1 DOCHTER

XIIap. WILLEM ABRAHAMSZ STOLK, geb. ROCKANJE 15-4-1896, LANDARBEIDER/WINKELIER,
overl./begr. ROCKANJE 30-4/2-5-1970, tr.(burg.stand) ROCKANJE 27-10-1921
SARA PIETERNELLA LANGENDOEN, geb. OOSTVOORNE 20-1-1901, overl./begr.
TINTE/ROCKANJE 10/13-10-1971.
Uit dit huwelijk:
1. ABRAHAM CORNELIS WILLEMSZ, geb. BRIELLE 17-3-1922, volgt XIIIbf.
2. CORNELIS WILLEMSZ, geb. BRIELLE 10-7-1924, volgt XIIIbg.
3. JULIANA MARIA WILLEMSD, geb. ROCKANJE 7-9-1926, DIENSTMEID /
HUISVROUW, tr.(burg.stand) 10-7-1947 BAREND BLOK.
4 KINDEREN
4. MARIA JULIANA WILLEMSD, geb. ROCKANJE 16-7-1928, overl. BRIELLE
4-3-1943.
5. WILLEM LEENDERT WILLEMSZ, geb. ROCKANJE 28-4-1932, volgt XIIIbh.

XIIaq. ABRAHAM ABRAHAMSZ STOLK, geb. ROCKANJE 28-3-1899, TUINDER, overl./begr.
TINTE/OOSTVOORNE 29-5/1-6-1970, tr.(burg.stand) OOSTVOORNE 11-11-1920
TINA VERHOEFF, geb. OOSTVOORNE 4-1-1895, overl. OOSTVOORNE 7-3-1968.
Uit dit huwelijk:
1. ABRAHAM JOB ABRAHAMSZ, geb. ROCKANJE 18-2-1922, volgt XIIIbi.

XIIar. JAN ABRAHAMSZ STOLK, geb. OOSTVOORNE 22-5-1906, LAND- EN
FABRIEKSARBEIDER, overl./begr. PERNIS/HOOGVLIET 11/14-11-1957,
tr.(burg.stand) VIERPOLDERS 31-8-1929 JACOBA JILLESINA FARENHOUT, geb.
VIERPOLDERS 21-1-1909.
Uit dit huwelijk:
1. EVA JULIANA JANSD, geb. OOSTVOORNE 29-3-1929, tr.(burg.stand)
2-2-1949 A W BOENDER.
2. ABRAHAM JANSZ, geb. ROCKANJE 6-1-1936, overl. ROCKANJE 12-5-1938.
3. ABRAHAM JANSZ, geb. ROCKANJE 25-9-1940.

XIIas. ARIE ABRAHAMSZ STOLK, geb. OOSTVOORNE 5-10-1908, TUINDER, overl./begr.
SPIJKENISSE/NIEUWENHOORN 3/8-7-1994, tr. JOHANNA CORNELIA VINKE, geb.
NIEUWENHOORN 27-11-1912, overl. ROTTERDAM 28-6-1980, begr. NIEUWENHOORN.
Uit dit huwelijk:
1. ABRAHAM ARIESZ, geb. OOSTVOORNE 5-3-1936, tr.(1) FIEN KOSTER, tr.(2)
CAROLINA KAMMAN.
2. MAARTEN ARIESZ, geb. NIEUWENHOORN 21-9-1947, ged.(ned.herv.)
NIEUWENHOORN, GEMEENTE AMBTENAAR.

XIIat. JACOB ABRAHAMSZ STOLK, geb. OOSTVOORNE 1-6-1912, overl./begr.
ZWARTEWAAL/SCHIEDAM 19/22-6-1990, tr.(burg.stand) ZWARTEWAAL 1934
STIJNTJE VERHEIJ, geb. 23-4-1917.
Uit dit huwelijk:
1. JULIANA, geb. ZWARTEWAAL 1935, tr. AAD SMALING.
2. MIJNTJE, geb. ZWARTEWAAL 1937, tr. KLAAS VAN DEN BERG.
3. ABRAHAM, geb. ZWARTEWAAL 19-2-1941, volgt XIIIbj.
4. STIJNTJE, geb. ZWARTEWAAL 12-1941, tr. ANDRE ZANDVLIET.
5. ARENDJE, geb. ZWARTEWAAL 1942, tr. JAN VAN ORSELEN.
6. WIL, geb. ZWARTEWAAL 1945, tr. FRANK TAMBOER.

XIIau. IZAK CORNELISZ STOLK, geb. OOSTVOORNE 5-3-1902, KRUIDENIER, overl.
DIRKSLAND 4-3-1986, tr.(burg.stand) OOSTVOORNE 19-2-1931 NEELTJE REHORST
geb. ROCKANJE 22-3-1901, overl. TINTE 8-9-1984.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIS IZAKSZ, geb. OOSTVOORNE 13-2-1934, volgt XIIIbk.
2. ARIE LEENDERT IZAKSZ, geb. OOSTVOORNE 28-5-1938, volgt XIIIbl.

XIIav. WILLEM CORNELISZ STOLK, geb. OOSTVOORNE 21-4-1906, ARBEIDER,
overl./begr. ZUIDLAND 12/16-7-1997, tr.(burg.stand) ZUIDLAND 15-4-1936
TEUNTJE VELGERSDIJK, geb. ZUIDLAND 20-3-1911, overl. ZUIDLAND 20-11-1992
Uit dit huwelijk:
1. JOBJE WILLEMSD, geb. HEENVLIET 25-7-1937, overl. 18-5-1940.
2. GEERTRUI WILLEMSD, geb. HEENVLIET 25-7-1937, tr.(burg.stand)
ZUIDLAND 9-10-1963 AREND WOLTERS.
3. WILLEMPJE TEUNTJE WILLEMSD, geb. ZWARTEWAAL 27-12-1939.
4. JOBJE WILLEMSD, geb. ZUIDLAND 7-7-1941, tr.(1) MARINUS HOGENDOORN,
geb. 26-10-1926, overl. OUD BEIJERLAND 12-8-1988.
1 ZOON / 1 DOCHTER
JOBJE WILLEMSD, tr.(2) 19-12-2005 MARTINUS MARIA DE GREEF.
5. JACOB WILLEMSZ, geb. ZUIDLAND 6-12-1944, tr. MARGREET .
6. AGATHA WILLEMSD, geb. ROTTERDAM 15-11-1946, tr.(burg.stand)
15-12-1967 DIRK OVERGAAUW, geb. MONSTER 4-8-1944, BOUWKUNDIGE.
1 ZOON / 1 DOCHTER
7. CORNELIS WILLEMSZ, geb. ROTTERDAM 14-6-1952.

XIIaw. CORNELIS CORNELISZ STOLK, geb. OOSTVOORNE 21-5-1908, LANDARBEIDER,
overl. OOSTVOORNE 8-12-2002, ondertr./tr.(burg.stand) NIEUWHELVOET
30-4/14-5-1935 MACHELTJE MAARTJE VAN MARION, geb. NIEUWHELVOET 13-1-1910
overl. OOSTVOORNE 26-5-1983.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIS WILLEM CORNELISZ, geb. OOSTVOORNE 29-9-1938, volgt XIIIbm.

XIIax. LEENDERT CORNELISZ STOLK, geb. TINTE 11-12-1910, BOER, overl. GOUDSWAARD
6-7-1982, ondertr./tr.(burg.stand) GOUDSWAARD 1/14-6-1938 PIETERTJE
JONGEJAN, geb. GOUDSWAARD 14-6-1911, HUISVROUW, overl. 22-2-1997.
Uit dit huwelijk:
1. JOBJE LEENDERTSD, geb. 28-8-1939, tr. AD VAN BERGEIJK, geb.
7-10-1936.
1 ZOON / 3 DOCHTERS
2. HENNY LEENDERTSD, geb. 1941, tr. HENK DEN BOER.
1 ZOON / 1 DOCHTER
3. CORNELIS LEENDERTSZ, geb. 4-9-1946, volgt XIIIbn.
4. ADRIE LEENDERTSD, geb. 29-9-1949, tr. ADRIE DEN HOLLANDER.
11 KINDEREN

XIIay. DIRK CORNELISZ STOLK, geb. TINTE 8-5-1913, CHAUFFEUR BIJ DE MARINE,
overl. DEN HELDER 25-11-1987, tr.(burg.stand) ZWARTEWAAL 12-2-1936
JOHANNA HOBBEL, geb. ZWARTEWAAL 24-4-1916, overl. DEN HELDER 31-7-1995.
Uit dit huwelijk:
1. JOBJE DIRKSD, geb. ZWARTEWAAL 6-10-1936, tr. BUDDE.
2 KINDEREN
2. JOHANNES CORNELIS DIRKSZ, geb. HEENVLIET 26-9-1941, volgt XIIIbo.
3. CORNELIS DIRKSZ, geb. HEENVLIET 27-2-1944, volgt XIIIbp.
4. GRIETJE DIRKSD, geb. ZWARTEWAAL 27-5-1946, tr.(burg.stand) 15-6-1967
SPIJKERMAN.
2 DOCHTERS
5. JANNETJE TEUNTJE DIRKSD, geb. DEN HELDER 22-9-1950, tr. ROEL MUSKEE,
geb. 13-11-1949.
2 DOCHTERS
2 DOCHTERS
6. IZAAK AART DIRKSZ, geb. DEN HELDER 25-4-1952, volgt XIIIbq.
7. DIRK DIRKSZ, geb. DEN HELDER 18-7-1954, volgt XIIIbr.

XIIaz. ABRAHAM ARIE CORNELISZ STOLK, geb. TINTE 30-10-1914, KANTONNIER
RIJKSWATERSTAAT, overl. MAASLAND 11-3-1972, ondertr./tr.(burg.stand)
OUDENHOORN 2/16-5-1946 JANNETJE SLUIMER, geb. ZWARTEWAAL 21-4-1922,
overl./begr. VLAARDINGEN/MAASLAND 5/10-11-2004.
Uit dit huwelijk:
1. NEELTJE JOBJE ABRAHAMSD, geb. 2-12-1946, overl. 17-8-1960.
2. CORNELIS DIRK ABRAHAMSZ, geb. 18-7-1949, volgt XIIIbs.
3. JAN ABRAHAMSZ, geb. 4-10-1953, overl. MAASLAND 25-5-1970.
4. ABRAHAM ARIE ABRAHAMSZ, geb. NAALDWIJK 15-4-1960, volgt XIIIbt.
5. JOSKE ABRAHAMSD, geb. 10-12-1962, tr. MARTIN VAN HAGEN,
VERZEKERINGSADVISEUR.
1 ZOON / 1 DOCHTER

XIIba. JAN CORNELISZ STOLK, geb. TINTE 10-4-1916, CHAUFFEUR BIJ DE MARINE,
ondertr./tr.(burg.stand) OOSTVOORNE 5/19-11-1947 GEERTJE VAN RIJ, geb.
TINTE 4-1-1921.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIS JANSZ, geb. 1948, volgt XIIIbu.
2. PIETER WILLEM JANSZ, geb. 3-11-1950.
3. TINEKE JANSD, geb. 1951.
4. JOB JANSD, geb. 15-10-1953, tr. CHRIS FABER, geb. 14-5-1958.
5. LENIE JANSD, geb. 1955, tr. SIMONS.
1 KIND

XIIbb. HUIBRECHT CORNELISZ STOLK, geb. TINTE 18-8-1920, TUINMAN / GRAFDELVER,
overl./begr. OOSTVOORNE 13/17-11-1998, tr.(burg.stand) ROCKANJE
12-5-1949 LEENTJE ROSKAM, geb. ROCKANJE 8-1-1926.
Uit dit huwelijk:
1. JOKE HUIBRECHTSD, geb. 29-3-1950, overl. TINTE 2-4-1950.
2. CORNELIS HUIBRECHTSZ, geb. 5-3-1951, overl. TINTE 12-11-1954.
3. JOBJE LEENTJE ADRINA WILLEMINA, geb. 29-11-1956, tr.(burg.stand)
22-10-1976 ISAK A.L. KLOK.
2 ZOONS
4. LEENTJE JOHANNA HUIBRECHTSD, geb. 29-1-1961, tr.(burg.stand)
17-8-1979 EDUARD BAKS, geb. 20-12-1955.
2 DOCHTERS / GEBOREN IN SANTA FE ( COLOMBIA )

XIIbc. JACOB CORNELISZ STOLK, geb. TINTE 12-4-1922, TUINDER, overl. TINTE
14-12-1987, tr.(burg.stand) OOSTVOORNE 10-11-1949 PLEUNTJE REEHORST,
geb. ROCKANJE 4-8-1927.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIS JAN JACOBSZ, geb. TINTE 18-4-1951, volgt XIIIbv.
2. JAN CORNELIS JACOBSZ, geb. TINTE 19-5-1954, volgt XIIIbw.
3. JACOB JACOBSZ, geb. TINTE 7-3-1957, volgt XIIIbx.
4. ANTON JACOBSZ, geb. TINTE 9-11-1959, VERTEGENWOORDIGER,
tr.(burg.stand) TINTE 19-9-1986 GEA ELAND, geb. BRIELLE 28-7-1965,
APOTHEKERSASSISTENTE.

XIIbd. IZAK HUIBRECHTSZ STOLK, geb. ROCKANJE 14-11-1902, GEMEENTEWERKER,
overl./begr. NAALDWIJK 2/5-4-1973, tr. MARIA VERKADE, overl. 9-2-1984.
Uit dit huwelijk:
1. PIETERTJE IZAKSD, geb. 1937, overl. ZWANENBURG 6-9-1994, tr. J
VERHOEVEN.
2 ZOONS
2. GERBY MARIA WILHELMINA, geb. HEENVLIET 10-6-1939, tr. PIET LA GRAUW.
3. HUIBRECHT IZAKSZ, geb. 1941, tr. A D VAN DIJK.
4. WILLEM IZAKSZ, geb. 1943, tr. F A VAN DER ENDE.
5. JOHANNES IZAKSZ, geb. 1945.

XIIbe. WILLEM HUIBRECHTSZ STOLK, geb. ROCKANJE 4-12-1905, ARBEIDER,
overl./begr. OOSTVOORNE 2/7-1-1991, tr.(burg.stand) OOSTVOORNE 10-6-1927
TRIJNTJE CORNELIA SCHIPPER, geb. OOSTVOORNE 15-4-1904, overl. OOSTVOORNE
30-11-1985.
Uit dit huwelijk:
1. PIETERTJE CORNELIA WILLEMSD, geb. TINTE 7-11-1928, tr.(burg.stand)
10-6-1953 CORNELIS J. LOBS LOBS.
2. PIETER WILLEMSZ, geb. OOSTVOORNE 24-8-1932, tr. M J M FRAATS.
3. HUIBRECHT WILLEMSZ, geb. OOSTVOORNE 22-2-1936, volgt XIIIby.
4. WILLEM WILLEMSZ, geb. TINTE 15-11-1942, GRAFDELVER, tr. H BORGERS.

XIIbf. HUIBRECHT HUIBRECHTSZ STOLK, geb. ROCKANJE 30-11-1909, CHEF EXPEDITIE
KUNSTMEST, overl./begr. VLAARDINGEN 11/15-2-1980, tr.(burg.stand) en
tr.kerk(GR) ZUIDLAND 12-2-1936 DIRKJE JONGEJAN, geb. ZUIDLAND 8-12-1911,
overl./begr. VLAARDINGEN 7/12-11-2001.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIS HUIBRECHTSZ, geb. BRIELLE 24-2-1937, volgt XIIIbz.
2. PIETERTJE HUIBRECHTSD, geb. VLAARDINGEN 5-1-1940, tr.(burg.stand)
VLAARDINGEN 6-8-1966 THEO VAN HOLTEN, geb. ROTTERDAM 3-5-1941,
HOOGLERAAR VLIEGTUIGBOUW.
3. HUIBRECHT SIMON HUIBRECHTSZ, geb. VLAARDINGEN 3-8-1947.
ONGEHUWD
4. LEYDA JACOBA HUIBRECHTSD, geb. VLAARDINGEN 24-5-1953,
tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 9-1973 BENJAMIN E VAN DER HOEK.

XIIbg. JACOB HUIBRECHTSZ STOLK, geb. ROCKANJE 12-5-1911, TIMMERMAN / BOUWVAKKER
overl. OOSTVOORNE 12-3-1966, tr.(burg.stand) ZUIDLAND 12-5-1943 RACHEL
SIBILLA WEEDA, geb. ZUIDLAND 23-10-1913, overl./begr.
ROTTERDAM/OOSTVOORNE 10/13-11-1987.
Uit dit huwelijk:
1. LEO PIETER JACOBSZ, geb. OOSTVOORNE 11-7-1948, ged.(GR) OOSTVOORNE,
volgt XIIIca.
2. HERBERT-JACOB JACOBSZ, geb. OOSTVOORNE 16-3-1951, ged.(GR)
OOSTVOORNE, volgt XIIIcb.
3. JAN WILLEM JACOBSZ, geb. OOSTVOORNE 28-11-1952, ged.(GR) OOSTVOORNE,
volgt XIIIcc.
4. JANNETTE IRENE JACOBSD, geb. OOSTVOORNE 16-11-1954, ged.(GR)
OOSTVOORNE, HUISVROUW, ondertr. OOSTVOORNE, tr.(burg.stand)
OOSTVOORNE 30-12-1976 ROBERTUS LODEWIKUS ADRIANUS VAN ZIJL, geb.
VLAARDINGEN, OPERATOR OLIEINDUSTRIE.
TWEELING 2 DOCHTERS

XIIbh. DIRK HUIBRECHTSZ STOLK, geb. ROCKANJE 26-3-1917, TUINDER, overl./begr.
ROCKANJE/OOSTVOORNE 19/21-8-1997, tr.(burg.stand) NIEUW HELVOET 9-6-1942
MAARTJE VAN MARION, geb. 9-6-1917.
Uit dit huwelijk:
1. HUIBRECHT DIRKSZ, geb. ROCKANJE 25-8-1944, volgt XIIIcd.
2. CORNELIS DIRKSZ, geb. ROCKANJE 1-10-1947, volgt XIIIce.

XIIbi. JAN HUIBRECHTSZ STOLK, geb. ROCKANJE 6-11-1920, TUINDER, tr.(burg.stand)
en tr.kerk(GR) ROCKANJE/TINTE 3-4-1946 CORNELIA PIETRONELLA LANGEDOEN,
geb. 6-9-1924.
Uit dit huwelijk:
1. RENE CORNELIS JANSZ, geb. 9-10-1958, volgt XIIIcf.

XIIbj. ARIE IZAKSZ STOLK, geb. ROCKANJE 24-2-1916, LANDARBEIDER/KRAANDRIJVER,
overl. WESTVOORNE 31-5-1990, tr.(burg.stand) ROCKANJE 19-12-1940 NEELTJE
OUDWATER, geb. ROCKANJE 18-12-1921.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIS ARIESZ, geb. BRIELLE 23-4-1941, overl. BRIELLE 26-4-1941.
2. MARIA WILLEMINA ARIESD, geb. BRIELLE 23-6-1942, tr.(burg.stand)
2-6-1964 AAD G.M. STEENVOORDEN.
3. CORNELIA ARIESD, geb. BRIELLE 26-4-1945, overl. 9-9-1975.
4. JACOBA ABRA ARIESD, geb. ROCKANJE 20-1-1948, tr.(burg.stand)
28-5-1971 JAN A. VAN DER NOL.
5. IZAK ARIESZ, geb. ROCKANJE 21-5-1949, tr.(burg.stand) ABBENBROEK
21-5-1968 CORNELIA POLDERVAART, geb. ABBENBROEK 29-8-1950.
6. NELLIE ARIESD, geb. ROCKANJE 5-9-1955, tr.(burg.stand) 16-5-1975
HENK W. KRAAK.
7. ARIE ARIESZ, geb. ROCKANJE 27-11-1957, tr. J WIJNIE KRUIK.
8. LEO ARIESZ, geb. ROCKANJE 10-3-1960, tr. TITIA .
9. ROBERT ARIESZ, geb. ROCKANJE 24-5-1964.

XIIbk. BOUWEN IZAKSZ STOLK, geb. ROCKANJE 5-12-1919, FABRIEKSARBEIDER,
tr.(burg.stand) ROCKANJE 11-5-1950 CORNELIA MARIA ROSKAM, geb.
11-10-1925.
Uit dit huwelijk:
1. IZAK WILLEM BOUWENSZ, geb. ROCKANJE 8-11-1950, volgt XIIIcg.
2. WILLEM IZAK BOUWENSZ, geb. ROCKANJE 8-10-1951, volgt XIIIch.
3. LEENDERT BOUWENSZ, geb. 2-9-1952, volgt XIIIci.
4. BASTIANA ANNEKE, geb. 18-3-1954, tr.(burg.stand) 11-12-1973 PIETER
AREND DE HOOG, geb. 30-3-1948.
2 ZOONS

XIIbl. WILLEM JACOBSZ STOLK, geb. TINTE 24-8-1909, overl./begr. ROCKANJE
2/6-12-1997, tr.(burg.stand)(1) ROCKANJE 13-5-1936 MARIA GROENEVELD,
geb. 30-12-1910, overl. ROCKANJE 23-12-1971.
Uit dit huwelijk:
1. ARENDJE WILLEMSD, geb. ROCKANJE 17-3-1938, tr. C.W. DROOGERS.
2. NEELTJE WILLEMSD, geb. ROCKANJE 26-5-1944, tr. P.J.R. GROOL.
3. JAKOB WILLEMSZ, geb. ROCKANJE 9-9-1948, tr. L. DE HOOG.

WILLEM JACOBSZ STOLK, tr.(2) BARBARA MARIA BOUWMAN.

XIIbm. ARIE JACOBSZ STOLK, geb. ROCKANJE 5-12-1910, overl. HELLEVOETSLUIS
19-8-1982, tr.(burg.stand) HELLEVOETSLUIS 4-4-1946 LENA ARENTJE MAN IN'T
VELD.
Uit dit huwelijk:
1. ADRIE ARIESD, geb. NIEUWENHOORN 1947, tr. A QUAK.
2. WILHELMINA MARIA ARIESD, geb. NIEUWENHOORN 1-2-1948, tr.(burg.stand)
HELLEVOETSLUIS 7-11-1975 ARIE DE BAAN, geb. OUDENHOORN 4-10-1945,
AKKERBOUWER EN VEEHOUDER.
2 ZOONS
3. LENIE ARIESD, geb. NIEUWENHOORN 1951, tr.(burg.stand) HELLEVOETSLUIS
5-5-1972 WIM LUYENDIJK.
4. JACOBA ARIESD, geb. NIEUWENHOORN 10-5-1953, overl. 11-7-1953, tr. A
REYTENBAGH.
5. CORNELIS ARIESZ, geb. NIEUWENHOORN 28-10-1957, tr. I.P. REHORST.

XIIbn. DIRK JACOBSZ STOLK, geb. ROCKANJE 27-7-1913, TUINDER, overl. ROZENBURG
20-11-1993, tr.(burg.stand) ROCKANJE 9-10-1947 PIETERTJE GROENEVELD,
geb. 26-5-1915, overl. ROCKANJE 17-8-1972.
Uit dit huwelijk:
1. ARENDJE DIRKSD, geb. ROCKANJE 29-1-1949.
2. NEELTJE DIRKSD, geb. ROCKANJE 12-11-1950.
3. MARIA JACOBA DIRKSD, geb. ROCKANJE 2-5-1955.

XIIbo. ARIE JANSZ STOLK, geb. ZWARTEWAAL 9-9-1922, ondertr. 19-12-1946,
tr.(burg.stand) ROCKANJE 2-1-1947 PLEUNTJE HAZELBAG.
Uit dit huwelijk:
1. ARENDJE ARIESD, geb. ROCKANJE 6-10-1947.
2. JANNETJE ARIESD, geb. ROCKANJE 1949.
3. PLEUNTJE ARIESD, geb. ROCKANJE 27-1-1952.
4. ADRIE ARIESZ, geb. ROCKANJE 9-9-1957.

XIIbp. WIM JANSZ STOLK, geb. NIEUW HELVOET 17-9-1928, overl. voor 2006,
ondertr./tr.(burg.stand) ABBENBROEK 5/21-3-1957 DIRKIE M SCHOORDIJK,
geb. 1937.
Uit dit huwelijk:
1. JANNETTE WIMSD, geb. ROTTERDAM 13-12-1960, tr. THEO HERKENRAAD.
2 ZOONS
2. JOLANDA WIMSD, geb. ROTTERDAM 5-4-1966, tr. JAN DE BRUIN.
1 ZOON
3. YVONNE WIMSD, geb. ROTTERDAM 22-6-1967, tr. RUUD KUIPER.
2 DOCHTERS

XIIbq. ARIE STOLK, geb. NIEUWENHOORN 11-1-1936, CHAUFFEUR, ondertr.(1)
OOSTVOORNE, tr.(burg.stand)(1) OOSTVOORNE 1-5-1962 CORNELIA PIETERTJE
RIETDIJK, geb. OOSTVOORNE 8-1-1942, overl./begr. VIERPOLDERS/OOSTVOORNE
19/24-5-1997.
Uit dit huwelijk:
1. LEENDERT CORNELIS, geb. HEENVLIET 22-10-1962, volgt XIIIcj.
2. CORNELIS LEENDERT, geb. VIERPOLDERS 12-3-1965, volgt XIIIck.
3. MARTINUS GERT, geb. VIERPOLDERS 2-5-1967, HOOFD BOEKHOUDING, tr.
MARIEKE DE BRUIN, geb. BRIELLE 3-5-1973.

ARIE STOLK, tr.(2) SARI VAN BARNEVELD.

XIIbr. IZAK IZAKSZ STOLK, geb. ROCKANJE 2-9-1933, LOONPLOEGER, tr. HENDRINA
VERMEULEN.
Uit dit huwelijk:
1. JACOBA T IZAKSD, geb. ROCKANJE 26-1-1956, tr. KEES .
3 ZOONS
2. IZAK IZAKSZ, geb. OOSTVOORNE 22-6-1962.

XIIbs. IZAK JACOBSZ STOLK, geb. ROCKANJE 2-2-1942, SERVICEMONTEUR,
tr.(burg.stand) ROCKANJE 6-5-1965 CORRY SCHIPPER, geb. ROCKANJE
26-9-1942.
Uit dit huwelijk:
1. MONIQUE, geb. ROCKANJE 2-5-1966.
2. ERICK, geb. ROCKANJE 2-8-1970.

XIIbt. IZAK JANSZ STOLK, geb. ROCKANJE 10-2-1942, TRACTORCHAUFFEUR,
tr.(burg.stand) OOSTVOORNE 5-11-1965 WILLEMPJE CORNELIA SCHIPPER, geb.
OOSTVOORNE 30-8-1942.
Uit dit huwelijk:
1. HENK, geb. 1970.
2. JAN, geb. 1972.

XIIbu. WIM PIETERSZ STOLK, geb. 1928, tr. JANNETJE LOBS.
Uit dit huwelijk:
1. WILMA WILLEMSD, geb. 13-3-1958.
2. ARITA WILLEMSD, geb. 13-3-1958.

XIIbv. JOHANNES TEUNISZ STOLK, geb. BRIELLE 18-4-1931, MAJOOR LUCHTMACHT,
tr.(burg.stand) BRIELLE 25-7-1957 NEELTJE VAN ZANTEN, geb. HOEK VAN
HOLLAND 19-10-1933.
Uit dit huwelijk:
1. HENDRIK TEUN, geb. BRIELLE 17-9-1958.
2. JACOB ABRAHAM, geb. HOOGERHEIDE 6-1-1962.
3. PETRUS JOHANNES, geb. HOOGERHEIDE 11-9-1963.
4. CORNELIA KOMMERINA, geb. OTTAWA CANADA 14-11-1968.
5. JOHANNES LEONARD, geb. OTTAWA CANADA 24-1-1970.

XIIbw. JACOB ABRAHAM TEUNISZ STOLK, geb. BRIELLE 4-9-1933, ned.herv., TYPOGRAAF
tr.(burg.stand) 28-11-1957 JACOBA HELENA VAN DER SCHANS, geb.
SPRANG-CAPELLE 19-10-1934.
Uit dit huwelijk:
1. CAROLINE, geb. BRIELLE 5-10-1958.
2. INGRID, geb. BRIELLE 9-12-1959.
3. ERWIN, geb. BRIELLE 23-1-1961.

XIIbx. LEONARD TEUNISZ STOLK, geb. BRIELLE 25-9-1947, DIRECTEUR,
tr.(burg.stand) BRIELLE 24-6-1971 JANNY HERLAAR, geb. BRIELLE 25-2-1952.
Uit dit huwelijk:
1. BERTRAM RUBEN, geb. BRIELLE 16-3-1974, overl. 13-3-1981.
2. MELISSA JOHANNA, geb. ROTTERDAM 12-7-1979.

XIIby. JACOB ABRAHAM STOLK, geb. ALMKERK 18-3-1938, DRAGLINEMACHINIST,
tr.(burg.stand) WERKENDAM 16-9-1960 LENA LIEVAART, geb. SLEEUWIJK
23-5-1938.
Uit dit huwelijk:
1. MARINUS THEODORUS, geb. WERKENDAM 23-9-1961.
2. DIRK LAMBERTUS, geb. WERKENDAM 30-8-1964.
3. JACOB ABRAHAM, geb. ALMKERK 24-6-1968, DRAGLINEMACHINIST.
4. LAMBERTA JOHANNA, geb. WERKENDAM 12-5-1974.

XIIbz. HARRY STOLK, geb. RAAMSDONKSVEER 29-10-1941, tr. WILHELMINA JOSEPHINA
POLMAN, geb. 's-GRAVENHAGE 14-10-1943.
Uit dit huwelijk:
1. MARK, geb. 21-11-1965.
2. ADRIANA JOANNA DOROTHEA, geb. 4-6-1967.

XIIca. ABRAHAM KORSTIAAN TEUNISZ STOLK, geb. BRIELLE 20-8-1938, MACHINIST OP DE
GROTE VAART, tr. ADRIE .
Uit dit huwelijk:
1. MICHEL ABRAHAMSZ, geb. PAPENDRECHT 9-11-1969, tr. DANIELLE DE BRUYNE

XIIcb. TEUNIS JACOBSZ STOLK, geb. 13-12-1943, PROCES OPERATOR, tr.(burg.stand)
21-9-1967 ADRY VAN BODEGOM, geb. 19-4-1945.
Uit dit huwelijk:
1. ANNEMIEKE, geb. 13-4-1969.
2. MARIANNA, geb. 29-2-1972.

XIIcc. JACOBUS JACOBUSZ STOLK, geb. 28-12-1952, TECHNISCH INKOPER, tr. 1-6-1979
BETTIE BERGWERFF, geb. 28-4-1953, DOKTERSASSISTENTE.
Uit dit huwelijk:
1. BASTIAAN JACOBUSZ, geb. 29-7-1980.
2. SANNE, geb. 23-2-1983.

XIIcd. MARTIN STOLK, geb. OOSTVOORNE 28-12-1953, tr.(burg.stand) BRIELLE
22-1-1982 YVONNE WIENK.
Uit dit huwelijk:
1. MARTIN, geb. BRIELLE 26-7-1985.
2. ANDRE, geb. BRIELLE 21-6-1987.

XIIce. RENE STOLK, geb. OOSTVOORNE 24-8-1957, tr.(burg.stand) GEERVLIET LINDA
HARTOG.
Uit dit huwelijk:
1. ESTHER KIM DIVERA, geb. 1987.
2. DESIRE, geb. 25-1-1989.
3. SANDER, geb. 5-11-1990.
4. IVO MARK RENE, geb. 30-9-1992.
5. ZENO, geb. 27-4-1994.

XIIIa. SIMON STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 21-10-1902/8-2-1903
GETUIGE BIJ DOOP : JOHANNA GAGESTEIJN, FABRIEKSARBEIDER, overl./begr.
VLAARDINGEN 15/19-7-1983, tr. DINA ADRIANA VAN WITZENBURG, geb.
VLAARDINGEN 23-12-1915, FABRIEKSARBEIDSTER, overl./begr. VLAARDINGEN
11/14-4-1983.
Uit dit huwelijk:
1. HELENA PETRONELLA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 19-2/9-6-1946,
INTERIEURVERZORGSTER, tr. JOHANNES HENDRIKUS SLEGT, geb. ROTTERDAM
21-10-1940, LASSER, overl./begr. VLAARDINGEN 28-2/4-3-2005.
2 ZOONS / 1 DOCHTER
2. PETRONELLA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 26-8-1948/16-1-1949,
INTERIEURVERZORGSTER, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 26-4-1968 MARINUS
W HOLTKAMP, geb. VLAARDINGEN 27-9-1943, ged.(rk) VLAARDINGEN,
AUTOMONTEUR.
1 ZOON / 1 DOCHTER

XIIIb. MAARTEN STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 1-10-1908/25-7-1915
GETUIGE BIJ DOOP : MAARTJE van TEIJLINGEN, ZEEMAN DER KOOPVAARDIJ,
overl./begr. VERDRONKEN OP ZEE/PADDINGTON 25/29-10-1943, tr.(burg.stand)
VLAARDINGEN 19-6-1939 DINA ADRIANA VAN WITZENBURG, geb. VLAARDINGEN
23-12-1915, FABRIEKSARBEIDSTER, overl./begr. VLAARDINGEN 11/14-4-1983.
Uit dit huwelijk:
1. MAARTEN, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 24-12-1939/17-3-1940,
volgt XIVa.

XIIIc. MICHIEL FERDINAND STOLK, geb. VLAARDINGEN 5-4-1919, ZEEMAN, ondertr.
VLAARDINGEN, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 13-12-1944 MARIE VAN VEEN, geb.
VLAARDINGEN 23-6-1920, overl. VLAARDINGEN 21-7-2005.
Uit dit huwelijk:
1. EVERDINA VADER JAN STAD VOOR HET HUWELIJK OP 7 SEPTEMBER 1940
OVERLEDEN TIJDENS TORPEDEREN VAN SS"STAD ALKMAAR" 23 JAAR OUD
GEDOOPT ALS EVERDINA van VEEN, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN
15-1-1941/6-2-1944, tr.(burg.stand)(1) VLAARDINGEN 11-11-1959
CHRISTIAAN ABRAHAM LUCARDIE, geb. MAASSLUIS 24-9-1935,
TERREINARBEIDER NIEUWE MATEX, overl. 10-1997.
1 ZOON / 2 DOCHTERS
HUWELIJK ONTBONDEN IN 1966
EVERDINA, ondertr.(2) VLAARDINGEN, tr.(burg.stand)(2) VLAARDINGEN
20-9-1976 FERDINAND GOEDKNEGT, geb. VLAARDINGEN 20-8-1940, BAGGERAAR
2 DOCHTERS HUWELIJK ONTBONDEN
2. MAARTEN MICHIEL FERDINAND, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN
12-7-1945/4-8-1946, volgt XIVb.
3. MARGARETHA MARIA GERARDINA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN
8-4/6-7-1947, ondertr. VLAARDINGEN, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 1965
KAREL WILLEM VERKOUTER, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN
3-8/26-9-1943.
1 ZOON / 1 DOCHTER

XIIId. SIMON STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 10-12-1898/8-1-1899
GETUIGE BIJ DOOP : RIJMPJE STOLK, ZEEMAN, overl./begr. VLAARDINGEN
25/28-12-1991, ondertr. VLAARDINGEN, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN
21-1-1920 JOHANNA BREDERVELD, geb. VLAARDINGEN 25-3-1900,
ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN, HUISVROUW, overl./begr. VLAARDINGEN
6/10-9-2005.
Uit dit huwelijk:
1. KLAZINA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 11-9/10-10-1920 GETUIGE
BIJ DOOP : ARENDJE van DORP, HUISVROUW, ondertr. VLAARDINGEN,
tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 13-10-1948 MARTINUS CORNELIS VAN DORP,
geb. VLAARDINGEN 29-10-1920, BOUWVAKKER.
2. ADRIANA PETRONELLA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 9-2/1-4-1923,
HUISVROUW, ondertr. VLAARDINGEN, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN
3-4-1946 FRANS SCHENKEL, geb. VLAARDINGEN 21-1-1918, overl./begr.
VLAARDINGEN 21/26-3-1990.
2 ZOONS
3. ARENDJE, geb. VLAARDINGEN 31-1-1929, ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN,
ondertr. VLAARDINGEN, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 31-3-1954 ARIE
SCHRUIJER, geb. VLAARDINGEN 11-8-1927, MACHINEBANKWERKER,
overl./begr. VLAARDINGEN 12/16-11-1990.
4. geb. VLAARDINGEN 2-3-1935, overl. VLAARDINGEN 2-3-1935, begr.
VLAARDINGEN.
5. JOKE, geb. VLAARDINGEN 11-7-1936, ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN,
ondertr. VLAARDINGEN, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 24-10-1952 BRAM
MAARSEVEEN, geb. VLAARDINGEN 27-7-1932.
1 ZOON
6. geb. VLAARDINGEN 14-4-1938, overl. VLAARDINGEN 14-4-1938, begr.
VLAARDINGEN.
7. geb. VLAARDINGEN 1-12-1939, overl. VLAARDINGEN 1-12-1939, begr.
VLAARDINGEN.

XIIIe. JOZEPH STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 24-11/17-12-1899 GETUIGE
BIJ DOOP RIJMPJE STOLK, VOORMAN SCHEEPSBOUW, overl./begr. VLAARDINGEN
13/16-10-1976, tr.(burg.stand) 12-11-1919 JOHANNA FREDERIKA VAN DER
BORDEN, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 3-3-1898/9-4-1899, overl./begr.
VLAARDINGEN 16/20-9-1967.
Uit dit huwelijk:
1. ANTHONIE, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 11-3/9-5-1920, volgt
XIVc.
2. WILLEM, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 21-1/12-3-1922, overl.
VLAARDINGEN 15-10-1923, begr. VLAARDINGEN.
3. BERNARDINA ELIZABETH, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 4-4/10-5-1931
overl./begr. VLAARDINGEN 7/12-1-2000, tr.(burg.stand) en
tr.kerk(ned.herv.) VLAARDINGEN 28-11-1951 MAARTEN JONGSTE, geb.
KETHEL SPALAND 22-1-1924, OPERATEUR.
4 ZOONS - 1 DOCHTER
4. WILLEM, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 30-1/26-3-1933, volgt XIVd.
5. JOZEPH, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 19-9-1939/2-6-1940, volgt
XIVe.

XIIIf. WILLEM STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 8-10/12-11-1905, WERKMAN,
overl./begr. VLAARDINGEN/ROTTERDAM-OVERSCHIE 27/30-11-1984,
tr.(burg.stand) 6-6-1928 GRIETJE ALIDA ZWAMBORN, geb. 2-1-1909,
overl./begr. VLAARDINGEN/ROTTERDAM-OVERSCHIE 5/8-2-1986.
Uit dit huwelijk:
1. geb. VLAARDINGEN 17-9-1928, overl. VLAARDINGEN 17-9-1928, begr.
VLAARDINGEN.
2. MARIA, geb./ged.(ned.herv.) ROTTERDAM/VLAARDINGEN 19-7/19-8-1934,
HUISVROUW, ondertr. VLAARDINGEN, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN
21-8-1958 WILLEM JACOBUS VAN DER HAVEN, geb. ROTTERDAM 5-10-1934,
RIJKSLOODS.
GETUIGE BIJ DOOP ADRIANA PIETERNELLA van RIJ
1 ZOON / 1 DOCHTER
3. ANTHONIE, geb./ged.(ned.herv.) ROTTERDAM/VLAARDINGEN 19-7/19-8-1934,
volgt XIVf.

XIIIg. ANTHONIE STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 25-1/29-3-1908, KELNER,
overl./begr. VLAARDINGEN/SCHIEDAM 29-4/4-5-1984,
ondertr./tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 5/16-9-1931 CATHARINA MARIE
FRANCOISE FOCKE, geb. AMSTERDAM 18-10-1907, overl./begr.
VLAARDINGEN/SCHIEDAM 30-7/4-8-1993, dr. van WILLEM FREDERIK HENRI FOCKE,
RIJTUIGSCHILDER, en HILLIGJE van den BERG.
Uit dit huwelijk:
1. ANTHONIE ( TON ), geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 23-4/5-6-1932,
volgt XIVg.
2. WILLEM FREDERIK HENRI, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN
2-2/10-5-1942, volgt XIVh.
3. ROBERT, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 10-8-1946/6-7-1947, volgt
XIVi.
4. HILBERT, geb. VLAARDINGEN 10-7-1949, volgt XIVj.
5. CATHARINUS MARINUS FRANCOIS, geb. VLAARDINGEN 31-8-1950, volgt XIVk.

XIIIh. ABRAHAM STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 25-1/3-4-1910,
BOUWVAKKER - AFWERKER, overl./begr. VLAARDINGEN/SCHIEDAM 1/6-1-1993,
ondertr. 9-1-1936, tr.(burg.stand) 22-1-1936 HENRIETTE POSNER, geb.
ROTTERDAM 21-3-1913, overl./begr. VLAARDINGEN/ROTTERDAM-OVERSCHIE
25/29-4-1985.
Uit dit huwelijk:
1. ANTHONIE, geb. VLAARDINGEN 17-11-1936, volgt XIVl.
2. ABRAHAM, geb. VLAARDINGEN 17-7-1941, volgt XIVm.
3. LOUIS, geb. VLAARDINGEN 29-1-1944, volgt XIVn.

XIIIi. JAN STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 1-10/12-11-1911, STRAATMAKER
overl./begr. VLAARDINGEN/SCHIEDAM 6/10-1-2003, ondertr./tr.(burg.stand)
VLAARDINGEN 6/19-1-1938 JANNETJE ADRIANA HARTOG, geb. VLAARDINGEN
21-2-1913, overl./begr. VLAARDINGEN/SCHIEDAM 17/20-9-1990.
Uit dit huwelijk:
1. ADRIANA PETRONELLA J, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN
6-10/15-12-1940, ondertr. VLAARDINGEN, tr. VLAARDINGEN 30-5-1963
GERRIT PIETER HOOGERWERF, geb. VLAARDINGEN 3-7-1936, ged.(ned.herv.)
VLAARDINGEN, KOELMONTEUR.

XIIIj. CORNELIS STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 7-4/13-5-1917,
MAGAZIJNBEDIENDE, overl./begr. HAAGEN ( DUITSLAND ) 28-6/1-7-1989,
tr.(burg.stand)(1) 23-2-1938 TEUNTJE TIEL, geb. 4-1-1916.
HUWELIJK ONTBONDEN
Uit dit huwelijk:
1. MAARTJE ELIZABETH, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 26-5/10-7-1938,
INTERIEURVERZORGSTER, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 9-5-1956 AART
BENJAMIN VIJFVINKEL, geb. MAASSLUIS 20-3-1932, GEMEENTE AMBTENAAR.
2 ZOONS / 2 DOCHTERS
2. NEL, geb. VLAARDINGEN 12-2-1944, ondertr. VLAARDINGEN, tr.
VLAARDINGEN 8-3-1961 NICOLAAS JACOBUS SWANEVELD, geb. VLAARDINGEN
30-1-1939, overl./begr. VLAARDINGEN/SCHIEDAM 21/26-6-2006.
2 DOCHTERS

CORNELIS STOLK, tr.(2) TINY .
Uit dit huwelijk:
1. ANTONI, geb. MANNHEIM 9-3-1946, ged.(ned.herv.) 4-4-1946, volgt
XIVo.

CORNELIS STOLK, tr.(burg.stand)(3) HAAGEN ( DUITSLAND ) 21-1-1972 HELENE
MEIER, geb. 27-9-1917, overl. ca. 1973.
CORNELIS STOLK, tr.(4) ELISABETH MULLER, geb. ca. 1930.

XIIIk. FRANK STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 20-8/27-9-1896 GETUIGE BIJ
DOOP : KORNELIA van KAMPEN, AANNEMER, overl./begr. VLAARDINGEN
11/14-8-1971, ondertr.(1) VLAARDINGEN, tr.(burg.stand)(1) VLAARDINGEN
21-11-1917 CORNELIA VAN OS, geb. VLAARDINGEN 26-9-1895, overl./begr.
VLAARDINGEN 18/22-9-1965.
Uit dit huwelijk:
1. JACOBA, geb. VLAARDINGER AMBACHT 24-3-1920, overl./begr. VLAARDINGEN
16/20-11-1993, ondertr. VLAARDINGEN, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN
5-1947 FRANS PIETER VERKADE, geb. VLAARDINGEN 5-5-1917,
ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN, FABRIEKSARBEIDER, overl./begr.
VLAARDINGEN 14/18-1-2007.
1 ZOON / 1 DOCHTER
2. HENDRIKA, geb. VLAARDINGER AMBACHT 3-12-1922, overl./begr.
VLAARDINGEN 27/30-8-2001, ondertr. VLAARDINGEN, tr.(burg.stand)
VLAARDINGEN 10-11-1942 JACOB SCHENK, geb. VLAARDINGEN,
ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN, VERTEGENWOORDIGER.
3 ZOONS, 2 DOCHTERS
3. MARTIJNTJE, geb. VLAARDINGER AMBACHT 29-8-1929, ned.herv.,
tr.(burg.stand) en tr.kerk(GG) VLAARDINGEN 12-6-1952 JOHANNES
GOUDSWAARD, geb. VLAARDINGEN 12-10-1925, ged.(GG) VLAARDINGEN,
PRODUCTLEIDER - METAAL.

FRANK STOLK, ondertr.(2) VLAARDINGEN, tr.(burg.stand)(2) VLAARDINGEN
ADRIANA BEZEMER, geb. 1897, overl./begr. VLAARDINGEN 2/6-7-1991.

XIIIl. JOHANNES STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 19-11/17-12-1916
GETUIGE BIJ DOOP ; JACOBA STRUIJS, BEDRIJFSLEIDER, overl./begr.
VLAARDINGEN 21/25-2-2005, ondertr. VLAARDINGEN, tr.(burg.stand)
VLAARDINGEN 3-6-1942 LIJNTJE BAAUW, geb. VLAARDINGEN 2-9-1917,
ged.(ned.ger.) VLAARDINGEN, overl. en begr. VLAARDINGEN 15-2-2001.
Uit dit huwelijk:
1. MAARTEN, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 31-1/8-7-1945, volgt XIVp.
2. ARIE, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 23-12-1946/16-3-1947, volgt
XIVq.
3. JOHANNES THEODORUS, geb./ged. VLAARDINGEN 1-1/9-5-1948, volgt XIVr.

XIIIm. THEODORUS WILLEM STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 27-3/27-4-1919,
OPERATOR, overl./begr. VLAARDINGEN 22/28-7-2004, tr.(burg.stand) en
tr.kerk(ned.herv.) VLAARDINGEN 15-12-1948 MARIE KNOESTER,
geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 7-9/8-10-1922.
Uit dit huwelijk:
1. MAARTEN ARIE, geb. VLAARDINGEN 19-11-1949, overl. VLAARDINGEN
23-11-1949.
2. MAARTEN ARIE, geb./ged.(ned.herv.) SCHIEDAM/VLAARDINGEN
12-6/2-9-1951, volgt XIVs.
3. PIETERNELLA MARIA, geb./ged.(ned.herv.) SCHIEDAM/VLAARDINGEN
29-10-1955/5-2-1956, tr.(burg.stand) 13-3-1978 LEO KOOYMANS.
1 ZOON - 1 DOCHTER
4. MARIA THEODORA, geb./ged.(ned.herv.) SCHIEDAM/VLAARDINGEN
5-4/21-8-1960, tr.(burg.stand) 29-6-1984 FOLKERT DE WIT.
3 DOCHTERS

XIIIn. MAARTEN STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 7-10/9-11-1924,
CONTROLEUR HAVENBEDRIJF, tr.(burg.stand) en tr.kerk(ned.herv.)
VLAARDINGEN 13-12-1950 ARIA JOHANNA WOENSDREGT, geb. VLAARDINGEN
4-12-1926, ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN, WINKELBEDIENDE, overl./begr.
VLAARDINGEN 21/25-6-2007.
Uit dit huwelijk:
1. MAARTEN, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 24-5/14-7-1953, volgt
XIVt.
2. HENDRIK ROEL, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 14-6/8-9-1957, ZONDER
3. NEELTJE MARIAN, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 14-6/8-9-1957,
VERPLEEGSTER.

XIIIo. FRANK STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 21-11-1909/2-1-1910,
KANTOORKLERK, overl./begr. VLAARDINGEN/LOOSDUINEN 18/23-9-1974, ondertr.
VLAARDINGEN, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 14-10-1936 HENDRIKA ADRIANA
ALIDA MAARLEVELD, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 6-11-1907/15-3-1908,
overl. VLAARDINGEN 16-6-1994.
Uit dit huwelijk:
1. HANS, geb. VLAARDINGEN 28-7-1942, volgt XIVu.
2. FRANK, geb. VLAARDINGEN 14-7-1947, volgt XIVv.

XIIIp. JAAP STOLK, geb. ROTTERDAM 12-4-1911, overl. BERGEN OP ZOOM 29-1-1971,
tr.(1) ROTTERDAM 20-11-1935 JOHANNA VAN DER KEUR, geb. ROTTERDAM
21-11-1911, overl. BARENDRECHT 12-3-2005.
GESCHEIDEN ROTTERDAM 5 MAART 1946
Uit dit huwelijk:
1. JOHANNES WILLEM, tr. ROTTERDAM 15-7-1965 WILHELMINA MARGARETHA BOER,
geb. ROTTERDAM 25-3-1946, overl. 11-10-2003, begr. VEGHEL 11-10-2003
GESCHEIDEN 9 NOVEMBER 1982
2. ADRIAANTJE NEELTJE, geb. ROTTERDAM 8-5-1938.

JAAP STOLK, tr.(2) ROTTERDAM 14-12-1949 JOHANNA WILHELMINA SAUVEUR, geb.
28-3-1923, overl. 17-9-2002.
Uit dit huwelijk:
1. HANS, geb. ROTTERDAM 21-2-1947, tr. 10-10-1967 H.S. VIERGEVER.
2. JOHANNES WILLEM, geb. ROTTERDAM 1-8-1950.
3. PIETERNELLA CORNELIA, geb. ROTTERDAM 27-6-1952.
4. LOUISE JOHANNA, geb. ROTTERDAM 2-4-1958.

XIIIq. ARNOLDUS GERARDUS MARIA STOLK, geb./ged.(rk) ROTTERDAM/KETHEL 3/5-5-1944
MACHINE BANKWERKER, ondertr./tr.(burg.stand) OVERSCHIE 22-2/5-3-1968
SONJA ADRIANA MARIA BAKKER, geb./ged.(rk) OVERSCHIE 17/18-2-1949,
VERKOOPSTER.
Uit dit huwelijk:
1. DESIREE ELEONORA RACHEL, geb. ROTTERDAM 24-7-1968, ged.(rk)
OVERSCHIE 11-1968, SECRETARESSE, ondertr./tr.(burg.stand)
HELLEVOETSLUIS 10-1/14-5-1996 EDWARD FRANK VAN NOORDENNE.
1 DOCHTER
2. GREGORY IWAN SERGE, geb. ROTTERDAM 22-8-1971, ged.(rk) OVERSCHIE
12-1971, ALLROUND MONTEUR, tr. SANDRA BREEDIJK.

XIIIr. PETRUS JACOBUS MARIA STOLK, geb. en ged.(rk) ROTTERDAM/KETHEL 28-12-1947
CHAUFFEUR, ondertr./tr.(burg.stand) SCHIEDAM 27-5/18-6-1971 MARIA
NICOLETTA VAN TIL, geb. SCHIEDAM 12-5-1049, ged. SCHIEDAM, HUISVROUW.
Uit dit huwelijk:
1. DENNIS, geb. SCHIEDAM 12-7-1976, ged.(rk) SCHIEDAM, PLAATWERKER.
2. STEPHAN, geb. SCHIEDAM 6-1-1979, ged.(rk) SCHIEDAM, ADMINISTRATEUR,
tr. WANDA P.C. VAN REST, geb. 's-GRAVENHAGE 1-8-1981.

XIIIs. GABRIEL QUIRINUS MARIA STOLK, geb. ROTTERDAM 17-2-1950, rk, METSELAAR -
STUKADOOR, tr.(burg.stand) OVERSCHIE 18-4-1974 MARIA JACOBA GROOT, geb.
ROTTERDAM 12-12-1953, ged.(rk) OVERSCHIE, KANTOORBEDIENDE.
Uit dit huwelijk:
1. RUBEN GABRIEL, geb./ged.(rk) VLAARDINGEN 9-7/16-9-1979 METER JOKE
STOLK, COMPUTER PROGRAMMEUR, tr. WENDY VAN KRIEKEN, geb.
's-GRAVENHAGE 23-8-1977.
2. CYNTHIA MARIA, geb./ged.(rk) VLAARDINGEN 13-3/20-6-1981.

XIIIt. WILHELMUS HUBERTUS STOLK, geb. OVERSCHIE 31-3-1942, METAALARBEIDER,
overl./begr. ROTTERDAM/OVERSCHIE 14/20-10-1986, tr. THERESIA PELGER,
geb. 1946.
Uit dit huwelijk:
1. WILCO, geb. 1972.
2. ANDREA, geb. 1973.

XIIIu. LEONARDUS ANTONIUS STOLK, geb. OVERSCHIE 27-9-1948, TIMMERMAN, tr. CARLA
VERHOEVEN, geb. ROTTERDAM 15-5-1947.
Uit dit huwelijk:
1. LEONARDUS, geb. ROTTERDAM 31-3-1972, volgt XIVw.
2. MENNO CHRISTIAAN, geb. BERKEL RODENRIJS 24-10-1974, tr. SINDS
10.11.2000 SAMENWONEND LUZ-JANETH VAN KAN, geb. COLOMBIA ca.
7-9-1977.
3. REMCO ARNOLDUS JOHANNES, geb. BERKEL RODENRIJS 22-5-1980.
4. JORINE JOHANNA MARIA, geb. BERKEL RODENRIJS 12-1-1983.

XIIIv. ANTONIUS ADRIANUS STOLK, geb. 10-4-1950, tr. BETTY .
Uit dit huwelijk:
1. SANDRA.

XIIIw. ARNOLDUS CORNELIS MARIA STOLK, geb. POELDIJK 26-6-1942, ged.(rk)
POELDIJK, TV MONTEUR, tr.(burg.stand) 9-9-1964 MARIA WILHELMINA MOOYMAN,
geb. 27-1-1947.
Uit dit huwelijk:
1. WILHELMINA, geb. 13-3-1966, tr. JOHN SCHULING, geb. 8-9-1953.
2. ARNOLDUS CORNELIS ANTHONIUS, geb. 14-12-1969, volgt XIVx.

XIIIx. ALIDA GEERTRUIDA MARIA STOLK, geb. POELDIJK 29-10-1943, ged.(rk)
POELDIJK, HUISVROUW, tr.(0) .
Kind(eren):
1. NADIA MARIA, geb. 15-11-1964.

ALIDA GEERTRUIDA MARIA STOLK, tr.(burg.stand)(1) 's-GRAVENHAGE 1-5-1971
JAKOB APPELDOORN, geb. 's-GRAVENHAGE 4-10-1943, PTT MEDEWERKER.
2 ZOONS

XIIIy. CORNELIS ANTHONIUS MARIA STOLK, geb. en ged.(rk) MONSTER/POELDIJK
31-1-1945, TIMMERMAN, ondertr. RIJSWIJK, tr.(burg.stand) RIJSWIJK
29-11-1967 GEERTRUIDA APOLONIA JOHANNA VAN DER MESPEL, geb. DELFT
30-11-1947, ged.(rk) DELFT, HUISVROUW.
Uit dit huwelijk:
1. RICHARD ADRIANUS MARIA, geb./ged.(rk) HONSELERSDIJK 23-2/29-3-1970,
volgt XIVy.
2. ANITA ADRIANA MARIA, geb. DELFT 14-11-1972, ged.(rk) HONSELERSDIJK
12-1972, BEJAARDENVERZORGSTER.
3. MICHEL CORNELIS MARIA, geb. DELFT 30-8-1974, ged.(rk) HONSELERSDIJK
10-1974, KANTOORBEDIENDE, ondertr./tr.(burg.stand)
MONSTER/BERGSCHENHOEK 28-4/4-9-1998 JEANNETTE LEONIE VERHEUL, geb.
ROTTERDAM 3-2-1974, ned.herv., VERPLEEGKUNDIGE.
GESCHEIDEN

XIIIz. GERARDUS MAJELLA STOLK, geb. POELDIJK 26-2-1949, ged.(rk) POELDIJK,
TUINDER, tr.(burg.stand) MAASLAND 15-6-1973 ALIDA GERARDA VAN DER POL,
geb. MAASLAND 17-3-1953.
Uit dit huwelijk:
1. SASKIA ARINA WILHELMINA, geb. 5-2-1975, OPERATIE ASSISTENTE, tr.
31-5-2002 DANIEL BRUYN, ORTOPEDISCH CHIRURG.
2. SYLVIA ANTONIA MARINA, geb. 22-2-1977, GASTVROUW BIJ BANK, tr.
11-4-2003 PAUL ALBERTUS WILSHAUS, geb. POELDIJK 6-2-1975, CHAUFFEUR
INTERNATIONAAL.
1 ZOON 1 DOCHTER

XIIIaa.ANTONIUS MARIA STOLK, geb. POELDIJK 21-7-1950, ged.(rk) POELDIJK,
CHAUFFEUR, overl. 5-11-2001, tr.(burg.stand)(1) 's-GRAVENHAGE 1-3-1974
OLGA IMMETJE YVONNE DEN HEIJER, geb. 14-10-1955, overl. WAALWIJK
2-2-1982, begr. WAALWIJK.
Uit dit huwelijk:
1. MICHEL ANTONIUS MARIA, geb. 's-GRAVENHAGE 26-2-1975.
2. DAVE BERNARDUS MARIA, geb. 's-GRAVENHAGE 12-8-1977.

ANTONIUS MARIA STOLK, tr.(burg.stand)(2) DRUNEN 20-7-1984 HUBERTA MARIA
FRESSEN, geb. 3-9-1953.
HUBERTA MARIA FRESSEN WAS REEDS EERDER GETROUWD EN HAD EEN ZOON EN
EEN DOCHTER,BEIDEN WERDEN DOOR ANTONIUS MARIA STOLK GEECHT
Uit dit huwelijk:
1. ROY, geb. 15-1-1975.
2. JANNEKE, geb. 13-4-1978.

XIIIab.LEONARDUS JOHANNES HENDRICUS STOLK, geb. DELFT 20-9-1945, tr.(1) .
Uit dit huwelijk:
1. DIANA, geb. DELFT 16-4-1969.
2. ALEXANDER, geb. DELFT 10-3-1971.
3. GERARDUS, geb. DELFT 8-3-1973.

LEONARDUS JOHANNES HENDRICUS STOLK, tr.(burg.stand)(2) DELFT 10-1968
GERDINA KNOESTER.
Uit dit huwelijk:
1. DINA, geb. DELFT 16-4-1969.
2. ALEXANDER, geb. DELFT 10-3-1971.
3. GERARDUS, geb. DELFT 8-3-1973.

XIIIac.LEONARDUS ADRIANUS HENDRIKUS STOLK, geb. DELFT 8-6-1945,
tr.(burg.stand)(1) DELFT 6-8-1970 JOHANNA MARIA HOOGENDIJK.
Uit dit huwelijk:
1. PAULUS LEONARDUS ADRIANUS, geb. DELFT 5-8-1972.
2. MICHAEL GERARDUS, geb. DELFT 1-3-1976.

LEONARDUS ADRIANUS HENDRIKUS STOLK, tr.(burg.stand)(2) DELFT 2-12-1983
MIEKE VAN GILST, geb. 's-GRAVENHAGE 14-10-1952.
Uit dit huwelijk:
1. CLASINA ALEIDA, geb. DELFT 25-7-1985.

XIIIad.ADRIANUS JOHANNES CORNELIS STOLK, geb. DELFT 23-3-1948, tr.(burg.stand)
FIJNAART 29-11-1968 ELISABETH MARIA HAVERKAMP, geb. 9-6-1950.
Uit dit huwelijk:
1. ADRIANUS WILHELMUS JOHANNES EDWIN, geb. FIJNAART 25-5-1969, tr.
PETRONELLA BEVERSLUIS, geb. 12-10-1971.
2. WILHELMUS PETRUS MARIA WILFRED, geb. KLUNDERT 9-6-1970.
3. RICHARD ADRIANUS, geb. KLUNDERT 21-4-1976.

XIIIae.ALEXANDER ANTONIUS HENDRIKUS STOLK, geb. DELFT 10-2-1953,
tr.(burg.stand) DELFT 2-3-1979 IRENE MARIA ELISABETH ROOS, geb. DELFT
13-8-1953.
Uit dit huwelijk:
1. SUSANNE DANIELLE, geb. DELFT 20-3-1985.
2. ANTON STEFAN, geb. DELFT 15-1-1988.

XIIIaf.CORNELIS LEONARDUS STOLK, geb. RIJSWIJK 6-2-1949, LERAAR,
tr.(burg.stand) RIJSWIJK 5-6-1970 MARTINA NICOLETTA DE ZOETE, geb.
's-GRAVENZANDE 28-12-1946.
GESCHEIDEN 15051998
Uit dit huwelijk:
1. MAURICE CORNELIS, geb. 's-GRAVENHAGE 17-12-1970, JURIST,
tr.(burg.stand) RIJSWIJK 17-6-2005 MARY DOROTHY VAN HAM, geb.
's-GRAVENHAGE 21-2-1970, UITKEERDER.
2. PATRICK MICHEL, geb. VOORBURG 20-10-1972.

XIIIag.WILHELMUS HENDRICUS MARIA STOLK, geb. BERKEL 31-8-1960, tr.(burg.stand)
ZOETERMEER 26-8-1983 KARIN VAN DEN AKKER, geb. 's-GRAVENHAGE 9-5-1962.
Uit dit huwelijk:
1. MICHAEL, geb. VOORBURG 9-8-1986.

XIIIah.CORNELIS JOHANNES STOLK, geb. NOOTDORP 24-5-1954, tr.(burg.stand)
ZOETERMEER 21-6-1984 MARION MONIQUE KARREMAN, geb. 's-GRAVENHAGE
14-10-1959.
Uit dit huwelijk:
1. YORDI MARTIJN, geb. ZOETERMEER 8-12-1990.
2. FERDINAND WOUTER, geb. ZOETERMEER 3-2-1993.

XIIIai.WILHELMUS NICOLAAS STOLK, geb. NOOTDORP 6-7-1955, tr.(burg.stand)
ZOETERMEER 18-11-1982 YOLANDA CAROLINE KOLBER, geb. 's-GRAVENHAGE
6-7-1959.
Uit dit huwelijk:
1. ANNEMIEKE PATRICIA, geb. ZOETERMEER 4-10-1986.
2. BELINDA EVELIJNE, geb. ZOETERMEER 26-3-1990.

XIIIaj.FRANCISCUS HERMANUS STOLK, geb. ARNHEM 18-3-1957, tr.(burg.stand)
MARKELO 19-6-1991 GRADA HERMINA VAN DEN BERG, geb. LAREN (Gld) 23-1-1959
Uit dit huwelijk:
1. TESSA CAROLINE, geb. MARKELO 17-12-1991.
2. ROBIN SEBASTIAN, geb. MARKELO 18-7-1995.

XIIIak.THEODORUS JOHANNES STOLK, geb. ARNHEM 14-7-1958, CHEF KOK,
tr.(burg.stand) ROELOFARENDSVEEN 3-4-1986 SOPHIE VERGUNST, geb.
HAARLEMMERMEER 26-12-1965.
Uit dit huwelijk:
1. MARK, geb. NEW ORLEANS 28-11-1990.
2. BRIAN, geb. NEW ORLEANS 28-3-1992.

XIIIal.FREDERIK JANSZ STOLK, geb. NIEUW-HELVOET 1935, tr.(burg.stand)
HELLEVOETSLUIS 16-12-1960 MARTHA JOHANNA DIJKSMAN.
Uit dit huwelijk:
1. JOHNNY, geb. HELLEVOETSLUIS 20-10-1963.

XIIIam.BENJAMIN MARINUS STOLK, geb. MAASLAND 15-6-1929, tr.(burg.stand)
MAASLAND 6-2-1958 LENA ADRIANA MOSTERT, geb. MAASLAND 6-3-1936.
Uit dit huwelijk:
1. MARINUS, geb. MAASLAND 10-8-1959.
2. GERARD BENJAMIN, geb. MAASLAND 24-4-1961.
3. PHILIP, geb. MAASLAND 30-12-1965.

XIIIan.ARIE CORNELIS STOLK, geb. MAASLAND 18-11-1930, tr.(burg.stand) MAASSLUIS
19-12-1957 NEELTJE VAN DER SLUIS, geb. MAASSLUIS 12-4-1934.
Uit dit huwelijk:
1. CORINE, geb. RIDDERKERK 3-5-1961.
2. MARCO, geb. RIDDERKERK 2-4-1965.

XIIIao.JAN STOLK, geb. VELSEN 31-3-1931, DIRECTEUR AANNEMINGSMIJ, overl.
AMSTERDAM 22-6-1998, tr. A.J. WIJNHOFF.
Uit dit huwelijk:
1. JAN, geb. VELSEN 11-3-1958.
2. CORNELIA, geb. VELSEN 13-4-1959, tr. EVERT KLEITERP.
1 ZOON / 1 DOCHTER
3. LAURINA JOHANNA, geb. VELSEN 29-6-1961, tr. SIDNEY ALEXANDER KOOLS.
1 ZOON / 2 DOCHTERS

XIIIap.JOHAN HENDRIK STOLK, geb. VELSEN 20-10-1932, tr. BERDINA PEEREBOOM.
Uit dit huwelijk:
1. LAURINA, geb. VELSEN 16-6-1957, tr. HANS VELDMAN.
2. CORNELIS, geb. VELSEN 17-4-1959, volgt XIVz.
3. JOHANNA HENDRIKA, geb. VELSEN 20-9-1961.
4. ALIDA ALEGONDA, geb. VELSEN 20-9-1961.

XIIIaq.KLAAS STOLK, geb. VELSEN 20-10-1932, tr. HENNIE LEEUW.
Uit dit huwelijk:
1. JOHANNA HENDRIKA, geb. VELSEN 17-11-1960.
2. KLAAS JAN, geb. VELSEN 26-1-1966, volgt XIVaa.
3. JOHAN HENDRIK, geb. VELSEN 18-10-1968, volgt XIVab.

XIIIar.LAURINUS JAN STOLK, geb. VELSEN 25-5-1951, tr. WILHELMINA DIJKHUIZEN.
Uit dit huwelijk:
1. JAN HENDRIK, geb. VELSEN 30-6-1977.
2. RICHARD, geb. VELSEN 12-3-1979.
3. MARIEKE, geb. VELSEN 31-10-1980.

XIIIas.GERRIT CORNELISZ STOLK, geb. IJMUIDEN 21-6-1935, ned.herv.,
WERKTUIGKUNDIGE, ondertr. IJMUIDEN, tr.(burg.stand) IJMUIDEN 11-12-1963
GERDA VAN DONGEN, geb. IJMUIDEN 27-6-1944, ged.(rk) IJMUIDEN, KAPSTER.
Uit dit huwelijk:
1. JACOBUS JAN GERRITSZ, geb. SANTPOORT 9-9-1964, AGENT VAN POLITIE,
tr. RENATE WEYERS, geb. NIJMEGEN 30-1-1966, AGENTE VAN POLITIE.
2. YOLANDA GERRITSD, geb. SANTPOORT 16-3-1967, ADMINISTRATIEF
MEDEWERKSTER, tr. ETIENNE SCHOUTEN, geb. ROTTERDAM, BANKWERKER.

XIIIat.CORNELIS JACOBUS CORNELISZ STOLK, geb. IJMUIDEN 24-5-1939,
ged.(ned.herv.) IJMUIDEN, TIMMERMAN, tr. MARIA VAN DER ZWAN.
Uit dit huwelijk:
1. JACOBUS JOHANNES, geb. 17-11-1963.

XIIIau.LEENDERT STOLK, geb. MAASSLUIS 9-8-1923, DUIKER / UITVOERDER, tr.
GEERTRUIDA BOOMSMA, geb. VLAARDINGEN 22-8-1926, overl. BRIELLE, begr.
MAASSLUIS.
Uit dit huwelijk:
1. JAN, geb. MAASSLUIS 20-11-1947, ged.(ned.herv.) MAASSLUIS, volgt
XIVac.
2. GERRIT, geb. VLAARDINGEN 30-12-1948, ged.(ned.herv.) MAASSLUIS,
volgt XIVad.
3. JANNETJE, geb. MAASSLUIS 10-5-1952, BLOEMKWEEKSTER, tr. JACOBUS
KLEIN.
2 DOCHTERS
4. JACOBUS, geb. MAASSLUIS 9-11-1953, volgt XIVae.
5. TRUDIE, geb. MAASSLUIS 20-8-1957, tr. GERARD BATENBURG DE JONG.
1 ZOON/1 DOCHTER
6. ASTRID, geb. MAASSLUIS 11-7-1959, ondertr.(1) MAASSLUIS 1980,
tr.(burg.stand)(1) MAASSLUIS 1980 GORDON HOOGENDIJK, geb.
VLAARDINGEN 25-1-1947, ged.(ned.herv.) NEW CASTLE, ZEEMAN.

2 DOCHTERS
ASTRID, tr.(2) TON NIEUWPOORT.
1 DOCHTER
7. GERARD, geb. MAASSLUIS 13-10-1960, volgt XIVaf.
8. EDUARD, geb. MAASSLUIS 23-8-1964, volgt XIVag.

XIIIav.MAARTEN WILLEMSZ STOLK, geb. OOSTVOORNE 27-3-1934, COMBIEMACHINIST, tr.
26-11-1959 G. P. VAN HULST, geb. 8-1-1938.
Uit dit huwelijk:
1. WILLEM PIETER MAARTENSZ, geb. 18-8-1961, tr. FLORY DEN AREND.
2. LYANDA MARTINA MAARTENSD, geb. 12-1-1965, tr. JOHAN HEYNDIJK.

XIIIaw.LEENDERT JACOB WILLEMSZ STOLK, geb. SPIJKENISSE 15-5-1928, WINKELIER,
tr. SUZANNE VAN BODEGOM, geb. SPIJKENISSE 21-9-1929.
Uit dit huwelijk:
1. DIRKJE LEENDERTSD, geb. SPIJKENISSE 14-1-1955, tr. H DEN BOER.
4 KINDEREN
2. PIETER WILLEM LEENDERTSZ, geb. SPIJKENISSE 1958, tr. INGRID
STURKENBOOM.
3. WILLEM LEENDERT LEENDERTSZ, geb. SPIJKENISSE 1961, tr. DONATA LEX.

XIIIax.LOUIS HENRI PIETERSZ STOLK, geb. GOUVIEUX FRANKRIJK 14-4-1929, METSELAAR
overl./begr. ROTTERDAM 10/15-7-1991, tr. EVELINE ROUSSELLE.
Uit dit huwelijk:
1. JEAN PIERRE LOUISZ, overl. ca. 1955.
2. BERNARD LOUISZ, geb. FRANKRIJK, volgt XIVah.

XIIIay.JEAN PIETERSZ STOLK, geb. PRECY SUR OISE (FR) 6-2-1945, DRUKKER, tr.
GRIETJE AARTJE HELENA DE ROOY, geb. ZUILEN 13-1-1945,
INTERIEURVERZORGSTER.
IS NOOIT GETROUWD,HEEFT WEL EEN DOCHTER MARIE-CLAIRE GEBOREN IN
FRANKRIJK
1 KIND
Uit dit huwelijk:
1. MARIE CLAIRE, KPN COMPUTERDESKUNDIGE, tr. ANTON PRINS, geb. SCHIEDAM
PROGRAMMEUR.

XIIIaz.ANDRE PIETERSZ STOLK, geb. PRECY SUR OISE (FR) 30-9-1955, ELECTRICIEN,
tr. CORINNE ARDOUIN, geb. PONTOISE (FR) 2-2-1961, MAGAZIJNCHEFFIN.
Uit dit huwelijk:
1. CELINE ANDRESD, geb. SENLIS (FR) 3-7-1984, VERKOOPSTER.
2. ERIC ANDRESZ, geb. 2-5-1986.

XIIIba.LEENDERT ARIESZ STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN/GEERVLIET
18-2/14-4-1935, BEELDEND KUNSTENAAR, overl./begr. TERNEUZEN/GEERVLIET
13/17-3-2007, tr.(1) BERTHA MARIA LINDERS, geb. SCHIEDAM 8-5-1943,
BEELDEND KUNSTENARES.
Uit dit huwelijk:
1. STANISLAW ADRIAAN, geb. VLAARDINGEN 3-10-1963, volgt XIVai.
2. ROLAND ARIE, geb. SCHIEDAM 24-2-1965, volgt XIVaj.

LEENDERT ARIESZ STOLK, tr.(burg.stand)(2) VLIELAND 3-12-1991 HENDRIKA DE
JONG, geb. ROTTERDAM 13-3-1943.

XIIIbb.ARIE GERRIT WILLEMSZ STOLK, geb. OOSTVOORNE 12-4-1921,
LANDARBEIDER/VEILINGMEDEWERKER, overl. TINTE 7-8-1968, tr.(burg.stand)
16-10-1947 WILLEMPTJE ARIESD STOLK, geb. OOSTVOORNE 8-2-1926, dr. van
ARIE JACOBSZ STOLK, BOUWVAKKER/ARBEIDER, en ADRIANA van VLIET.
Uit dit huwelijk:
1. WILLEM ARIE ARIESZ, geb. ROCKANJE 24-2-1956, volgt XIVak.
2. ARIA ARIESD, geb. ROCKANJE 13-12-1957, ANALISTE, tr.(burg.stand)
OOSTVOORNE 22-12-1972 LEEN SLUIMER, geb. HEENVLIET 13-6-1954,
ANALIST.
3. ADRIANUS ARIESZ, geb. ROCKANJE 10-9-1959.

XIIIbc.GERRIT WILLEM WILLEMSZ STOLK, geb. ROCKANJE 2-6-1936, AUTOMONTEUR,
tr.(burg.stand) SPIJKENISSE 31-1-1961 LENA JANNETJE VAN DE MERWE, geb.
SPIJKENISSE 9-12-1937, HUISVROUW.
Uit dit huwelijk:
1. TRIJNTJE MAARTJE GERRITSD, geb. SPIJKENISSE 4-1961, overl.
SPIJKENISSE voor 1964.
2. JOOST WILLEM GERRITSZ ( JOHN ), geb. SPIJKENISSE 7-6-1962,
VRACHTWAGENMONTEUR, tr. BIANCA ROELOFS, geb. ROTTERDAM 28-11-1972,
VERKOOPSTER.
3. TRIJNTJE MAARTJE GERRITSD, geb. SPIJKENISSE 25-5-1964, SERVEERSTER,
ondertr./tr.(burg.stand) ROCKANJE/OOSTVOORNE 30-6/12-9-1986 PETER
WEGMAN, geb. ROTTERDAM 4-4-1963, STUCADOOR.
TWEELING / 1 ZOON / 1 DOCHTER
4. WILLEM JOOST GERRITSZ, geb. SPIJKENISSE 28-8-1968, tr.(burg.stand)
ROCKANJE 19-7-1991 ANGELIQUE VAN DEN BERG, geb. HELLEVOETSLUIS
15-11-1966, VERPLEEGKUNDIGE.
5. MAARTJE TRIJNTJE GERRITSD, geb. TINTE 11-5-1969, VERKOOPSTER, tr.
RAYMOND SCHRUIJER.
2 DOCHTERS
6. ARIE HUIBERT GERRITSZ ALEX, geb. TINTE 31-12-1973, tr. MIES BRAAT.

XIIIbd.JACOB PIETERSZ STOLK, geb. ROCKANJE 22-7-1923, TUINDER, tr.(burg.stand)
VIERPOLDERS 29-8-1952 TONIA SIMARINA BERKHOUT, geb. VIERPOLDERS
29-8-1927, HUISVROUW.
Uit dit huwelijk:
1. PETER JAKOBSZ, geb. VIERPOLDERS 6-2-1955, volgt XIVal.
2. INEKE JAKOBSD, geb. 1955, tr.(burg.stand) OOSTVOORNE 23-6-1978 ROB
HEGER.
2 KINDEREN

XIIIbe.CORNELIS PIETERSZ STOLK, geb. ROCKANJE 4-5-1935, TUINDER,
tr.(burg.stand) 21-11-1962 ARENDJE CORNELIA TORREMAN, geb. ROCKANJE
14-2-1939, HUISVROUW, overl./begr. ROCKANJE 11/14-11-1998.
Uit dit huwelijk:
1. PIETER JAN CORNELISZ, geb. ROTTERDAM 11-1-1966, volgt XIVam.
2. CLASINA ADRIANA CORNELISD, geb. ROCKANJE 8-11-1968, tr.(burg.stand)
SLUIS 4-2-1991 ERIC DE BRUIN, geb. TERNEUZEN 7-2-1966.
1 ZOON / 1 DOCHTER

XIIIbf.ABRAHAM CORNELIS WILLEMSZ STOLK, geb. BRIELLE 17-3-1922, TIMMERMAN
AANNEMER, overl./begr. ROCKANJE/ROTTERDAM 20/24-3-1993, tr.(burg.stand)
OOSTVOORNE 15-6-1949 ARENDJE VAN DEN BANDT, geb. 20-10-1927.
Uit dit huwelijk:
1. WILLEM JAN ABRAHAMSZ, geb. TINTE 27-9-1950, volgt XIVan.
2. GERRIT JAN ABRAHAMSZ, geb. TINTE 25-8-1955, overl. 30-8-1955.
3. JAN WILLEM ABRAHAMSZ, geb. 25-10-1956.
4. ABRAHAM CORNELIS ABRAHAMSZ, geb. TINTE 5-5-1961, TIMMERMAN.
5. ANDRE GERARD ABRAHAMSZ, geb. TINTE 23-9-1968.

XIIIbg.CORNELIS WILLEMSZ STOLK, geb. BRIELLE 10-7-1924, BOUWWERKTUIGKUNDIGE,
overl./begr. SITTARD/GELEEN 8/12-5-1987, tr.(burg.stand) MAASSLUIS
8-6-1950 GRADA VAN SPRANG, geb. MAASSLUIS 16-1-1928, DIENSTBODE.
Uit dit huwelijk:
1. MARIA SARA, geb. MAASSLUIS 29-8-1952, WIJKZIEKENVERZORGENDE,
tr.(burg.stand) GELEEN 22-9-1975 JOS RAADSCHELDERS, geb. HEERLEN
6-2-1949, PROCESOPERATOR.
3 ZOONS
2. PIETER WILLEM, geb. SITTARD 30-7-1962, volgt XIVao.
3. PATRICIA CORNELIA, geb. GELEEN 18-7-1970, tr.(burg.stand) CLOVIS NEW
MEXICO VS 30-4-1992 DENNIS MARK PARISE, geb. MEADVILLE PENNSYLVANIA
15-6-1962, LUCHTMACHT MILITAIR VS.
1 ZOONS / 2 DOCHTERS
1 ZOON / 2 DOCHTERS@

XIIIbh.WILLEM LEENDERT WILLEMSZ STOLK, geb. ROCKANJE 28-4-1932, METSELAAR,
tr.(burg.stand) ROCKANJE 16-12-1965 ELZA P H TIELEMAN, geb. HONTENISSE
28-8-1929, VERKOOPSTER.
Uit dit huwelijk:
1. WILLEM PETRUS WILLEMSZ, geb. 1959.
2. SANDRA WILLEMSD, geb. 1961.

XIIIbi.ABRAHAM JOB ABRAHAMSZ STOLK, geb. ROCKANJE 18-2-1922, LANDBOUWER,
tr.(burg.stand) 4-5-1949 AALTJE JACOBA HAGENS, geb. 9-7-1930,
FABRIEKSARBEIDSTER.
Uit dit huwelijk:
1. RUDI ABRAHAMSZ, geb. 2-4-1965.
2. ANJA ABRAHAMSD, geb. TINTE 17-6-1966.

XIIIbj.ABRAHAM STOLK, geb. ZWARTEWAAL 19-2-1941, tr. CORRY TWIGT, geb.
14-9-1940.
Uit dit huwelijk:
1. M, geb. 24-2-1960.
2. JACOB ABRAHAMSZ, geb. 13-12-1962.
3. J, geb. 7-11-1965.

XIIIbk.CORNELIS IZAKSZ STOLK, geb. OOSTVOORNE 13-2-1934, HANDELSBEDIENDE,
tr.(burg.stand) OOSTVOORNE 24-7-1962 HENRIETTE GOLDSCHMEDING, geb.
AMSTERDAM 17-2-1937, VERPLEEGSTER.
HOOFD VAN DE COLONNE VAN HET RODE KRUIS IN BRIELLE LATER
BESTUURSLID, PUBLICEERDE OVER HET RODE KRUIS AFDELING
VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG
Uit dit huwelijk:
1. MICHAEL CORNELISZ, geb. TINTE 23-7-1963, overl. TINTE 25-7-1963.
2. RUTH HENRIETTE CORNELISD, geb. TINTE 16-2-1965, tr. W.J. ROEST.
3. RUBEN CORNELISZ, geb. TINTE 9-4-1966, tr. MARIETTE HARDI, geb.
17-2-1967, SYSTEM ANALYST.
4. LAMBRECHT CORNELISZ, geb. TINTE 31-3-1970.

XIIIbl.ARIE LEENDERT IZAKSZ STOLK, geb. OOSTVOORNE 28-5-1938, CHAUFFEUR,
tr.(burg.stand) ROCKANJE 12-5-1959 CORNELIA W SNOEIJ, geb. 2-9-1936.
Uit dit huwelijk:
1. NEELTJE CORNELIA ARIESD, geb. ROCKANJE 27-11-1959, tr. HENK
NIEUWKOOP, TIMMERMAN.
1 ZOON / 2 DOCHTERS
2. CORNELIA ARINA ARIESD, geb. OOSTVOORNE 29-4-1962.

XIIIbm.CORNELIS WILLEM CORNELISZ STOLK, geb. OOSTVOORNE 29-9-1938, METSELAAR,
tr. LENIE VOOST, geb. 16-3-1943.
Uit dit huwelijk:
1. CARLA CORNELISD, geb. OOSTVOORNE 18-10-1962.

XIIIbn.CORNELIS LEENDERTSZ STOLK, geb. 4-9-1946, tr.(burg.stand) 22-12-1972 ADA
DEN HOLLANDER, geb. 8-4-1954.
Uit dit huwelijk:
1. ASTRID CORNELISD, geb. 1976.
2. IRENE CORNELISD, geb. 1978.
3. LEANNE CORNELISD, geb. 1981.
4. LEENDERT CORNELISZ, geb. 23-3-1985.
5. BERT CORNELISZ, geb. 1987.

XIIIbo.JOHANNES CORNELIS DIRKSZ STOLK, geb. HEENVLIET 26-9-1941, tr. JOKE VAN
LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
1. EDWIN JOHANNES CORNELISZ, geb. 1971.
2. MONIQUE JOHANNES CORNELISD, geb. 1973.

XIIIbp.CORNELIS DIRKSZ STOLK, geb. HEENVLIET 27-2-1944, tr.(1) .
Uit dit huwelijk:
1. ROB CORNELISZ, geb. 12-5-1967, overl. 23-5-1987.

CORNELIS DIRKSZ STOLK, tr.(burg.stand)(2) 15-6-1966 ELISABETH VOS, geb.
15-6-1944.
Uit dit huwelijk:
1. ROB, geb. 12-5-1967, overl. 23-5-1987.

XIIIbq.IZAAK AART DIRKSZ STOLK, geb. DEN HELDER 25-4-1952, tr. TINEKE VAN
KALSBEEK, geb. 22-4-1958.
Uit dit huwelijk:
1. SUZANNE HENRIETTE IZAAK AARTSD, geb. 9-4-1983.
2. ALBERT JAN IZAAK AARTZ, geb. 2-7-1987.

XIIIbr.DIRK DIRKSZ STOLK, geb. DEN HELDER 18-7-1954, tr. .
Uit dit huwelijk:
1. BART DIRKZ, geb. 3-8-1980.
2. COEN DIRKZ, geb. 12-4-1983.

XIIIbs.CORNELIS DIRK ABRAHAMSZ STOLK, geb. 18-7-1949, VRACHTWAGENCHAUFFEUR,
tr.(burg.stand) 21-9-1973 CORRIE KOK, geb. 7-3-1950.
Uit dit huwelijk:
1. SASKIA CORNELIS DIRKSD, geb. 7-8-1974.
2. NANCY CORNELIS DIRKSD, geb. 29-12-1977.

XIIIbt.ABRAHAM ARIE ABRAHAMSZ STOLK, geb. NAALDWIJK 15-4-1960, CHAUFFEUR,
tr.(1) WOLFRAMA NOWOSIELSKI, geb. ENSCHEDE 17-8-1961, THUISZORG
INTERIEURVERZORGSTER.
Uit dit huwelijk:
1. RICK ABRAHAM ARIESZ GEBOREN : LEFERINK, geb. ENSCHEDE 30-7-1981,
BEDRIJFSLEIDER KOZIJNENHANDEL.
2. JEFFREY BRAM ABRAHAM ARIESZ, geb. DELFT 2-5-1989, STUDENT.

ABRAHAM ARIE ABRAHAMSZ STOLK, tr.(burg.stand)(2) 1983 GERRIE VOS,
SCHOONHEIDSSPECIALISTE.
GESCHEIDEN 1989

XIIIbu.CORNELIS JANSZ STOLK, geb. 1948, tr. WILLEKE .
Uit dit huwelijk:
1. ELSKE CORNELISD, geb. 1977.
2. JOKE CORNELISD, geb. 1980.
3. ANNEKE CORNELISD, geb. 1983.

XIIIbv.CORNELIS JAN JACOBSZ STOLK, geb. TINTE 18-4-1951, ARBEIDER / TUINDER,
tr. GERDA VAN GEEST, geb. 9-6-1956.
Uit dit huwelijk:
1. JACO KEESZ, geb. 11-11-1980.
2. ANITA KEESD, geb. 12-2-1982.

XIIIbw.JAN CORNELIS JACOBSZ STOLK, geb. TINTE 19-5-1954, tr.(burg.stand)
29-9-1978 JANNEKE DOORDUIN, geb. ROZENBURG 22-10-1956.
Uit dit huwelijk:
1. MARISCA JANSD, geb. 9-1-1981.
2. JUDITH JANSD, geb. 5-6-1984.

XIIIbx.JACOB JACOBSZ STOLK, geb. TINTE 7-3-1957, tr.(burg.stand) 21-5-1980
YVONNE VAN MARION, geb. 21-1-1959.
Uit dit huwelijk:
1. MIRANDA JACOBSD, geb. 24-7-1983.
2. JACOB MARTIJN JACOBSZ, geb. 21-12-1986.

XIIIby.HUIBRECHT WILLEMSZ STOLK, geb. OOSTVOORNE 22-2-1936, tr.(burg.stand)
ROZENBURG 27-1-1961 MARIA VERDOORN, geb. 27-5-1939.
Uit dit huwelijk:
1. TRIJNTJE CORNELIA HUIBRECHTSD, geb. TINTE 20-12-1961, tr. J.F. VAN
WIJK.
2. MAARTEN CORNELIS HUIBRECHTSZ MARCO, geb. TINTE 9-12-1962, tr. A.F.
PLANTEAU.
3. WILLEM HUIBRECHTSZ, geb. TINTE 28-1-1965, tr. A.W. GROEN.
4. WILHELMINA HUIBRECHTSD, geb. TINTE 10-12-1967.

XIIIbz.CORNELIS HUIBRECHTSZ STOLK, geb. BRIELLE 24-2-1937, SCHEIKUNDIG
INGENIEUR, ondertr. VLAARDINGEN, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 12-12-1962
ANTJE BARENDREGT, geb. VLAARDINGEN 28-6-1937, ged. VLAARDINGEN,
SECRETARESSE.
Uit dit huwelijk:
1. HUIBRECHT EDWIN CORNELISZ, geb. VLAARDINGEN 24-3-1964, ged.(GR)
VLAARDINGEN, volgt XIVap.
2. HENDRIK ALEXANDER CORNELISZ, geb./ged.(GR) VLAARDINGEN
13-2/13-3-1966, volgt XIVaq.
3. HELENA DIANA ANNETTE, geb. VLAARDINGEN 18-4-1967, ged.(GR)
VLAARDINGEN, DIRECTIE SECRETARESSE, tr.(burg.stand) ALPHEN A/D RIJN
23-1-1991 JAN NIJLAND, geb. ALPHEN A/D RIJN 5-12-1960, DIRECTEUR
COMPUTERBEDRIJF.
1 JONGEN / 1 MEISJE

XIIIca.LEO PIETER JACOBSZ STOLK, geb. OOSTVOORNE 11-7-1948, ged.(GR) OOSTVOORNE
OPERATOR OLIEINDUSTRIE, ondertr./tr.(burg.stand) OOSTVOORNE
19-9/31-10-1969 CORNELIA DONKER, geb. ROTTERDAM 25-5-1951,
ged.(ned.herv.) ROTTERDAM, HUISVROUW.
Uit dit huwelijk:
1. LEONTINE, geb. ROTTERDAM 26-6-1972, DOUANEBEAMBTE.

XIIIcb.HERBERT-JACOB JACOBSZ STOLK, geb. OOSTVOORNE 16-3-1951, ged.(GR)
OOSTVOORNE, TIMMERMAN, ondertr. HELLEVOETSLUIS, tr.(burg.stand)
HELLEVOETSLUIS 18-12-1981 ANNA JACOMINA WESTERMAN, geb. 5-6-1956,
DOKTERSASSISTENTE.
Uit dit huwelijk:
1. MARINA ANNA CORNELIA, geb. OOSTVOORNE 1-6-1983.
2. JACOB CORNELIS JOHANNES, geb. OOSTVOORNE 3-11-1986.
3. JANNETTE RACHEL, geb. OOSTVOORNE 25-8-1991.

XIIIcc.JAN WILLEM JACOBSZ STOLK, geb. OOSTVOORNE 28-11-1952, ged.(GR)
OOSTVOORNE, BODEMONDERZOEKER, ondertr. OOSTVOORNE, tr.(burg.stand)
OOSTVOORNE 19-12-1975 JANNIE PILLE, geb. OOSTVOORNE 1-10-1953.
Uit dit huwelijk:
1. geb. 15-2-1981, overl. 15-2-1981.
2. ERIK, geb. ROTTERDAM 12-12-1982.

XIIIcd.HUIBRECHT DIRKSZ STOLK, geb. ROCKANJE 25-8-1944, TUINDER,
tr.(burg.stand) 29-11-1968 WILLEMIJNTJE VAN GIJZEN, geb. VLAARDINGEN
13-4-1946, PASTORAAL WERKSTER.
Uit dit huwelijk:
1. ERIK HUIBRECHTSZ, geb. TINTE 8-2-1970, tr. IRIS J.J. ROOS.
2. SANDRA HUIBRECHTSD, geb. TINTE 29-5-1972.

XIIIce.CORNELIS DIRKSZ STOLK, geb. ROCKANJE 1-10-1947, TUINDER, tr. MARJA
GROENEVELD.
Uit dit huwelijk:
1. JOLANDA CORNELISD, geb. 20-12-1971.
2. JACQUELINE CORNELISD, geb. 31-10-1974.
3. MARCO CORNELISZ, geb. 18-5-1978.
4. LIANNE CORNELISD, geb. 19-4-1984.

XIIIcf.RENE CORNELIS JANSZ STOLK, geb. 9-10-1958, tr.(burg.stand) 28-8-1981
SHYAMALA GAPALASAMY, geb. 28-10-1958.
Uit dit huwelijk:
1. USHA JANE, geb. 12-5-1987.
2. RISHI DAVID, geb. 18-4-1990.

XIIIcg.IZAK WILLEM BOUWENSZ STOLK, geb. ROCKANJE 8-11-1950, tr. 7-9-1976 WILLIE
DRIESSE, geb. 28-10-1952.
Uit dit huwelijk:
1. FRANCINA CORNELIA LUMCHIEN, geb. HELLEVOETSLUIS 23-6-1977.
2. BOUWE JACOB, geb. 22-12-1978.

XIIIch.WILLEM IZAK BOUWENSZ STOLK, geb. ROCKANJE 8-10-1951, tr.(burg.stand)
HELLEVOETSLUIS 24-10-1974 ANNALIES ROOSING, geb. 28-4-1955.
Uit dit huwelijk:
1. ESTHER, geb. ROTTERDAM 16-1-1979.
2. JOACHIM, geb. STEINS 25-9-1981.
3. YURI, geb. STEINS 5-5-1985.
4. LEONIE, geb. LEEUWARDEN 12-9-1989.

XIIIci.LEENDERT BOUWENSZ STOLK, geb. 2-9-1952, tr.(burg.stand) 1-7-1977 ILONA
SCHNEIDER, geb. 16-7-1955.
Uit dit huwelijk:
1. MAIKE HENDRIKA, geb. ROTTERDAM 26-11-1978.
2. KATINKA FRIEDERIKE, geb. HARDERWIJK 26-11-1980.

XIIIcj.LEENDERT CORNELIS STOLK, geb. HEENVLIET 22-10-1962, MANAGER BENELUX, tr.
PETRA SATTER, geb. LEIDSCHENDAM.
Uit dit huwelijk:
1. LAURA, geb. PIJNACKER 7-3-1995.
2. PETER, geb. PIJNACKER 1998.

XIIIck.CORNELIS LEENDERT STOLK, geb. VIERPOLDERS 12-3-1965, PROCES OPERATOR,
tr. KARIN HAMMING, geb. ROZENBURG.
Uit dit huwelijk:
1. SIMONE, geb. ROZENBURG 26-1-1989.
2. BAS, geb. ROZENBURG 19-1-1994.

XIVa. MAARTEN STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 24-12-1939/17-3-1940,
AMBTENAAR VAN POLITIE, ondertr. VLAARDINGEN, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN
1-9-1964 DIRKJE VAN EIJK, geb. VLAARDINGEN 27-6-1944, PRODUCTIE
MEDEWERKSTER.
Uit dit huwelijk:
1. ERWIN, geb. VLAARDINGEN 4-5-1967, volgt XVa.
2. YVONNE, geb. KATWIJK 3-1-1975, HISTORICA, tr. MICHAEL ZIJLSTRA, geb.
LEIDEN 11-2-1979.

XIVb. MAARTEN MICHIEL FERDINAND STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN
12-7-1945/4-8-1946, tr. JOHANNA TANNETJE WESTDORP, geb. KATTENDIJKE
5-10-1945.
Uit dit huwelijk:
1. MONIQUE MARTINE, geb. VLAARDINGEN 11-9-1968, VERPLEEGKUNDIGE, tr.
JOHN LOU DE BEIJER, geb. 11-1-1964.
2. EDITH JOSE, geb. VLAARDINGEN 29-8-1969, ged.(ned.herv.)
WILHELMINADORP 1970, ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER, tr. PIETER
JOHANNIS JORIS VALK, geb. VLAARDINGEN 6-4-1967, ELECTRO MONTEUR.

XIVc. ANTHONIE STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 11-3/9-5-1920, BAKKER,
overl./begr. VLAARDINGEN 26/30-1-2002, tr. ADRIANA CLAZINA KLEIJWEGT,
geb. ROZENBURG 31-10-1918, overl./begr. VLAARDINGEN ca. 31-7/3-8-1972.
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIA WILLEMINA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 28-7/12-10-1947
KANTOORBEDIENDE, ondertr. VLAARDINGEN, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN
9-8-1972 HERMAN FRANCISCUS JOH.STANISL. VAN GILS, geb. GOUDA
3-6-1949, rk, AMBULANCE CHAUFFEUR.
2 DOCHTERS
2. JOHANNA FREDERIKA, geb. VLAARDINGEN 7-10-1958, SECRETARESSE,
tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 16-5-1980 CHRISTIAAN PETER SIJTSMA, geb.
VLAARDINGEN 29-7-1952, SCHADECORRESPONDENT.

XIVd. WILLEM STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 30-1/26-3-1933, DIRECTEUR
BASISONDERWIJS, ondertr. VLAARDINGEN, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN
12-1-1957 MAARTJE KWAKKELSTEIN, geb. VLAARDINGEN 16-10-1933.
Uit dit huwelijk:
1. JOHANNA, geb. NUNSPEET 4-12-1957, SCHOOLBEGELEIDER, tr. JAN BOT,
geb. SLIEDRECHT 16-10-1958.
2 ZOONS
2. MARTINA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 17-11-1960/12-2-1961,
DOCUMENTALISTE, overl./begr. ALKMAAR/DRIEHUIS-WESTERVELD 4/8-3-1996,
tr. ROB ROOMER, geb. 6-12-1956.
1 ZOON
3. WILMA, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 11-4/22-5-1966, tr. ADRI DEN
OUDEN, RIJKSAMBTENAAR.
1 DOCHTER MYRTHE CATHELIJNE / 1 ZOON MARTIJN BENJAMIN

XIVe. JOZEPH STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 19-9-1939/2-6-1940,
ondertr.(1) VLAARDINGEN, tr.(burg.stand)(1) VLAARDINGEN 27-7-1961
CORNELIA ADRIANA VERKADE, geb. VLAARDINGEN 7-8-1939, ged.(ned.herv.)
VLAARDINGEN, KANTOORBEDIENDE.
HUWELIJK ONTBONDEN
Uit dit huwelijk:
1. ARNO, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 28-3/19-5-1963, INFORMATIE -
ANALIST, ondertr./tr.(burg.stand) RIDDERKERK 21-7/16-9-1999 VIOLET
ELISABETH EDWARDS, geb./ged.(ned.herv.) ZWIJNDRECHT
19-9-1968/2-2-1969, VERPLEEGKUNDIGE / SECRETARESSE.
2. COLETTE, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 24-6/28-8-1966, HOOFD
PERSONEELSZAKEN, tr. WALTER NIEMAN, INGENIEUR WEG EN WATERBOUW.

JOZEPH STOLK, ondertr.(2) HELLEVOETSLUIS, tr.(burg.stand)(2)
HELLEVOETSLUIS 27-8-1990 CORNELIA OVERWEEL, geb. NIEUWHELVOET 27-11-1943
ned.herv..
HUWELIJK ONTBONDEN

XIVf. ANTHONIE STOLK, geb./ged.(ned.herv.) ROTTERDAM/VLAARDINGEN
19-7/19-8-1934, DIREKTEUR HAVENBEDRIJF, tr.(burg.stand) ROTTERDAM
13-2-1960 CHRISTINA W G VAN OORT, geb. ROTTERDAM 14-10-1935.
GETUIGE BIJ DOOP ADRIANA PIETERNELLA van RIJ
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIA CHRISTINA, geb. MAASSLUIS 3-10-1963, tr. HARM , ECONOOM.
2. MARIA JOHANNA, geb. VLAARDINGEN 31-3-1967, DOKTERS ASSISTENTE, tr.
ROB PADMOS, LOODS.
1 DOCHTER

XIVg. ANTHONIE ( TON ) STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 23-4/5-6-1932
GETUIGE BIJ DOOP JOHANNA BREDERVELD, TOONKUNSTENAAR,
ondertr./tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 20-11/14-12-1957 PRIJNA EVA
TIMMERMANS, geb. ROTTERDAM 13-8-1935, TELEFONISTE.
Uit dit huwelijk:
1. NADIA WANDA, geb. VLAARDINGEN 7-6-1958, ONDERWIJZERES, tr.(1) MARTIN
PETER FEKKES, geb. VLAARDINGEN 16-6-1950, WETTECHNISCHBEOORDEELAAR
GAK, ondertr.(2) VLAARDINGEN, tr.(burg.stand)(2) VLAARDINGEN
6-6-2001 MARCUS LEON MARIE BEKINK, geb. GRONINGEN 29-9-1952,
ged.(rk) GRONINGEN, STEDEBOUWKUNDIG ING..

XIVh. WILLEM FREDERIK HENRI STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN
2-2/10-5-1942, CHAUFFEUR, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 29-10-1964
MACHELINA POLDERVAART, geb. VLAARDINGEN 24-10-1944, TAXI CHAUFFEUSE.
Uit dit huwelijk:
1. SANDOR WILLEM ANTHONIE, geb. VLAARDINGEN 23-5-1967, volgt XVb.
2. MILDO FREDERIK, geb. VLAARDINGEN 18-4-1971, volgt XVc.

XIVi. ROBERT STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 10-8-1946/6-7-1947,
MEUBELMAKER, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 21-12-1971 JACOMIJNA TIELEMAN,
geb. ROTTERDAM 29-11-1948, SECRETARESSE.
Uit dit huwelijk:
1. REMY, geb. VLAARDINGEN 28-6-1973, volgt XVd.
2. MARLOU, geb. VLAARDINGEN 8-9-1975, LOGOPEDISTE, tr.(1) ERIC VAN
VUURDE, geb. ROTTERDAM 29-6-1969, THEATER MEDEWERKER, ondertr.(2)
ROTTERDAM, tr.(burg.stand)(2) ROTTERDAM 23-6-2005 STEPHAN BLOM, geb.
VOORBURG 23-7-1973, INDUSTRIEEL ONTWERPER ING..
1 DOCHTER

XIVj. HILBERT STOLK, geb. VLAARDINGEN 10-7-1949, COMMERCIEEL DIRECTEUR,
overl./begr. OUD-BEIJERLAND/VLAARDINGEN 10/16-8-2007, tr.(burg.stand)
GOUDA 16-12-1977 FRANCINA ESTHER CORNELIA MARIA SANNES, geb. ROTTERDAM
28-6-1956, ONDERNEEMSTER.
Uit dit huwelijk:
1. ANTHONIE JOEL, geb. ROTTERDAM 16-7-1987.

XIVk. CATHARINUS MARINUS FRANCOIS STOLK, geb. VLAARDINGEN 31-8-1950,
MAGAZIJNBEDIENDE, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 20-11-1975 CORNELIA
HENDRIKA VAN OUDENAARDEN, geb. ROZENBURG 9-4-1956, HUISVROUW.
Uit dit huwelijk:
1. PETER, geb. VLAARDINGEN 25-6-1977, volgt XVe.
2. ARJEN, geb. VLAARDINGEN 14-4-1980, VERKOOPMEDEWERKER, ondertr.
HENGELO, tr.(burg.stand) HENGELO 1-4-2004 JOLANDA GERALDA BEUGELING,
geb. MOOK EN MIDDELAAR 6-10-1966, DATATYPISTE.

XIVl. ANTHONIE STOLK, geb. VLAARDINGEN 17-11-1936, VERZEKERINGSADVISEUR,
ondertr. ROTTERDAM, tr.(burg.stand) ROTTERDAM 7-12-1962 ETTIE HILGERSOM,
geb. BANDUNG 7-6-1942, ADMINISTRATRICE.
Uit dit huwelijk:
1. EDITH, geb. VLAARDINGEN 29-6-1963, ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER,
ondertr. VLAARDINGEN, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 4-10-1984 DICK SAS
geb. VLAARDINGEN 21-9-1961.
1 ZOON / 1 DOCHTER
2. ANITA, geb. VLAARDINGEN 2-11-1964, ondertr. BARENDRECHT,
tr.(burg.stand) BARENDRECHT 30-8-1991 MARTIN VAN BALLEGOOIJEN, geb.
BARENDRECHT 9-10-1963, ged.(ned.herv.) BARENDRECHT, MEDICINAAL
INKOPER.
1 ZOON / 1 DOCHTER

XIVm. ABRAHAM STOLK, geb. VLAARDINGEN 17-7-1941, VERZEKERINGSINSPECTEUR,
ondertr. VLAARDINGEN, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 28-4-1966 ANNETJE VAN
DER LUGT, geb. VLAARDINGEN 18-2-1940, HUISVROUW.
Uit dit huwelijk:
1. MIRJAM, geb. VLAARDINGEN 15-7-1967, KAPSTER, ondertr. VLAARDINGEN,
tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 11-6-1993 HAROLD BROUWER, geb. MAASSLUIS
10-12-1966, LASSER.
2. DENNIS HENRI, geb. VLAARDINGEN 16-4-1971, CALCULATOR
ISOLATIEMATERIAAL, tr. MONIQUE ADRIANA GERARDA MARIA SCHEEPENS, geb.
MAASLAND 22-7-1975, CLIENTEN ADVISEUR RABO-BANK.

XIVn. LOUIS STOLK, geb. VLAARDINGEN 29-1-1944, TOURINGCARCHAUFFEUR, ondertr.
SCHIEDAM, tr. SCHIEDAM 15-9-1966 MARGARETHA JACOBA BROUWER, geb.
SCHIEDAM 30-5-1942.
Uit dit huwelijk:
1. NATALIE, geb. VLAARDINGEN 4-10-1967, SECRETARESSE, tr. ROB VAN DE
HERIK, ONDERSHOUDSMONTEUR MACHINES.
1 ZOON / 1 DOCHTER
2. MELANIE, geb. VLAARDINGEN 18-5-1971, ONDERSNEMERS CONSULENTE.
3. LILIAN, geb. VLAARDINGEN 17-3-1978, DOKTERSASSISTENTE.

XIVo. ANTONI STOLK, geb. MANNHEIM 9-3-1946, ged.(ned.herv.) 4-4-1946, CHEF
VERKOPER, tr.(burg.stand)(1) HAAGEN 11-11-1966 VERENA LIESETTE WOLDRICH,
geb. NEUSTADT 29-3-1947, rk.
Uit dit huwelijk:
1. ADRIANA PETRONELLA, geb. HAAGEN 19-12-1967, tr. MARCO ADRYCHOWSKI,
geb. DETMOLD 5-6-1971, CHAUFFEUR.
2 ZOONS / 1 DOCHTER
2. DANIELA ANDREA, geb. HERNE 23-5-1969, rk, CHEFFIN KRUIDENIERSBEDRIJF
tr. CORNELIS PIETER KLEIJWEGT, geb. VLAARDINGEN 20-4-1973,
ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN, GEVANGENISBEWAARDER.
1 DOCHTER

ANTONI STOLK, tr.(burg.stand)(2) WEINFELDEN 28-6-1974 WALDTRAUT STOECKLI
geb. ca. 1950.
ANTONI STOLK, tr.(3) RITA SCHNEIDER, geb. ca. 1950.

XIVp. MAARTEN STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 31-1/8-7-1945,
SERVICEMONTEUR KPN, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 14-10-1977 CATHARINA
ELISABETH DE BLOIS, geb. VLAARDINGEN 8-11-1950, ged.(ned.herv.)
VLAARDINGEN, KANTOORBEDIENDE.
Uit dit huwelijk:
1. MARLEEN, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 11-10/16-12-1979,
ONDERWIJZERES.
2. GERJA, geb. VLAARDINGEN 1-12-1980, ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN,
ONDERWIJZERES, tr. ARJEN SCHOLL, geb. VLAARDINGEN 24-4-1976,
ADMINISTRATIEFMEDEWERKER.

XIVq. ARIE STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 23-12-1946/16-3-1947,
PENSIOENDESKUNDIGE, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 17-9-1971 JOKE DE WIT,
geb. ROTTERDAM 8-4-1951, KANTOORBEDIENDE.
Uit dit huwelijk:
1. JOLANDA NATASCHA, geb. ROTTERDAM 22-11-1972,
ACUARISVERZEKERINGSWISKUNDIGE, tr. JOHAN SMEETS, geb. WEERT 7-9-1968
ACTUARISVERZEKERINGSWIKUNDIGE.
1 DOCHTER
2. DANIELLE ESMERALDA, geb. ROTTERDAM 22-11-1972, tr. RENE KALKMAN,
geb. KRIMPEN A/D IJSSEL 2-9-1971.
3. ALEXANDER SILVESTER, geb. ROTTERDAM 4-3-1978.

XIVr. JOHANNES THEODORUS STOLK, geb./ged. VLAARDINGEN 1-1/9-5-1948,
INSTRUMENTMAKER, tr.(burg.stand) en tr.kerk(ned.herv.) VLAARDINGEN
22-3-1974 JACOBA MARJA KORPERSHOEK, geb. VLAARDINGEN 8-5-1955,
ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN, KANTOORBEDIENDE.
Uit dit huwelijk:
1. JESSICA CORLIENE, geb./ged.(ned.herv.) ROTTERDAM/VLAARDINGEN
5-3/16-5-1976, tr. GERRIT WILLEMSE, geb. VLAARDINGEN 19-12-1979,
VORMGEVER.
2. CHRISTO JOHANNES, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 15-8/9-10-1977,
tr. FARIDA DE LANG, geb. UTRECHT 20-5-1975.

XIVs. MAARTEN ARIE STOLK, geb./ged.(ned.herv.) SCHIEDAM/VLAARDINGEN
12-6/2-9-1951, FABRIEKSARBEIDER, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN NETTY SNOEK
geb. 4-8-1949.
Uit dit huwelijk:
1. ARJAN ROBERT, geb. VLAARDINGEN 30-7-1976.
2. KAREN ESTHER, geb. VLAARDINGEN 24-1-1980.

XIVt. MAARTEN STOLK, geb./ged.(ned.herv.) VLAARDINGEN 24-5/14-7-1953,
FABRIEKSARBEIDER, tr.(burg.stand) DELFT 28-4-1978, tr.kerk(rk) DELFT
FRANCIS LANDER, geb. DELFT 5-2-1958, rk.
Uit dit huwelijk:
1. KATHY, geb. VLAARDINGEN 18-7-1980, rk, tr. EDGAR .
2. ARIA JOHANNA, geb. DELFT 21-10-1982, ged.(rk) DELFT.

XIVu. HANS STOLK, geb. VLAARDINGEN 28-7-1942, VERTEGENWOODIGER PHILIPS,
ondertr. VLAARDINGEN, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 8-12-1970 TRUDY
JANNIGJE ODE, geb. ROTTERDAM 21-3-1950, ned.herv., HULPVERLEENSTER.
Uit dit huwelijk:
1. BARBARA, geb. VLAARDINGEN 29-8-1972.
2. ERIK, geb. VLAARDINGEN 12-7-1974, PSYCHOLOOG.
3. SANNE MARIEKE, geb. VLAARDINGEN 11-3-1987.

XIVv. FRANK STOLK, geb. VLAARDINGEN 14-7-1947, GEMEENTE AMBTENAAR, ondertr.(1)
VLAARDINGEN, tr.(burg.stand)(1) VLAARDINGEN 21-5-1981 CARLA BEIJER, geb.
BATAVIA 18-10-1948, RM, MEDISCH ANALISTE.
FRANK STOLK, ondertr.(2) SAIGON, tr.(burg.stand)(2) SAIGON 30-10-1997
HANH PHAM THI, geb. DANANG 17-4-1966, KAPSTER.
Uit dit huwelijk:
1. NGHIA LE DUC, geb. SAIGON 11-6-1990.

XIVw. LEONARDUS STOLK, geb. ROTTERDAM 31-3-1972, tr.(burg.stand) BERKEL
RODENRIJS 4-9-1998 TRIJNTJE VERHOEF, geb. BERKEL RODENRIJS 24-1-1971.
Uit dit huwelijk:
1. CHELSEA, geb. ZOETERMEER 30-9-1998.
2. DANISHA, geb. BERKEL RODENRIJS 7-3-2002.

XIVx. ARNOLDUS CORNELIS ANTHONIUS STOLK, geb. 14-12-1969, TV MONTEUR, ondertr.
VOORBURG, tr.(burg.stand) VOORBURG 6-6-1997 SANDRA VAN DEIJL, geb.
's-GRAVENHAGE 23-2-1971, ged.(rk) 's-GRAVENHAGE, VERKOOPSTER.
Uit dit huwelijk:
1. REMY, geb. VOORBURG 9-3-1999.

XIVy. RICHARD ADRIANUS MARIA STOLK, geb./ged.(rk) HONSELERSDIJK 23-2/29-3-1970
REGISTERACCOUNTANT, ondertr. NAALDWIJK, tr.(burg.stand) NAALDWIJK
15-8-1996 INGRID MAGDALENA KRAAIJVELD, geb./ged.(ned.herv.) NAALDWIJK
13-7/5-9-1971, ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER.
Uit dit huwelijk:
1. MAARTEN, geb. 's-GRAVENHAGE 13-12-1999.
2. BART, geb. 's-GRAVENHAGE 8-2-2002.

XIVz. CORNELIS STOLK, geb. VELSEN 17-4-1959, tr. PAULINE SPARRIUS.
Uit dit huwelijk:
1. ROB, geb. VELSEN 16-3-1986.
2. ANNE SOPHIE, geb. VELSEN 13-1-1988.

XIVaa. KLAAS JAN STOLK, geb. VELSEN 26-1-1966, tr. DIANA SILVIA STAM.
Uit dit huwelijk:
1. THOMAS JAN, geb. HAARLEM 12-3-1996.
2. DON, geb. HAARLEM 4-8-1998.

XIVab. JOHAN HENDRIK STOLK, geb. VELSEN 18-10-1968, tr. INGRID LOUISE MARIA
JANMAAT.
Uit dit huwelijk:
1. RICK, geb. HAARLEM 16-5-1998.

XIVac. JAN STOLK, geb. MAASSLUIS 20-11-1947, ged.(ned.herv.) MAASSLUIS,
KRAANDRIJVER, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN IDA RUBEN.
Uit dit huwelijk:
1. GERDA, geb. VLAARDINGEN.
2. JANS, geb. VLAARDINGEN.

XIVad. GERRIT STOLK, geb. VLAARDINGEN 30-12-1948, ged.(ned.herv.) MAASSLUIS,
POMPBEDIENDE, ondertr.(1) VLAARDINGEN, tr.(burg.stand)(1) VLAARDINGEN
TRIJNTJE DIRKJE HOOGENDIJK, geb. NEW CASTLE 7-1-1950.
Uit dit huwelijk:
1. LEENDERT, geb. MAASSLUIS 14-9-1969, volgt XVf.
2. IRENE, geb. VLAARDINGEN 3-12-1970, KASSIERE, tr. HARRY SCHUITEN,
CHEF UNILEVER.
1 JORDI
3. JASON JEREMY, geb. VLAARDINGEN 9-2-1972, volgt XVg.

GERRIT STOLK, ondertr.(2) VLAARDINGEN, tr.(burg.stand)(2) VLAARDINGEN
CARINA MIJNSTER, ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER.

XIVae. JACOBUS STOLK, geb. MAASSLUIS 9-11-1953, MOTORDRIJVER / MATROOS, tr.
JANNEKE BECKERS.
Uit dit huwelijk:
1. BASTIAAN, geb. MAASSLUIS 9-10-1978.
2. JOLANDA, geb. MAASSLUIS 2-1-1980.
3. MARIJE, geb. MAASSLUIS.

XIVaf. GERARD STOLK, geb. MAASSLUIS 13-10-1960, DUIKER, tr. MARIEKE ,
ONDERWIJZERES.
Uit dit huwelijk:
1. TIM, geb. MAASSLUIS 2-3-1990.
2. DAAN, geb. MAASSLUIS 31-10-1994.

XIVag. EDUARD STOLK, geb. MAASSLUIS 23-8-1964, tr. BIANCA .
Uit dit huwelijk:
1. IZABEL, geb. MAASSLUIS 20-7-1993.

XIVah. BERNARD LOUISZ STOLK, geb. FRANKRIJK, tr. .
Uit dit huwelijk:
1. JONATHAN BERNARDSZ, geb. 1981.

XIVai. STANISLAW ADRIAAN STOLK, geb. VLAARDINGEN 3-10-1963, MUSICUS, tr.
MARIE-LOUISE CHRISTINA MARLIES VAN LOENEN, geb. GARDEREN 3-4-1964,
DANSERES - STEWARDESS/PURSER.
Uit dit huwelijk:
1. DJANGO SEBASTIAAN, geb. VLAARDINGEN 26-10-2000.
2. AVA ROSALIE, geb. VLAARDINGEN 13-3-2004.

XIVaj. ROLAND ARIE STOLK, geb. SCHIEDAM 24-2-1965, MUSICUS, tr.(1) ERIKA BAKKER
ROLAND ARIE STOLK, ondertr.(2) VLAARDINGEN, tr.(2) VLAARDINGEN EVA
JOHANNA ZEIJLSTRA, geb. EINDHOVEN 4-10-1962, ZANGERES.
HUWELIJK ONTBONDEN

ROLAND ARIE STOLK, tr.(burg.stand)(3) TERNEUZEN 30-5-2005 LIZANNE
HENNESSEY, geb. ROCHESTER / NEW YORK 3-12-1975, GRAFISCH
ONTWERPER/ZANGERES.
Uit dit huwelijk:
1. MIA LEENTJE, geb. TERNEUZEN 13-8-2006.

XIVak. WILLEM ARIE ARIESZ STOLK, geb. ROCKANJE 24-2-1956, VRACHTWAGENCHAUFFEUR,
tr.(burg.stand) OOSTVOORNE 29-9-1972 WILHELMINA STOLK.
Uit dit huwelijk:
1. MARTIN, geb. ROTTERDAM 23-12-1980.
2. ROBERT, geb. ROTTERDAM 31-8-1983.

XIVal. PETER JAKOBSZ STOLK, geb. VIERPOLDERS 6-2-1955, tr.(burg.stand)
OOSTVOORNE 22-2-1988 PLEUNY FRANCYNA JOPIE SPOON, geb. NIEUWENHOORN
21-10-1958.
Uit dit huwelijk:
1. BART-JACO PETERSZ, geb. DIRKSLAND 13-9-1989.
2. MARJOLEIN PETERSD, geb. DIRKSLAND 15-5-1991.

XIVam. PIETER JAN CORNELISZ STOLK, geb. ROTTERDAM 11-1-1966, tr.(burg.stand)
ROCKANJE 4-10-1991 PLONIE VAN RIJSSEL.
Uit dit huwelijk:
1. STEFAN PIETERSZ, geb. SPIJKENISSE 31-12-1991.
2. JORDI PIETERSZ.

XIVan. WILLEM JAN ABRAHAMSZ STOLK, geb. TINTE 27-9-1950, tr. INEKE VAN DER
STEEN.
Uit dit huwelijk:
1. BARRY.

XIVao. PIETER WILLEM STOLK, geb. SITTARD 30-7-1962, tr. EVELIJNE GEERTRUIDA
CAROLINA BIERI.
Uit dit huwelijk:
1. CARLO, geb. 1987.
2. KEITH, geb. 1990.
3. COLIN, geb. 1995.

XIVap. HUIBRECHT EDWIN CORNELISZ STOLK, geb. VLAARDINGEN 24-3-1964, ged.(GR)
VLAARDINGEN, JOURNALIST, tr. SANDRA HOGESTEEGER, geb. ROTTERDAM 1-9-1967
Uit dit huwelijk:
1. LODEWIJK MORITZ HOGESTEEGER, geb. ROTTERDAM 15-12-1994.

XIVaq. HENDRIK ALEXANDER CORNELISZ STOLK, geb./ged.(GR) VLAARDINGEN
13-2/13-3-1966, COMPUTERSPECIALIST, ondertr. ROTTERDAM, tr.(burg.stand)
ROTTERDAM 16-7-1993 INGRID RIJNDERS, geb. 20-6-1966, KANTOORBEDIENDE.
Uit dit huwelijk:
1. BART EDUARD, geb. ROTTERDAM 6-9-1993.
2. RUBEN ADRIAAN, geb. ROTTERDAM 5-4-1996.
3. JULIA LOUISE, geb. ROTTERDAM 10-3-2000.

XVa. ERWIN STOLK, geb. VLAARDINGEN 4-5-1967, BESTUURSKUNDIGE, tr.(burg.stand)
KATWIJK 16-5-1995 ANNETTE KLEINENDORST, geb. TIEL 2-7-1965, SECRETARESSE
Uit dit huwelijk:
1. KIRSTEN BIRGIT, geb. LEIDEN 7-7-1996.
2. ANOUK BOUKJE, geb. KATWIJK 23-2-1999.
3. LUCAS MARC, geb. KATWIJK 15-10-2001.

XVb. SANDOR WILLEM ANTHONIE STOLK, geb. VLAARDINGEN 23-5-1967,
AUTOMATISEERDER, tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 9-1-1999 LINDA VAN TOOR,
geb. VLAARDINGEN 26-8-1969, VERPLEEGKUNDIGE.
Uit dit huwelijk:
1. DEMI LAURA, geb. VLAARDINGEN 20-9-1996.
2. DANA JUNE, geb. VLAARDINGEN 16-11-2000.

XVc. MILDO FREDERIK STOLK, geb. VLAARDINGEN 18-4-1971, AUTOMATISEERDER,
tr.(1) ESTHER FELDMANN, geb. ROTTERDAM 29-2-1972, MARKETING MANAGER.
MILDO FREDERIK STOLK, ondertr./tr.(burg.stand)(2) GORINCHEM/VLAARDINGEN
27-12-2001/24-12-2002 LAUWRETTA MARIA ADRIANA VAN DER WINDT, geb.
VLAARDINGEN 27-2-1972, DIRECTIE SECRETARESSE.
Uit dit huwelijk:
1. ROSALIE ATHINA, geb. GORINCHEM 14-12-2004.

XVd. REMY STOLK, geb. VLAARDINGEN 28-6-1973, PRODUCT MANAGER,
ondertr./tr.(burg.stand) HOOGVLIET/VLAARDINGEN 22-6-1999/18-5-2000
MARISKA VAN TOOR, geb. VLAARDINGEN 4-3-1974, REISADVISEUSE.
Uit dit huwelijk:
1. MILA AMBER, geb. CAPELLE A/D IJSSEL 19-12-2003.
2. MATS KALLE, geb. VLAARDINGEN 22-11-2006.

XVe. PETER STOLK, geb. VLAARDINGEN 25-6-1977, MAGAZIJNMEDEWERKER,
tr.(burg.stand) LEMMER 28-10-2004 MARGRIET DRENT, geb. LEMMER 29-4-1980,
WINKELBEDIENDE.
Uit dit huwelijk:
1. LUCA, geb. SNEEK 22-12-2004.
2. NIKITA, geb. LEMMER 28-11-2006.

XVf. LEENDERT STOLK, geb. MAASSLUIS 14-9-1969, ZEEFDRUKKER,
ondertr./tr.(burg.stand) VLAARDINGEN 28-8-1991/28-8-1992 JOSINA JUDITH
MAATJE BOSHAMER, geb. SCHIEDAM 13-2-1968, WINKELBEDIENDE.
Uit dit huwelijk:
1. JARI, geb. VLAARDINGEN 1-3-1996.
2. JESPER, geb. VLAARDINGEN 5-7-2000.

XVg. JASON JEREMY STOLK, geb. VLAARDINGEN 9-2-1972, GRONDWERKER, tr. KARIN
VAN HUL.
Uit dit huwelijk:
1. KIMBERLY.